VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op 18 maart 2020 schortte Triodos de handel in haar certificaten op en op 1 april 2020 liet Triodos weten dat het dividend over 2019 niet uitgekeerd zou worden, maar gereserveerd. Een dubbele tegenslag voor duurzamere beleggers, maar er gloort enig licht aan de horizon. Mogelijk wordt eind augustus de handel in de certificaten hervat. Waarschijnlijk mag dan tot een bedrag van 5000 euro aan certificaten per week worden verkocht.

Triodos certificaathouders zijn beleggers die bewust kiezen voor duurzaam beleggen in Triodos. De getroffen maatregelen leiden bij sommige beleggers tot liquiditeitsproblemen. Het is niet duidelijk hoe Triodos hun tegemoet kan komen. Triodos laat daarmee haar eigen achterban van duurzame beleggers in de kou staan. Deze beleggers zullen hierdoor in de toekomst mogelijk kiezen voor minder duurzame beleggingen.

De VEB heeft Triodos per briefDirect naar de brief om opheldering gevraagd.

Geen beursnotering; alleen handel met Triodos als wederpartij
De certificaten worden niet op de beurs verhandeld, maar kunnen enkel verkocht worden aan Triodos. Dat betekent dat iedere verkoop door Triodos wordt betaald uit het eigen vermogen van de bank. Onder de omstandigheden na uitbraak van het Coronavirus heeft Triodos ervoor gekozen om te stoppen met het aanbieden van certificaten en te stoppen met het accepteren van verkooporders van certificaten totdat “er meer duidelijkheid is over de effecten die de pandemie heeft op Triodos en haar certificaten”.

Aandeelhouders van andere banken kunnen nog steeds hun effecten verkopen op de beurs.
De koers van het Triodos certificaat wordt niet op basis van vraag en aanbod bepaald, maar ontlenen “hun waarde aan de berekende waarde van de netto-activa van de bank (alle activa minus alle passiva). Deze benadering vermijdt ongecontroleerde marktvolatiliteit en speculatie en maakt de koers van onze Certificaten van Aandelen stabieler dan de koers van beursgenoteerde aandelen. De wekelijkse berekening van de koers van de Certificaten omvat alle op dat moment bekende economische verwachtingen.”

Mogelijk wordt de handel in de certificaten eind augustus hervat: “Een voorwaarde voor het heropenen van de handel is een redelijke verwachting dat er een weloverwogen reactie zal zijn op ons aanbod, resulterend in de instroom van nieuw kapitaal van certificaathouders." Triodos opent daarom op 21 augustus 2020 de boeken over de eerste helft van 2020. Dan moet blijken of de huidige koers van 83 euro per certificaat gehandhaafd blijft.

De VEB heeft aan Triodos gevraagd of zij bereid is in de toekomst dit handelssysteem te herzien. Wat rechtvaardigt de keuze van Triodos om deze structuur nog langer voort te zetten? Als de handel lange tijd blijft opgeschort komen duurzame beleggers mogelijk in liquiditeitsnood.  

Duurzame belegger dubbel gedupeerd: geen dividend over 2019
Op 1 april 2020 liet Triodos weten dat het dividend over 2019 in zijn geheel gereserveerd wordt. Daarmee gaat Triodos verder dan de aanbeveling van de ECB. De aanbeveling roept enkel op dat tot 1 oktober 2020 geen dividend mag worden uitgekeerd.

De VEB wil van Triodos weten waarom zij zoals enkele andere financiële instellingen niet heeft gekozen voor het uitstellen van dit besluit.  Verder wil de VEB weten of Triodos overweegt het dividend over 2019 volgend jaar alsnog uit te keren als extra dividend.