VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB schikt met VolkerWessels over tijdstip bekendmaking bod Reggeborgh

De VEB heeft een minnelijke regeling getroffen met VolkerWessels over de vraag of zij het voornemen van Reggeborgh om mogelijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen VolkerWessels tijdig aan haar aandeelhouders bekend heeft gemaakt.

De VEB is van mening dat VolkerWessels het nieuws voor dinsdag 29 oktober 2019 om 12:52 uur (het tijdstip van het persbericht van VolkerWessels) publiek had moeten maken. VolkerWessels betwist dit standpunt.

VEB-leden die hun aandelen VolkerWessels op 29 oktober 2019 tussen 9.30 en 12.52 uur hebben verkocht, komen nu in beginsel in aanmerking voor een vergoeding van het verschil tussen de slotkoers van 29 oktober en de door hen gerealiseerde verkoopprijs. VEB-leden die op 29 oktober 2019 tussen 9.00 en 9.30 uur hun aandelen hebben verkocht, hebben in beginsel recht op 50 procent van het koersverschil. De VEB zal de administratieve afwikkeling en uitkering van de compensatie op zich nemen.

De VEB en VolkerWessels zijn deze regeling overeengekomen om een langdurige, kostbare procedure te voorkomen. VolkerWessels kan hierdoor haar aandacht richten op het afronden van de overname door Reggeborgh.

VEB-directeur Paul Koster toont zich tevreden met de schikking: “Het is goed nieuws dat VolkerWessels dit geschil zo voortvarend oplost.”

VolkerWessels voorzitter Jan de Ruiter: “Wij zijn tevreden dat we dit geschil met de VEB zo snel hebben kunnen oplossen zodat wij onze volle aandacht kunnen geven aan de recente ontwikkelingen.”

Achtergrond
Op dinsdagochtend 29 oktober 2019 was sprake van een onverklaarbare koerssprong met een verhoogd handelsvolume in het aandeel VolkerWessels. Om 12.52 uur kwam VolkerWessels met de mededeling dat grootaandeelhouder Reggeborgh haar had benaderd in verband met een mogelijk openbaar bod tegen een prijs van 21,75 euro per aandeel. De koers steeg direct naar 21 euro.

Gezien de koersbewegingen is de VEB van mening dat er sprake was van voorwetenschap waarvan de vertrouwelijkheid niet langer kon worden gegarandeerd. En dat als beleggers op de hoogte waren geweest, zij hun aandelen niet – of tegen een hogere prijs – hadden verkocht.

Geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid
De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door VolkerWessels. VolkerWessels betwist en blijft betwisten dat zij een publicatieplicht had voorafgaand aan 29 oktober 2019 om 12:52 uur.

Voor wie?
Allereerst kunnen VEB-leden (peildatum 3 april 2020) die aandelen VolkerWessels hebben verkocht op 29 oktober tussen 9.00 en 12.52 uur (waarbij verrekening zal plaatsvinden indien in die periode ook aandelen VolkerWessels zijn aangekocht) aanspraak maken op een vergoeding.

VEB-leden (peildatum 3 april 2020) die tussen 9.30 en 12.52 uur hebben verkocht, ontvangen (naar verwachting) 100 procent van de schade (21 euro minus de verkoopprijs van hun aandeel). De VEB-leden die tussen 9.00 en 9.30 uur hebben verkocht, ontvangen (naar verwachting) 50 procent van de schade.

Ten tweede is in het kader van de minnelijke regeling voor VEB-leden die op 28 oktober 2019 na 10.24 uur hun aandelen VolkerWessels hebben verkocht een bescheiden vergoeding beschikbaar: zij ontvangen (naar verwachting) maximaal 10 procent van de geleden schade.

Niet-leden (particuliere beleggers) die de VEB voor 3 april 2020 (datum persbericht) over deze kwestie per e-mail hebben benaderd, kunnen ook deelnemen. Op hun vergoeding vindt een afslag van 50 procent plaats ten opzichte van VEB-leden. Marketmakers, day traders en flitshandelaren zijn uitgezonderd van deelname.

Hoeveel?
Het maximaal door VolkerWessels te betalen bedrag aan deelnemers aan deze regeling is 200.000 euro voor schade geleden op 29 oktober en 5.000 euro voor 28 oktober.

Indien meer kwalificerende aandelen dan verwacht worden aangemeld, wordt de vergoeding mogelijk lager. Per saldo dient een deelnemer verlies te hebben geleden op zijn transacties in deze periode.

Komt u in aanmerking, neem dan voor 3 juni 2020 contact op met de VEB via beleggersservice@veb.net. Voor VEB-leden die aantoonbaar niet in staat zijn hun claim vanwege het coronavirus voor 3 juni in te dienen, geldt een coulanceperiode. Zij kunnen hun claim tot 3 juli 2020 indienen bij de VEB.


U kreeg deze maand 3 premium artikelen cadeau
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen. Voor minder dan 5 euro per maand heeft u onbeperkt toegang tot de hele website.
Ik wil inloggen
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap