VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het incasseringsvermogen van Fugro zal ook in 2020 en 2021 opnieuw op de proef worden gesteld. Nadat de bodemonderzoeker een beetje op adem leek te komen na de crisisjaren 2014-2017 in de olie- en gasmarkten, staan alle seinen weer op rood. De corona-uitbraak zorgde voor minder vraag naar olie en gas, terwijl tegelijkertijd de eerdere ruzie tussen Rusland en Saudi-Arabië de productie juist omhoog joeg. De lage olieprijzen nopen tot uitstel van grote investeringen van olieproducenten, waardoor toeleveranciers als Fugro in de problemen komen.

President-commissaris Harrie Noy verzuchtte al aan het begin van de aandeelhoudersvergadering dat het zuur was dat twee jaar na de laatste crisis en het ingezette hersteltraject Fugro werd geconfronteerd met COVID19. Hij zal daarbij niet uitsluitend hebben gedoeld op beroerde commerciële vooruitzichten, maar ook op de balans. Vlak voordat Fugro 500 miljoen euro financiering via een obligatielening dacht binnen te halen, sloeg de pandemie toe en haalde de onderneming bakzeil. Nu moet Fugro allerlei maatregelen verzinnen om een lening van 190 miljoen in oktober 2021 te kunnen aflossen.

Om winstgevendheid en liquiditeit te beschermen zet bestuursvoorzitter Mark Heine noodgedwongen in op kostenverlaging en reduceert hij investeringen met 20-30 miljoen euro. Hij hoopt bovendien gebruik te kunnen maken van overheidssubsidies in diverse landen.

Moreel besef
Veel maatschappelijke weerstand zal Fugro bij overheidssteun waarschijnlijk niet ondervinden, hoewel ontslagen onvermijdelijk zijn. In tegenstelling tot veel andere beursvennootschappen is Fugro allesbehalve gul geweest voor aandeelhouders. Vette dividenden, grootschalige aandeleninkoop of gestage koerswinsten blijken al jaren onbekende fenomenen voor Fugro-beleggers. De bestuurders tonen moreel besef. Ze korten hun vaste salaris met tien procent en zien af van een eventuele korte termijn bonus over 2020.

Misschien tegen beter weten in probeerde Heine in de aandeelhoudersvergadering de moed erin te houden door te schetsen dat de andere markten op de langere termijn voldoende zouden groeien om de misère bij olie en gas te compenseren. Tegelijkertijd erkende hij dat zelfs bij offshore wind momenteel projecten worden uitgesteld, hoewel daar gelukkig vooralsnog niets is geannuleerd.

Scenarioanalyse
Fugro wordt inderdaad keihard getroffen, maar Noy probeerde de verantwoordelijkheid van bestuur en commissarissen wel erg gretig weg te schuiven door telkens erop te wijzen dat niemand corona had kunnen voorzien. Niet alleen was er geen corona in de jaren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 en waren de economische prestaties (roce en EBIT-marge) van Fugro toch zwak, maar (vooral) Fugro moet scenarioanalyses hebben verricht waarbij wordt uitgegaan van structurele ellende op de olie- en gasmarkt. Denk aan structureel lage olieprijzen, of milieumaatregelen die zouden leiden tot een verbod op diepzeewinning van olie en gas. De VEB kon niet geloven dat deze scenario’s niet bovenaan de lijst hebben gestaan.

Heine herhaalde dat de huidige extreme marktomstandigheden door niemand waren voorzien. Hij putte hoop uit het feit dat Fugro ook de horrorjaren 2014-2017 had doorstaan. Gelukkig was er geen blootstelling aan de schaliesector in de VS en kunnen veel activa flexibel worden ingezet, dus ook buiten olie- en gasprojecten. Daarnaast kan ze de inhuur van externe capaciteit stoppen. Wanneer er echt moet worden afgeschreven, liggen de oudste (minst efficiënte) activa voor de hand.

Het was te vroeg om een zinvolle prognose te maken of iets te zeggen over de herfinanciering. Aandeelhouders moeten wachten tot de tweede helft van 2020. Ze zullen daarbij ook extra benieuwd zijn naar de review opinie van de controlerende accountant op de halfjaarcijfers. Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen