VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

TKH heeft de inkomsten flink zien terugvallen door de coronacrisis. Aangenomen dat de bodem dit kwartaal is bereikt, ligt die ergens rond de min 15 procent. Daarmee is de klap een stuk kleiner dan in de vorige crisis.

Nu het eerste halfjaar op z’n eind loopt publiceerde de producent van uiteenlopende technologische oplossingen een handelsbericht. TKH verwacht dat de halfjaaromzet 8 tot 9 procent lager zal uitkomen dan in 2019. De operationele winst (ebita) zal maximaal 16 procent zakken.

Bodem in het tweede kwartaal
Omdat de crisis pas in volle hevigheid losbarstte vanaf half maart ligt de bodem ergens in het tweede kwartaal. TKH publiceert geen gedetailleerde cijfers over de losse kwartalen. Daardoor is lastig te berekenen hoe diep de val precies is.

Desondanks is het wel mogelijk een schatting te maken. Daarbij gaan we ervan uit dat omzet en winst ongeveer gelijk zijn verdeeld over de kwartalen. Dit was de voorgaande jaren in ieder geval zo.

Dan rolt een omzetdaling in het tweede kwartaal uit de bus van 15 tot 18 procent. De daling van de operationele winst komt neer op zo’n 30 tot 35 procent.

In 2009 enorme vraaguitval
Dat zijn slechte resultaten, maar het is een stuk minder slecht dan in 2009 toen de financiële crisis het bedrijf hard raakte. Dat jaar zakte de omzet met meer dan een kwart en werd de winst bijna gehalveerd.

Wat de twee crisis vooralsnog lijkt te onderscheiden is dat in 2009 echt sprake was van een enorme vraaguitval. Klanten stopten in één keer met investeren. De coronacrisis lijkt het bedrijf vooral te raken doordat het veel moeilijker kan produceren en leveren.

Dat heeft allereerst te maken met een veel groter verzuim van personeel als gevolg van gezondheidsmaatregelen. Daarnaast hinderen de lockdowns de leveringen en installaties.

Nu lockdowns zijn versoepeld komt daar verandering in. In China dat alweer langere tijd ‘open’ is, zijn de activiteiten terug op het oude niveau. Markten waar lockdowns recenter zijn versoepeld, zoals Italië, Frankrijk en de VS, zijn nog niet hersteld maar het bedrijf uit Haaksbergen ziet wel kansen voor hervatting van leveringen.

Vraaguitval in specifieke productgroepen
Voor zover TKH een terugval in de vraag ziet, gaat het om enkele specifieke productgroepen. Denk aan parkeersystemen, bandenbouwmachines en de innovatieve verlichtingssystemen voor vliegvelden waar veel van wordt verwacht.

Voor TKH is de impact van de coronacrisis voorlopig duidelijk anders dan van de financiële crisis. Het zou kunnen dat de echte economische klap nog moet komen en de vraag alsnog implodeert maar als het hierbij blijft kan het herstel ook relatief snel een feit zijn.