VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

‘To provide a world-class investment case’. Dat is een van de drie pijlers onder de strategie van Shell. Een hoge dividenduitkering was door de energiegigant tot onlosmakelijk onderdeel van dit streven gebombardeerd. Tijdens een informatiesessie met beleggers maakte topman Van Beurden nog maar eens duidelijk dat er wat betreft de winstuitkering geen houden aan was, nu lage olieprijzen lange tijd de hoofdrol zullen spelen.

Een aandeelhoudersvergadering zonder aandeelhouders (op een paar insiders na). Dat was wat Shell voor ogen stond na de uitbraak van coronacrisis.

Om beleggers toch de kans te geven enige dialoog aan te gaan met het bedrijf in de meest turbulente fase van zijn rijke geschiedenis, werd - vooruitlopend op de aandeelhoudersvergadering - een informatiesessie via internet georganiseerd waarvoor aandeelhouders vragen konden aanleveren.

Ook de VEB legde Shell een reeks vragen voor. Lees de brief

Veel aandacht tijdens de sessie ging vanzelfsprekend uit naar de reusachtige dividendverlaging. Shell verwacht een langere periode van lage olieprijzen, waardoor de kasstroom voorlopig onder druk staat. Het ziet zich hierdoor genoodzaakt sterk in de investeringen te snijden (5 miljard dollar) en de operationele kosten te drukken (3 tot 4 miljard dollar).

Zelfs met deze rigoureuze maatregelen is geen overtollig kasgeld aanwezig om het dividend uit te betalen, zo stelde topman Ben van Beurden. De hiervoor benodigde 10 miljard dollar zou de onderneming door schulduitgifte moeten aantrekken, wat onverantwoord zou zijn gezien de enorme onzekerheid op de oliemarkt.

De onzekerheid kan er ook toe leiden dat partners van Shell hun verplichtingen niet (geheel) kunnen nakomen. Zo kunnen kleine en middelgrote spelers wellicht hun deel van een exploratieproject niet meer financieren en (reeds betaalde) toeleveranciers omvallen. Dit kan Shell geld kosten, wat extra buffers noodzakelijk maakt.

Shell doet geen concrete uitspraken over toekomstige dividendverhogingen; deze zijn pas aan de orde zodra de situatie normaliseert. Gelukkig lijkt verdere verlaging van het dividend nu niet waarschijnlijk; de huidige 16 cent zou onder een breed aantal scenario’s veilig zijn.

Particuliere beleggers hebben geduld
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse particuliere beleggers blijft loyaal aan Shell, zo blijkt uit een korte enquête onder ontvangers van de wekelijkse VEB Nieuwsbrief. Van de ruim 1400 beleggers die binnen drie dagen reageerden op een aantal stellingen, geeft ruim driekwart aan Shell trouw te blijven of als enige mogelijke belegging in de energiesector te beschouwen. ‘Never sell Shell’ blijft voor 45 procent van de deelnemende beleggers nog steeds het adagium.

Na de dividendverlaging wierpen, volgens mediaberichten, enkele institutionele beleggers de vraag op of Ben van Beurden nog wel de juiste man is om Shell uit de huidige malaise te trekken. Particuliere beleggers zien in ieder geval weinig heil in het offeren van de topman. 84 procent van de respondenten onderkent dat de resultaten van Shell nu eenmaal doortrokken zijn van de energieprijzen. Die ontwikkelingen zijn de Nederlandse ceo niet al te zwaar aan te rekenen.
 

Duurzaam vooruit
Twee weken voor de historische dividendknip maakte Shell aangescherpte ambities bekend voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Het bedrijf tracht de uitstoot van koolstofdioxide van de verkochte producten met tweederde terug te dringen tegen 2050 en bij de productie netto geen broeikasgas uit te stoten.

Tijdens de informatiesessie met beleggers verzekerde Van Beurden dat het hier om zeer ambitieuze doelstellingen gaat.

Niet alle volgers van Shell waren even enthousiast over de nieuwe plannen. Een aantal beleggers vreest de financiële gevolgen als Shell blijft zitten met onverkoopbare voorraden en onrendabele investeringen.

Aan de andere kant bekritiseerde een aantal duurzame belangenbehartigers dat de nieuwe doelstellingen Shell nog steeds de mogelijkheid geven om de investeringen voor winning van fossiele brandstoffen te blijven opvoeren.

Particuliere beleggers zien vooral kansen. Zij blijken in meerderheid van mening dat Shell de huidige crisis moet aangrijpen om verder te verduurzamen. Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan dat dit ten koste mag gaan van toekomstig dividend.

 

Spannende tijden
Of het sterk verlaagde dividend aanleiding geeft tot wijziging van de strategie van Shell is nog ongewis. Ook is nog weinig duidelijk over de impact van klimaatambities op de balans en winstgevendheid van Shell. Beleggers kijken dan ook reikhalzend uit naar publicatie van de halfjaarcijfers op 30 juli.

Maar eerst is er nog de aandeelhoudersvergadering en wacht de VEB nog op een aantal antwoorden op de vragen die ze aan het concern heeft voorgelegd. Dat het een tijd van grote veranderingen wordt voor ’s werelds grootste energieconcern staat in ieder geval vast.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen