VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een bizarre stemuitslag op de aandeelhoudersvergadering van Vastned zal de onderneming moeten aanzetten tot meer dan een dialoog met beleggers.

Maar liefst 45 vragen had de VEB vooraf ingediend bij Vastned, die allen keurig op de aandeelhoudersvergadering werden voorgelezen door de president-commissaris. Bestuursvoorzitter Taco de Groot nam na iedere vraag het stokje over, maar had vaak moeite tot een inhoudelijke beantwoording te komen. Op automatische piloot meldde hij telkens dat beleggers moesten wachten op de strategische update in februari 2021. Eerder kon niet, want de analyse moest zorgvuldig, solide en compleet zijn.

Natuurlijk, het piepte en kraakte al in diverse segmenten binnen de winkelvastgoedmarkt. De corona-crisis kwam daar nog boven op. Naast de acute slag die corona toebrengt aan winkels, zou ze de structurele trend waarbij e-commerce fysieke winkels vervangt, kunnen versnellen. De huidige strategie van Vastned gaat ervan uit dat toplocaties in de historische binnensteden overeind blijven. De vastgoedbelegger voelt zich gesterkt door de hoge bezettingsgraad van 98 procent en de naar eigen zeggen hoge kwaliteit van zijn winkelpanden. Desondanks zal Vastned tot begin 2021 de huidige strategie en alle opties tegen het licht houden.

In de tussentijd blijven beleggers vertwijfeld kijken naar het immense gat tussen de beurskoers en de intrinsieke waarde. De aandelen noteren met zo’n zestig procent korting. Ook staat het dividend onder druk. Ondanks dat de (aandelen)markt de waarderingen van (de panden van) Vastned met een korreltje zout neemt, houden bestuurders, commissarissen en EY als controlerende accountant de schijn hoog. Deze laatste sloot zijn betoog op de aandeelhoudersvergadering dan ook trots af met de woorden “uitstekende jaarrekening die de juiste cijfers bevat”.

Beleggers waren niet alleen minder trots, maar vooral kwaad, gezien de ongekende stemuitslagen in diezelfde vergadering:
-Jaarrekening: 49,4 procent tegen.
-Decharge bestuur: 55,9 procent tegen.
-Decharge commissarissen: 49,4 procent tegen.
-Remuneratierapport: 61,6 procent tegen.
-Nieuwe beloningsbeleid bestuurders: 61,5 procent tegen.
-Nieuwe beloningsbeleid commissarissen: 49,4 procent tegen.
-Herbenoeming van EY: 43,4 procent tegen.
-Inkoop aandelen: 61,0 procent tegen.

Inpakken en wegwezen dan maar? Er zijn echt wel genoeg redenen om kritisch te zijn op de strategie en prestaties van Vastned. Ook ietwat meer welwillendheid bij de beantwoording van sommige vragen in de aandeelhoudersvergadering had de onderneming gesierd. Toch lijkt deze stemuitslag overdreven en pakt ze extreem uit doordat veel aandeelhouders een uitlaatklep zochten van hun – begrijpelijke - frustratie.

De wijze waarop Vastned met deze motie van wantrouwen omgaat, zal aangeven of die frustratie terecht was.
Gerelateerde artikelen