VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De vragen over onze gezondheid en de economie stapelen zich op. Komt er een tweede golf besmettingen? Is een vaccin binnen handbereik of juist nog jaren weg? Veert de economie snel weer op of komt er een kaalslag onder bedrijven? De realiteit is dat niemand het weet. Epidemiologen, beleidsmakers, economen, ze tasten allemaal in het duister.

In een situatie waarin individuele meningen alle kanten opgaan, is ‘collectieve intelligentie’ vaak het beste baken om op te varen. En effectenbeurzen zijn geknipt om de inzichten van miljoenen mensen over dit soort vragen real-time te raadplegen. Koersen worden immers vastgesteld op een niveau waarbij beleggers, op basis van de huidige kennis, als collectief verwachten een passend en positief rendement te halen.

Soms is het moeilijk om de logica van dat collectief te volgen. Hoe kon de beurs zich de afgelopen tijd zo snel herstellen? Zien beleggers dan niet dat de kans op een tweede golf nog steeds bestaat? Dat overheden monumentale schulden aangaan en desondanks miljoenen mensen hun baan verliezen en duizenden bedrijven kopje onder gaan?

Ondanks de twijfel weten we het antwoord: deze risico’s zijn alom bekend en dus door beleggers wereldwijd al in de prijzen verwerkt. Het feit dat we gezamenlijk ondanks alle misère aanleiding zien voor herstel, is reden voor optimisme, niet voor cynisme. De beurs heeft het op de lange termijn namelijk meestal bij het rechte eind gehad. Zo hebben wereldwijd gespreide aandelenportefeuilles, met de nodige obstakels, zelfs de twee wereldoorlogen relatief goed doorstaan.

Natuurlijk kunnen beurzen ernaast zitten, zeker op de korte termijn. Bij elke daling zullen drommen stuurlui vanaf de kade roepen: “Ik zag het al aankomen!” De waarheid is echter dat iedereen op dit moment door dezelfde mistbank dwaalt. Tegelijkertijd loopt veerkracht als een rode draad door de geschiedenis van de mens. Het herstel van de beurs laat zien dat beleggers daar ook nu weer op inzetten.

Dit is een column van Marius Kerdel en Jolmer Schukken, oprichters van Triple Partners en auteurs van De Beleggingsillusie

 

Terug naar Effect 6