VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen enkel beursfonds heeft zoveel afkeuring weten te wekken onder zijn aandeelhouders als AMG. Het metaalbedrijf betaalt de top meer dan het 250 keer zo grote ASML en geeft daarvoor wonderlijke argumenten.

Ook bij Advanced Metalurgical Group (AMG) is, in navolging van SBM Offshore, Wolters Kluwer en Besi, het voorgestelde beloningsbeleid voor het bestuur gesneuveld.

Sinds dit jaar moet het beloningsbeleid van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland met driekwart van de stemmen van aandeelhouders goedgekeurd worden.

AMG lukt het zelfs niet om een normale meerderheid voor zich te winnen. Tijdens de Algemene Vergadering bleek dat 51,3 procent van de stemmen gekant is tegen het voorgestelde beleid.

Ook de adviserende stemming over deze in 2019 toegezegde beloning was afkeurend. Zo’n sterke motie van afkeuring is zeer uitzonderlijk en dit aandeelhoudersseizoen’ bij nog geen andere onderneming voorgekomen.

Hoog, hoger
De afstraffing moet zijn ingegeven door de hoogte van de beloning die door CEO Schimmelbusch en medebestuurders wordt ontvangen. Voor het jaar 2019 was dit 4,2 miljoen euro, ongeveer 1 procent van de marktwaarde van het hele bedrijf.

Deze hoge beloning had het management mede* te danken aan het behalen van ‘persoonlijke doelen’, terwijl de operationele beloningsdoelen ondermaats bleken.

Op vragen van de VEB gaf AMG enig inzicht in de denkexercitie die aan het beloningsvoorstel vooraf was gegaan. Omdat AMG klein is moet het meer betalen dan concurrenten om talent vast te houden en aan te trekken.

Een opvallende redenatie aangezien grote bedrijven juist het tegenovergestelde beweren; meer complexiteit rechtvaardigt een hogere beloning.

Met een beloningsniveau dat zelfs boven dat van ASML ligt, lukt het de onderneming in ieder geval om bestuurders vast te houden: de CEO en COO staan al sinds 2006 en 2007 aan het roer.

Bezuinigen in tijden van crisis
Ondertussen heeft AMG, misschien wel bij uitstek, last van de coronacrisis door de sterk gedaalde prijzen van door haar geleverde producten.

De strategie van het bedrijf om de crisis het hoofd te bieden is een beleid van ‘austerity’, met het afschalen van het inhuren van nieuwe krachten, onbetaald naar huis sturen van werknemers, het beperken van niet-essentiële investeringen en het verlagen van de productie.

Dit zou AMG de gelegenheid moeten bieden om de crisis het hoofd te bieden en voldoende liquide middelen aan te houden om strategische projecten te financieren. Het zou daarom goed zijn als het bestuur, naast beknibbelen op operationele zaken, ook de bijl zou zetten in de eigen beloning. 

 

*ten opzichte een eerdere versie van dit artikel is het woord 'mede' geplaatst ter vervanging van 'vooral'.