VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Duurzame beleggers in Triodos-certificaten zitten klem. Zij kunnen certificaten alleen kopen en verkopen aan Triodos, maar de bank weigert al een tijd om daaraan mee te werken. Triodos weigert beleggers meer mogelijkheden te bieden om van hun certificaten af te komen.

De duurzame Triodos-belegger kreeg begin 2020 klap na klap. Bovenop de Corona-crisis kwam het besluit van Triodos de handel in haar certificaten op te schorten en op 1 april 2020 liet Triodos weten dat het dividend over 2019 niet uitgekeerd zou worden, maar gereserveerd.

Voor de VEB was deze gang van zaken aanleiding om een kritische brief te sturen waarop Triodos op 8 juli 2020 heeft geantwoord.

Geen herziening handelssystematiek  
De Triodos certificaten worden niet op de beurs verhandeld, maar kunnen uitsluitend verkocht worden aan Triodos zelf. Dat betekent dat iedere verkoop door Triodos wordt betaald uit het eigen vermogen van de bank. Onder de omstandigheden na uitbraak van het Coronavirus heeft Triodos ervoor gekozen om te stoppen met het aanbieden van certificaten en te stoppen met het accepteren van verkooporders van certificaten totdat “er meer duidelijkheid is over de effecten die de pandemie heeft op Triodos en haar certificaten”.

Aandeelhouders van andere banken kunnen nog steeds hun effecten verkopen op de beurs en kunnen dus eventuele liquiditeitsproblemen opvangen. Triodos blijft bij haar keuze om de certificaten niet op de beurs te verhandelen.  "Deze systematiek bevordert een stabiele prijsvorming en voorkomt korte termijn (speculatieve) handel. Een notering op een gereglementeerde markt sluit niet aan bij die principes." 

De ruimte om eigen certificaten terug te kopen wordt wel verhoogd van 28,2 miljoen naar 36 miljoen. Als de handel hervat wordt - na 22 augustus zo is het voornemen - moet blijken of dit voldoende is om de verkooptransacties van haar certificaathouders te dekken.  

Definitief geen dividend over 2019 
Op 1 april 2020 liet Triodos weten dat het dividend over 2019 in zijn geheel gereserveerd wordt. Daarmee ging Triodos verder dan de aanbeveling van de ECB. De aanbeveling roept immers op dat tot 1 oktober 2020 geen dividend mag worden uitgekeerd.  Triodos Bank heeft hier gekozen voor "eenduidigheid." Of dit dividend volgend jaar wordt ingehaald is onduidelijk.  "Wij lopen niet vooruit op het dividendvoorstel van volgend jaar." 

Op welke plaats komt de Triodos belegger? 
Triodos stelde bij haar handelen de belangen van haar eigen beleggers achter bij de problemen in de reële economie. Aan de liquiditeitsproblemen die hun certificaten niet kunnen verkopen en ook geen dividend kregen, kwam Triodos niet tegemoet. Desgevraagd liet Triodos weten dat "Klanten kunnen rekenen op Triodos Bank binnen de mogelijkheden die het normale productenpallet biedt." 

Een bittere pil voor beleggers die duurzaam wilden beleggen in Triodos. Toch denkt Triodos niet dat haar handelen afbreuk doet aan de populariteit van duurzaam beleggen. "Wij zien Triodos Bank als koploper in deze brede maatschappelijke duurzame trend maar willen onze invloed ook niet overschatten."