VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Banken zouden in deze crisis niet het probleem zijn maar onderdeel van de oplossing, zo betoogde ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen kort na de doorbraak van de corona-pandemie in Europa. Tijdens zijn laatste publieke optreden als ceo gaf Van Dijkhuizen die uitspraak handen en voeten. De bank blijft de komende drie jaar zelfs onder de meest sombere scenario’s overeind.

Dat blijkt uit de antwoorden van ABN Amro op vragen die de VEB had gesteld in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van de bank.

Lees de VEB briefDirect naar de brief   en de antwoorden van ABN Amro.

In een uitgebreide brief vroeg de VEB ABN Amro welke stresstesten de bank heeft uitgevoerd na uitbraak van de coronacrisis. Het antwoord: de bank heeft voldoende buffers om te overleven als de Nederlandse economie dit jaar met een procent of acht krimpt, de huizenprijzen de komende drie jaar met (in totaal) tien procent dalen, de werkeloosheid oploopt tot 9 procent, de olieprijs laag blijft en de korte rente negatief.

Dit scenario sluit op bepaalde punten aan bij het meest sombere van de vier scenario’s die het Centraal Planbureau eind maart presenteerde.

Ondanks die positieve berichten moest tijdens de aandeelhoudersvergadering van woensdag ook vastgesteld worden dat ABN Amro de crisis onder een niet al te gunstig gesternte is ingegaan.

In 2019 kampte ABN Amro met relatief hoge kredietvoorzieningen, een verslechterende efficiencyratio (C/I) en aanhoudende druk op de netto rentemarge. De doelstellingen voor rendement op eigen vermogen en efficiency voor dit jaar zullen niet gehaald worden, zo is al eerder aangegeven. De lage rente werd daarbij als belangrijkste reden genoemd; de crisis zal daarin nu een extra factor spelen.

Onduidelijk
Door de corona-maatregelen is van een echte dialoog tussen onderneming en aandeelhouders dit jaar geen sprake, hoewel ABN Amro haar best deed met een chatfunctie via de live uitgezonden webcast. Dit kon niet verhinderen dat in diverse kwesties de commentaren van de bank nogal vlak waren. 

Zo werden er opvallend weinig woorden vuil gemaakt aan de kwestie hoe deze - inmiddels - regionale speler bank in de toekomst denkt te groeien. Verder dan het routinematig opdreunen van de pijlers (duurzaamheid, klantervaring en toekomst-bestendig banken) kwamen ceo Van Dijkhuizen en president-commissaris De Swaan niet. 

Zo was er weinig duidelijkheid over afboekingen die de bank zal moeten doen, bijvoorbeeld in de energiesector waar een aanzienlijke hoeveelheid krediet uitstaat. ABN Amro hield het bij de uitspraak dat de gevolgen van de crisis op de kredietportefeuille ‘op de lange termijn’ nu nog onzeker zijn.

De bank lijkt de discussie af te wachten over het toepassen van Europese boekhoudregels over afboekingen op de leningportefeuilles van banken. In Europa wil men de pijn over langere termijn uitsmeren, terwijl Amerikaanse banken meteen fors hebben afgeboekt op mogelijke kredietverliezen. Het is de vraag hoe ABN Amro een en ander heeft verwerkt in de uitgevoerde stresstesten. De oproep van de VEB om de halfjaarcijfers te laten afzegenen met een uitgebreide review door de accountant EY werd beantwoord door te stellen dat dit altijd al gebeurt.

De nodige aandacht was er ook voor het risicomanagement bij de bank, waarop onlangs opnieuw de aandacht werd gevestigd door enkele grote verliezen bij klanten met substantiële financiële gevolgen voor ABN Amro. De bank is al jaren bezig om zich terug te trekken uit riskante activiteiten en gebieden, maar wat overblijft blijkt moeilijk onder controle te brengen. 

Misschien is dat ook een van de redenen dat de nieuwe topman, Robert Swaak, geen bankier is maar een accountant, een vleesgeworden controleur dus. Of hij die kwaliteiten weet te koppelen aan nieuw elan en dito strategie is vooralsnog ongewis. Swaak gaat eerst een tijd - onduidelijk hoe lang - luisteren en vragen stellen aan klanten en belanghebbenden. Welke rol de bank wil gaan spelen in de te verwachten Europese consolidatie-slag in bankenland blijft ongewis. 

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen