VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Thuiswerken, contact op afstand en massaal videostreamen. Bedrijfsmatig zou KPN profijt moeten kunnen halen uit de huidige crisis. Maar is dat per saldo ook zo? Vragen voor de aandeelhoudersvergadering.

Veel ondernemingen zetten afgelopen tijd een streep door het dividend of stelden deze winstuitkering tenminste uit. KPN deed dat niet. Een signaal dat het communicatiebedrijf eerder positieve dan negatieve impact van de crisis ondervindt en verwacht.

De aandeelhoudersvergadering van woensdag 15 april is het moment bij uitstek om hierover duidelijkheid te krijgen.

KPN is een van de weinige ondernemingen tot nu toe die erin slagen om tijdens de aandeelhoudersvergadering interactie met aandeelhouders via videoverbinding tot stand te brengen. Bij wijze van uitzondering mogen ondernemingen dit jaar volstaan met alleen een digitale vergadering.

De regering heeft ondernemingen wel opgeroepen om dialoog mogelijk te maken via bijvoorbeeld een chatfunctie. De meeste ondernemingen lappen dat verzoek aan hun laars en houden het bij een ouderwetse éénrichtings-webcast. 

Dieptepunt was de vergadering van SBM Offshore. De onderneming die zich erop voor laat staan op technisch vernuftige wijze energievoorraden te ontsluiten, vervormde de aandeelhoudersvergadering tot een nostalgisch aandoende brievenrubriek, waarbij scheidend president-commissaris Floris Deckers de voorlezer van dienst was.

Bij KPN zal dat anders zijn. Het communicatieconcern heeft dan ook een reputatie hoog te houden. Desondanks heeft de VEB voorafgaand aan de vergadering een aantal vragen aan KPN gezonden ter behandeling in de vergadering. De VEB stuurt iedere onderneming dit jaar een dergelijke, bedrijfsspecifieke brief.

Lees de VEB-brief aan KPN

Bij KPN gaan deze vragen vooral in op het gebrek aan waarde creërend vermogen  en de manieren waarop KPN denkt een periode van lage rendementen te doorbreken gevoed door te dure investeringen, te weinig innovatie, een kleine thuismarkt en problemen uit het verleden.

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen