VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rabobank-topman Wiebe Draijer was in maart het middelpunt in de ophef die ontstond over de opgeschorte vergoeding op certificaten van de bank. De jaarlijkse vergadering met certificaathouders was het moment bij uitstek om het gesprek aan te gaan met beleggers. Draijer schitterde door afwezigheid.

Dat Rabobank midden in de coronacrisis een streep zette door de vergoeding op Rabobank Certificaten zorgde voor ophef onder beleggers.

Dat was niet alleen vanwege het opschorten van vergoeding zelf – Rabobank benoemt dit risico in haar uitingen. Wat velen stak is dat topman Draijer een paar uur voor bekendmaking op televisie nog hoog had opgegeven van de blakende gezondheid waarin de bank verkeerde.

Op geen enkele manier deed het optreden van Draijer tijdens het interview in televisieprogramma Buitenhof op die 29ste maart vermoeden dat de periodieke uitkering op de populaire Rabo Certificaten doorgehaald zou worden. En dat is te begrijpen, want de strenge regels voor de financiële sector verbieden iedere mededeling van deze aard. Bovendien, zo verklaarde Rabobank, werd het besluit om de periodieke uitkering tijdelijk te stoppen pas later die zondag genomen.

Toch moet Draijer tijdens de live-uitzending al geweten hebben wat beleggers boven het hoofd hing. De oproep van de Europese Centrale Bank aan banken om in het licht van de coronacrisis uitkeringen aan beleggers op te schorten tot 1 oktober, dateerde immers van twee dagen eerder.

Was het dan wel handig van de Rabobank-topman om op zo’n precair moment op televisie te verschijnen? Dat was een van de kwesties die beleggers ter bespreking hadden ingediend bij Rabobank voor de onlangs virtueel gehouden vergadering met certificaathouders. Het antwoord van Rabobank was even gemakzuchtig als onbevredigend: de afspraak met Buitenhof stond al lang en afzeggen is ook zowat.

De reactie was exemplarisch voor wat een actieve dialoog had moeten zijn tussen Rabobank en beleggers – de eerste sinds de gewraakte gebeurtenissen van eind maart.

De eerdere VEB-brief aan Rabobank plus antwoord

Net als in voorgaande vergaderingen was het financieel directeur Bas Brouwers die namens het bestuur van Rabobank tekst en uitleg gaf. Brouwers benadrukte de ongekende impact van de coronacrisis op klanten van Rabobank en dus ook op bank zelf. Ongeveer 5 procent van de private leningenportefeuille van Rabobank is uitgezet in sectoren die zwaar geraakt zijn door de crisis, zoals de voedings- en vrijetijdsindustrie. Vijf procent, dat is bijna 21 miljard aan leningen in moeilijke sectoren.
Bron: Rabo Research

De plannen en verwachtingen van Rabobank aan het begin van het jaar konden met de uitbraak van de pandemie de kast in. Het was tijd voor rigoureuze maatregelen, ondanks de stevige financiële positie waarmee de bank de crisis in ging.

Het schrappen van vergoedingen op certificaten was daar één van, zij het ingegeven door de uitdrukkelijke wens van toezichthouders.

Maar enige andere mogelijkheid was er niet, zo meldde Brouwers, en aan de beslissing om geen vergoedingen uit te keren op de certificaten in maart, juni en september valt niet te tornen. Verdere toezeggingen kon de cfo niet doen en daaraan zullen de geplande gesprekken met vertegenwoordigers van beleggers niets veranderen. Met de communicatie richting beleggers over de Certificaten was weinig mis; aanpassingen zijn niet nodig.

Brouwers liet nog weten enkele dagen minder goed geslapen te hebben van de opschorting van de vergoeding op certificaten. Maar voor het heroveren van de ‘hearts & minds’ van teleurgestelde klanten is een financieel directeur nu eenmaal niet de meest geschikte persoon.

Gert van Dijk ligt meer voor de hand als bruggenbouwer. De Nyenrode-hoogleraar is voorzitter van de Stichting AK Rabobank Certificaten en daarmee voorzitter van de vergadering.

Zijn onwennig gestuntel met de techniek stoort niet. Met de gedragen toon van een nieuwslezer uit de jaren vijftig deelt hij de online volgers van de vergadering mee dat de Stichting AK zelfstandig een analyse heeft gemaakt over het schrappen van de vergoeding en tot dezelfde conclusie is gekomen als het bestuur.

Van Dijk laat weten  dat vooraf ingediende vragen beantwoord zullen worden. Ook wijst hij nadrukkelijk op de mogelijkheid om via een chatfunctie live aanvullende vragen te stellen.

Op de vooraf gestelde vragen komen – weliswaar vlakke, weinig bevredigende - antwoorden. Daar heeft Rabobank dan ook een aantal dagen op kunnen kauwen. Dat ligt anders met de vragen die tijdens de vergadering zijn gesteld. Op die vragen komt geen onmiddellijk antwoord. Vanwege de tijd, zegt Van Dijk haastig en sluit de vergadering. De hele interactieve opzet van de vergadering is daarmee meteen een farce gebleken. De webcast is ook niet meer terug te kijken.

Het is andermaal een onbevredigende episode in een onverkwikkelijke affaire die weinig goeds heeft gedaan voor Rabobank, een bank die in het recente verleden het vertrouwen van beleggers en klanten al vaker op de proef heeft gesteld.

De VEB houdt u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.
Gerelateerde artikelen