VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Terwijl veel beursvennootschappen fors lijden onder de corona-crisis en sommige zelfs moeten vechten om te overleven, zijn er ook ondernemingen die er redelijk ongeschonden doorheen lijken te komen. Flowtraders en Ahold zijn namen die voor de hand liggen. Daar kan Vopak aan worden toegevoegd.

De koers van het aandeel staat zelfs hoger dan voor de crisis en dat is niet zonder reden: de winstgroei is aanzienlijk. Zo kan het dat aandeelhouders dit jaar meer dividend op hun aandelen Vopak ontvangen, terwijl de onderneming een kleiner deel van de winst heeft gereserveerd voor uitkering als dividend (41 procent nu versus 49 procent vorig jaar)_ Daarnaast koopt Vopak voor honderd miljoen euro aandelen in.

Financieel directeur Gerard Paulides bevestigde in de aandeelhoudersvergadering het stevige financiële fundament. De genormaliseerde winst per aandeel steeg 23 procent in 2019. De balans is sterk en liquiditeitspositie goed. De hoge kasstromen maken de investeringen prima  behapbaar. De return on capital employed (roce, de maatstaf die aangeeft hoe efficiënt kapitaal wordt ingezet) bedroeg een keurige 12,4 procent in 2019.

In de komende maanden zal de onderneming profiteren van de “contango” in de olieprijzen, waar olie die in de toekomst wordt geleverd veel duurder is dan nu. Het is dan aantrekkelijk voor klanten om olie te kopen en even op te slaan bij Vopak.

Belangrijker, ook fundamenteel is de onderneming optimistisch. Vopak maakt zich niet druk over incidentele prijsontwikkelingen, maar richt zich op structurele productstromen, aldus bestuursvoorzitter Eelco Hoekstra in de aandeelhoudersvergadering. Hij is erg tevreden met de strategische portfolio transformatie zoals die enkele jaren geleden is ingezet. Van spijt over gedane investeringen en desinvesteringen is geen sprake. Gelukkig is er nauwelijks blootstelling aan de kwetsbare Amerikaanse schalieolie/-gassector. De strategie werkt en blijft ongewijzigd.

Goede financiële resultaten, een solide balans, een geloofwaardige strategie, koerswinst voor het aandeel in een dalende beurs, stijgend dividend en aandeleninkoop. Is er dan niets op Vopak aan te merken?

Toch wel. Een dissonant blijft het beloningsbeleid. In een kapitaalintensief bedrijf als Vopak is het onbegrijpelijk dat roce, het rendement op aangewend kapitaal, geen centrale plek heeft in de bepaling van de variabele lange termijn beloning. Juist deze maatstaf maakt duidelijk of er waarde wordt gecreëerd.

Het tegenargument van Vopak dat roce bestuurders kan verleiden investeringen uit of af te stellen, is weinig overtuigend. Iedereen is het erover eens dat investeringen essentieel zijn en moeten renderen, maar dat rendementen pas na jaren zichtbaar zijn. De oplossing is dan niet om roce weg te laten als criterium, maar om variabele beloning pas na voldoende jaren toe te kennen.

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen