VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Natuurlijk raakt de coronacrisis AkzoNobel. Maar bij het verf- en coatingsconcern waren de eerder beloofde prestaties al afgevoerd voordat de crisis uitbrak.

Het bedrijf verlaagde het ambitieniveau al begin dit jaar. Op dat moment was de coronapandemie nauwelijks meer dan een voetnoot in persberichten van beursbedrijven.

Bij de kwartaalcijfers van afgelopen woensdag moest topman Thierry Vanlancker voorlopig ook de al verlaagde doelstellingen laten varen.  

Na de mislukte overnamepoging door concurrent PPG drie jaar geleden formuleerde AkzoNobel groeiplannen om aandeelhouders te laten zien op eigen kracht te kunnen groeien.

Behalve verkoop van de chemietak werd beloofd om in 2020 de operationele winstmarge (return on sales, ROS) naar 15 procent te stuwen en het rendement op het geinvesteerde kapitaal (ROI) te verbeteren tot 25 procent.

In februari moest topman Vanlancker die doelstellingen echter al laten varen.  De margedoelstelling ging naar een bandbreedte van tussen de 14,5 en 15,5 procent. Het streefcijfer voor de ROI stelde hij neerwaarts bij naar ‘meer dan 20 procent’.

En dan is er nog omzetgroei, al tijden de achilleshiel van ‘s werelds derde verf- en coatingproducent. Het concern wil de omzet laten groeien maar wist de verkopen afgelopen jaar ternauwernood gelijk te houden. Concrete omzetdoelstellingen zijn er sinds begin dit jaar niet meer. Alle groei is meegenomen.

En toen kwam de coronacrisis. In het eerste kwartaal zakte de omzet met zes procent. De neergang in het tweede kwartaal zal erger zijn.

Een belangrijke component van die omzet is het hoeveelheid verkochte verfblikken en professionele coatings. Dat volume ging in de eerste drie maanden met zeven procent omlaag. In de acht kwartalen daarvoor was het volume-effect overigens ook negatief.  

Vragenbrief
In aanloop naar de aandeelhoudersvergadering vraagt de VEB onder andere hoe AkzoNobel denkt over de mogelijkheid om de verkoopprijzen te verhogen. 

Lees de VEB briefDirect naar de brief   aan AkzoNobel.

Andere vragen gaan over de mogelijkheid om sneller kosten te besparen en het verbeteren van de bijdrage van het werkkapitaal aan de operationele kasstroom.

Ook komt de kapitaalsproductiviteit aan de orde. Dit geeft aan hoeveel omzet AkzoNobel kan realiseren met het ingezette kapitaal. Dat geïnvesteerde kapitaal bestaat vooral uit machines en fabrieken, werkkapitaal en goodwill voor overnames.

De afgelopen jaren verbeterde de kapitaalefficiëntie namelijk niet. De omzet bleef nagenoeg gelijk terwijl er wel meer kapitaal nodig was om die omzet te halen. Dat was ook de reden dat het ROI-streefcijfer van 25 procent niet langer reël was.

Bonusarrangement
De VEB vraagt ook aandacht voor het speciale bonusplan dat AkzoNobel begin 2018 lanceerde.

De bonussen van het bestuur waren gekoppeld aan de oorspronkelijke, nu achterhaalde doelstellingen. Voor zover bekend willen commissarissen aan die afspraak niet morrelen.

Uit de controleverklaring van accountant PwC bij de jaarrekening blijkt dat de controlerend accountant extra aandacht heeft gehad voor de mogelijke risico’s van dit bonusplan. De algehele verbouwing van AkzoNobel laat zich blijkbaar slecht verenigen met ook nog een bounsprikkel.
Gerelateerde artikelen