VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De hele sector jaagt op het coronavaccin, maar er zijn meer redenen om in farmaciebedrijven te beleggen. Enkele recente ontwikkelingen op een rij.

Recent onderzoek wijst uit dat mensen die een infectie met het coronavirus hebben gehad, al na enkele maanden de antistoffen tegen het virus weer kwijt zijn. Dat zou betekenen dat corona elk jaar kan terugkomen, net als verkoudheid.

Dit roept ook de vraag op of het wel zoveel zin heeft een coronavaccin te ontwikkelen. Toch blijven vooralsnog verschillende farmaciebedrijven hard werken aan de ontwikkeling van zo’n vaccin. Het Financieele Dagblad zette deze week nog een vijftal Nederlandse ondernemingen die in de race zijn op een rij.

Johnson & Johnson
Het zijn relatief onbekende ondernemingen, maar Janssen uit Leiden is onderdeel van het Amerikaanse Johnson & Johnson, een zwaargewicht in de Dow Jones index.

Johnson & Johnson heeft zijn belangrijkste vaccin-activiteiten in Leiden geconcentreerd, sinds de overname van het Nederlandse Crucell in 2011. Dat heeft tot nu toe één goedgekeurd vaccin opgeleverd, tegen ebola.

Janssen gaat volgens het FD later deze maand een potentieel coronavaccin testen op ruim duizend vrijwilligers in België en de VS. Het bedrijf mikt op de productie van 1 miljard doses van het vaccin, die volgend jaar beschikbaar moeten komen. Een groot deel van de productie zal dan in Leiden plaatsvinden.

Het Amerikaanse Pfizer ontwikkelt samen met BioNTech een coronavaccin. De bedrijven konden deze week melden dat de ontwikkelingen voorspoedig gaan.

Jaarlijkse vaccinatie?
Als corona elk jaar kan terugkomen is één vaccin misschien niet genoeg. Een jaarlijkse coronaprik, al dan niet gecombineerd met de griepprik, zou dan ook een oplossing kunnen bieden.

Hoe de beste behandeling tegen corona er ook uit gaat zien, gezondheidszorg is voor beleggers al een lucratieve tak van sport. Dit jaar is de sector een van de slechts drie sectoren met een positief jaarrendement tot nu toe, meldt de Britse vermogensbeheerder Schroders in een recente publicatie.

Bedrijven profiteren sterk van de toegenomen vraag naar apparatuur, medicijnen en ontwikkeling door Covid-19, stelt Schroders. Als er een vaccin wordt gevonden zouden de aandachtsgebieden kunnen veranderen, maar er zijn veel redenen om aan te nemen dat de sector - zelfs vóór Covid-19 - op het punt stond van een periode van stijgende vraag, innovatie en potentieel hogere groei.

Schroders ziet drie drijfveren voor groei op de wat langere termijn. De eerste wordt gevormd door demografische ontwikkelingen: de babyboomers zijn nu zeventigers, wat de vraag naar gezondheidszorg aanjaagt. Daarnaast is er de, hiermee samenhangende, sterke behoefte aan efficiency omdat gezondheidszorg in de westerse landen een steeds groter deel van het nationale budget opeist. Dat dwingt tot verandering en verbeteringen van de efficiency.

Technologische vernieuwingen vormen de derde drijfveer. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk ‘telehealth’ bijvoorbeeld is. Technologie biedt meer dan een digitaal consult bij de huisarts. De inzet van kunstmatige intelligentie kan ook helpen bij de selectie van medicijnen. Volgens Tim Creed, Head of European Private Equity bij Schroders, liggen er kansen voor samenwerkingsverbanden tussen innovatieve technologiebedrijven en grote farmaceuten.

Spin-off Pfizer
Op het Damrak staan geen grote farmaciebedrijven genoteerd, met Philips heeft Amsterdam wel een vooraanstaande speler in medische technologie in huis. Ze zijn natuurlijk niet helemaal verglijkbaar, maar op ruim 21 keer de winst die voor dit jaar wordt verwacht (bron: Bloomberg) is Philips wel duurder dan de hierboven genoemde grote Amerikaanse farmaceuten. Johnson & Johnson kost nu 18,8 keer de winst, van Pfizer is de koers-winstverhouding slechts 12,2.

Dat laatste getal is enigszins vertekend: Pfizer zal later dit jaar zijn divisie voor generieke medicijnen (Upjohn) afsplitsen en onderbrengen bij Mylan. Na die operatie zal de koers-winstverwachting hoger komen te liggen. Dat zal echter ook voor het rendement op het geïnvesteerde kapitaal gelden.

Gezondheidszorg blijft dus een sector die beleggers goede mogelijkheden biedt, ook afgezien van ontwikkelingen rond corona. Voor actieve beleggers kunnen bovendien de koersbewegingen in Pfizer die rond de afsplitsing van Upjohn gaan plaatsvinden ook nog iets zijn om in de gaten te houden.