VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Graag nodigen wij u uit mee te doen aan de Enquête Duurzaam Beleggen. Duurzaamheid is een nieuwe trend, maar de mogelijke voor- en nadelen zijn nog onduidelijk. Wij hopen u te kunnen ondersteunen in het beter doorgronden van het fenomeen Duurzaam Beleggen. Tien willekeurig gekozen deelnemers aan de Enquête ontvangen € 1,000 voor hun deelname. Er is dus een reële kans op het winnen van een behoorlijk bedrag. Daarnaast kunnen deelnemers achteraf op exclusieve basis de uitkomsten van onze Enquête met een vergelijkende analyse, ontvangen.

De Enquête Duurzaam Beleggen is een gezamenlijk project van VEB met onderzoekers van Radboud Universiteit, University of Zürich en MIT Sloan School.

 


klik hier voor de enquête