VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een tiental bedrijven maakte onlangs bekend een streep door het dividend te zetten. Welke beursfondsen zullen volgen met eenzelfde besluit.

Van Randstad tot Arcadis en van Accell tot Heijmans. Dit weekend kwamen daar Nederlands drie grootste banken – ING, ABN Amro en Rabobank (certificaten) – bij na hiertoe gedwongen te zijn door de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

Het lijkt een kwestie van tijd voor er meer verlagingen en schrappingen zullen volgen. De VEB zet een aantal risicogevallen op een rijtje.

Bouw en olie
Een aantal sectoren wordt onevenredig hard geraakt, en het lijkt onvermijdelijk dat spelers in deze sectoren een knip in het dividend zullen zetten.

Zo houdt Vastned, dat voornamelijk in winkelvastgoed uitbaat in Nederland, Frankrijk en Belgie, vooralsnog vast aan de geplande dividenduitkering van 1,47 euro per aandeel. Eerder tornden concurrenten Unibail Rodamco en Eurocommerical Properties wel al aan de uitkering. De lege winkelstraten zullen hun weerslag hebben op de huurinkomsten van ieder geval de maanden maart en april.

Ook bij de grootste Nederlandse bouwer Bam is de uitkering niet zeker. De uitkering werd al fors verlaagd van 14 cent vorig jaar tot 2 cent per aandeel. Het dividend is niet veel – bij elkaar gaat het om een kasuitstroom van 5 miljoen euro – maar blijven uitkeren zou op gespannen voet staan met het doel van BAM om de balans te verbeteren. De solvabiliteit stond eind 2019 op 16,5 procent en dit zou moeten groeien naar 25 procent eind dit jaar.

Bam’s kleine broertje uit Rosmalen, Heijmans, maakte al bekend de uitkering helemaal te schrappen. Een domper voor topman Ton Hillen die “heel content” was met Heijmans prestaties in 2019 en dat juist wilde onderstrepen met de hervatting van de uitkering na een dividendloze periode van vijf jaar.

Shell heeft een olieprijs van rond de 45-50 dollar per vat nodig om het dividend uit de kasstroom te kunnen betalen. Voorlopig kan de energiereus de uitkering intact laten door activiteiten te verkopen en te beknibbelen op investeringen. Ook kan er extra schuld worden aangegaan, zoals het energieconcern enige jaren geleden deed, een methode die niet voor de lange termijn is.

Zie deze analyse over de houdbaarheid van Shell’s dividend.

Financials
Binnen de financiële sector is sprake van een tweedeling. Waar de banken (gedwongen) schrappen, lijken verzekeraars nog altijd een dividendwalhalla. 

Verzekeraar NN (dividendverhoging van 14 procent), ASR (9 procent hoger) en Aegon (7 procent hoger) zijn vooralsnog zelfs van plan om het dividend fors op te hogen ten opzichte van vorig jaar.

Vooral bij Aegon rijst de vraag of de voorgespiegelde uitkering van 16 cent per aandeel daadwerkelijk zal worden overgemaakt. Het verzekeringsbedrijf is meer Amerikaans dan Nederlands, waardoor het extra hard geraakt wordt door de forse daling van de rente in de VS. Maar ook de Nederlandse tak, waar de solvabiliteit al jaren relatief laag ligt, wordt de balans mogelijk geraakt, onder meer vanwege hogere risico(opslagen) van de hypotheekportefeuille. Het is bovendien niet uit te sluiten dat de Europese en nationale toezichthouders – net als bij banken –zullen afdwingen het dividend te verlagen.

Het hoge dividendrendement van Aegon van circa 13 procent vertelt in ieder geval dat beleggers het dividend onzeker achten.

Klein vooralsnog fijn
Van Lanschot is geen systeembank en staat dus onder toezicht van Amsterdam (DNB) en niet Frankfurt (ECB). Op de onlangs gehouden Capital Markets Day liet het management weten voornemens te zijn 1,45 euro per aandeel uit te keren over het afgelopen boekjaar. Het wees daarbij op de “sterke” solvabiliteitsratio 23,8 procent.

Toch kan Van Lanschot zich niet onttrekken aan de crisis. Zo is de bank kwetsbaar voor wanbetalingen op leningen en zullen inkomsten onder druk staan omdat lagere aandelenkoersen leiden tot krimp van het beheerd vermogen. Bij een beurskoers van rond de 11 euro komt het dividendrendement uit op circa 13 procent. Als het daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Kendrion, dat elektromagnetische componenten levert aan de Duitse auto-industrie, verlaagde het dividend al van 0,87 euro vorig jaar naar 0,25 euro per aandeel. Maar nu de autoverkopen instorten, is het wellicht verstandiger het laatste kwartje ook in de kas te houden.

Ook Sligro houdt tot nu toe vast aan de beloofde slotuitkering van 0,85 euro per aandeel. Dat deze uitkering gelijk werd gehouden aan vorig jaar was al gedurfd omdat de winsten en kasstromen van de horecagroothandel onder druk staan. Nu alle cafés en restaurants de deuren hebben gesloten lijkt onvermijdelijk dat de verkopen in het eerste kwartaal een flinke tik krijgen. Demping van de supermarktentak is weg nu de EMTE-formules de deur uit is gezet.

Sligro stelde onlangs haar aandeelhoudersvergadering uit, maar het dividend werd niet geschrapt. Het dividendrendement - meer dan 10 procent - laat zien dat er twijfels in de markt zijn over de houdbaarheid van de winstuitkering. 

Ook voor fondsen als Aalberts, Neways en – ondanks de sterke kaspositie – Boskalis is de vraag of zij het aandurven om uit te keren.  

Uitstel chiquer dan schrappen
Het is niet uit te sluiten dat meer beursfondsen zullen volgen met het knippen in dividend.

In plaats van rücksichtslos schrappen is er een andere manier om het dividend binnenboord te houden.

Formeel gezien is de uitkering van dividend iets waar aandeelhouders mee moeten instemmen op de jaarlijkse vergadering (AV). Als de AV instemt met de uitkering, gaat het aandeel een paar dagen later ex-dividend, en weer een aantal dagen of weken later wordt de cash daadwerkelijk bijgeschreven op de rekening van de belegger.

Normaal gesproken ligt op het Damrak in april het zwaartepunt van de AV’s. Inmiddels hebben echter al 15 beursfondsen de vergadering uitgesteld, veelal tot eind juni.

Denk hier aan bedrijven als Sligro, Kendrion en Vastned. Het is niet ondenkbeeldig dat meer fondsen de vergadering zullen uitstellen.

Door de AV uit te stellen wordt – per definitie –  ook de dividenduitkering uitgesteld. Over een paar maanden kan het beursfonds weer naar haar financiële dashboard – terugval in verkopen, solvabiliteit en liquiditeit – een inschatting maken of een uitkering verantwoord is.


VEB: Keer alleen dividend uit als een bedrijf dit kan veroorloven


-Ruwweg zijn er drie manieren om de gemaakte winst van een bedrijf aan te wenden: (1) investeren in toekomstige groei (autonome investeringen en overnames), (2) teruggeven aan aandeelhouders (dividend en aandeleninkopen), en (3) het aflossen van schulden. De juiste balans vinden tussen de drie is misschien wel de belangrijkste taak van het management van een onderneming.

-Als de bomen tot aan de hemel groeien, zal de nadruk vooral op groei en het teruggegeven van kapitaal liggen. Maar in crisistijd wordt de balans prioriteit nummer één. Vooral liquiditeit – het hebben van voldoende kasgeld om aan de kortetermijnverplichtingen te voldoen – is cruciaal om een crisis te kunnen overleven.

-Het standpunt van de VEB is duidelijk: vasthouden aan dividend als dit (eigenlijk) niet geoorloofd is, zou een beursfonds te allen tijde moeten voorkomen. In crisistijd zou er geen angst moeten zijn om een degelijk dividendtrackrecord overboord te gooien, als de continuïteit van een beursfonds in het geding komt.

-Bij veel beursfondsen in bijvoorbeeld de financiële, retail(vastgoed)- en energiesector zou het management en commissarissen moeten overwegen om het dividend uit te stellen, en voorlopig in kas te houden.

-Het is wel van eminent belang dat de noodzaak van een dividendverlaging adequaat wordt uitgelegd en (cijfermatig) wordt onderbouwd. Ook dient duidelijk te worden aangeven onder welke voorwaarden de uitkering op een later moment eventueel alsnog plaats kan vinden.

-Ook zijn er veel beursfondsen die niet of nauwelijks geraakt worden door het virus of hier (mogelijk) juist van profiteren, denk aan Ahold Delhaize, Flow Traders of Vopak. Deze beursfondsen kunnen gewoon doorgaan met uitkeren, zeker nu veel (pensioen)beleggers de dividenden harder dan ooit nodig hebben.