VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog geen twee maanden geleden zei Neways in 2020 minder naar groei en meer naar rendement te willen kijken. Door de crisis lijkt de aandacht volledig te verschuiven naar een verbetering van de kaspositie. Dat lijkt ook hard nodig.

Neways gaf bij de jaarcijfers aan minder naar groei en meer naar rendement en marge te willen kijken. De leverancier van elektrische componenten aan onder meer automakers en de chipsector zag de verkopen de laatste jaren structureel sneller stijgen dan de winst.

Vandaag lijkt die strategie alweer achterhaald. Neways wordt midscheeps geraakt omdat een groot deel van haar klanten, voornamelijk Duitse autobouwers, hun fabrieken op slot hebben gegooid.

De vragen die de VEB aan Neways heeft gesteld in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van donderdag 16 april draaien daarom vooral om de vraag in hoeverre Neways voldoende financiële slagkracht heeft om de crisis te doorstaan.  

Lees de brief aan Neways.

Zwakke balans 
De flink gedaalde beurskoers van Neways – 40 procent sinds begin dit jaar – kan niet los gezien worden van de zwakke balans. Neways schuldratio bedroeg eind vorig jaar 2,2 (nettoschuld gedeeld door het bedrijfsresultaat, ebitda).

Dat is de hoogste stand in vijf jaar. 

Een van de bankafspraken is bovendien dat het bedrijfsresultaat van Neways minimaal 12,5 miljoen euro moet bedragen (ultimo 2019: 24,2 miljoen euro).  

Als Neways hier niet in slaagt is – in theorie – de kredietfaciliteit direct opeisbaar. In de vragenbrief worden vragen gesteld over de liquiditeitspositie en de relatie tussen Neways en de banken.

Neways gaf eind maart al aan dat het de komende periode sterk gaat letten op het maximaliseren van de kaspositie. Zo worden investeringen teruggeschroefd en in de kosten gesneden. Ook het dividendvoorstel van 28 eurocent per aandeel is ingetrokken.

Zo kan het dat in korte tijd de focus is verlegd van omzet naar marge, en nu van marge naar de kasstroom.

Te veel capaciteit
In 2019 leunde het bedrijf uit Son zwaar op de Duitse auto-industrie. De omzet van deze divisie groeide bijna met een kwart tot 160 miljoen in 2019, terwijl Neways andere takken – chips, medisch en industrie – allemaal krompen.

Ook groeide Neways auto-tak harder dan de markt als geheel. Doordat flink capaciteit moet zijn bijgebouwd in de laatste jaren kan dit nu extra nadelig uitpakken nu de vraag uit Duitsland stilvalt.

Doordat wel veel kosten doorlopen – al worden wel arbeidsverkortingsubsidies ontvangen – zal de winstmarge dit jaar een flinke tik krijgen.  

Crisiskans
Op de langere termijn moet – ook om weerbaarder te worden - de winstmarge juist flink omhoog.

Neways marge van gemiddeld 3,3 procent over de laatste vijf jaar blijft bijvoorbeeld structureel achter bij die van de Zweedse beursgenoteerde concurrent AQ Group (6,6 procent).

Hopelijk wordt de crisis aangegrepen om de winstgevendheid op termijn te verbeteren.