VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De detailhandel en de horeca zijn de zwaarst getroffen sectoren tijdens de coronapandemie. Ook bij Sligro hakt die erin met een omzetdaling van twintig procent. Het bedrijf heeft ook de hoop op een snelle opleving in België laten varen en elimineert de volledige goodwillsom uit de boeken.

Dat Sligro als leverancier van horeca, bedrijfskantines en ziekenhuizen een zwaar halfjaar achter de rug heeft, mag geen verrassing meer heten.

Vanaf het eerste moment van de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus medio maart zag het Veghelse bedrijf in eerste instantie ruim de helft van de bestellingen wegvallen.  Halverwege maart kwam Sligro daarom al met een omzetalarm.

Bestuursvoorzitter Koen Slippens zei donderdag bij de halfjaarcijferpresentatie dat de opbrengsten zich vervolgens langzaam herstelden, maar uiteindelijk bestelden klanten 17 procent minder bij de voedingsgroothandel. Daardoor kwamen de bedrijfsopbrengsten uit op 943 miljoen euro. Als de bijgekochte omzet buiten beschouwing wordt gelaten, was de autonome omzetdaling overigens nog wat groter, met een min van ruim 20 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) halveerde ruimschoots tot 27 miljoen euro.

Vooral bij de bezorgdienst van Sligro was de pijn voelbaar. Maar volgens Slippens wisten klanten gaandeweg het tweede kwartaal juist wel de vijftig zelfbedieningswinkels meer te vinden zodat de omzet van dit onderdeel zelfs kon plussen.

België helemaal afgewaardeerd
Sligro dook uiteindelijk toch fors in de rode cijfers. Een afschrijving op goodwill (43 miljoen euro) en klantrelaties (17 miljoen euro) leverde een verliespost op van 60 miljoen euro. Het netto halfjaarverlies kwam daardoor uit op 72 miljoen euro.

Voor Slippens en zijn financiële man Rob van der Sluijs geen reden voor al te grote paniek. “Ons geloof in een succesvolle toekomst in België is onverminderd sterk”, zei het bestuursduo. Op de wat langere termijn gaan zij er nog altijd vanuit dat de omzet van Sligro daar harder zal groeien dan de markt, maar door de corona impact zal “een herstel naar een winstgevende operatie langer duren dan verwacht”.

De premie die in het verleden is betaald bij de overname van Belgische groothandels is met deze herwaarderingstoets nu helemaal uit de boeken verdwenen. Eind vorig jaar was voor België nog 43 miljoen euro aan goodwill opgenomen.

Meestal worden goodwill en andere harde en immateriële activa bij de jaarrekeningcontrole beoordeeld om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. De coronapandemie dwingt veel bedrijven al bij de halfjaarcijfers aan het rekenen te slaan om te beoordelen of de goodwillpost nog wel houdbaar is. In boekhoudtermen is de pandemie en de mogelijke langdurige gevolgen daarvan een zogeheten ‘triggering event’.

De goodwillpost toont het bedrag dat Sligro in het verleden neerlegde bovenop de waarde van de overgenomen netto-activa. Doorgaans maken investeerders zich niet zo druk over boekhoudkundige verliezen: het zijn geen directe uitgaven en kost geen contant geld, maar het gaat wel ten koste van de winst. De harde werkelijkheid achter de miljoenenafschrijving is bovenal dat Sligro in de komende jaren verwacht minder kasstroom uit de Belgische bedrijven te halen.

Met de bank in gesprek
Sligro kent relatief hoge vaste lasten zoals personeel- en huisvestingskosten, de operationele hefboom. Omdat die kosten niet snel omlaag kunnen worden gebracht, leidt een omzetdaling vrijwel direct tot een stevige daling van het resultaat.

Toen Nederland medio maart grotendeels op slot ging, spoedden Slippens en Van der Sluijs zich naar hun financiers om te onderhandelen over nieuwe kredietafspraken. Door de verwachte flinke daling van het bedrijfsresultaat (ebitda) kon Sligro mogelijk niet binnen de oorspronkelijk afgesproken limiet voor de netto schuldratio (netto schuld gedeeld door de ebitda) blijven.

Begin juli was die herziene kredietovereenkomst rond. Die geldt overigens maar voor even, vermoedelijk alleen voor het testmoment rond deze halfjaarcijfers. Sligro blijft met de bank en Amerikaanse kredietverstrekkers (zogeheten USPP financiers) in conclaaf om ergens in de komende maanden tot een permanente oplossing voor de financiering te komen.

Toen het akkoord met de financiers er begin juli lag, maakte het bedrijf overigens niet bekend wat de nieuwe afspraken precies inhielden. Behalve dat beleggers niet meer op dividend over 2020 hoefden te rekenen. Pas bij de donderdag gepresenteerde halfjaarcijfers bleek dat de bovengrens voor de schuldratio tijdelijk was opgerekt naar vier, in plaats van de oorspronkelijke ratio van drie. Die verruiming had Sligro uiteindelijk niet nodig. Bij een gerapporteerde nettoschuld van 205 miljoen en een twaalfmaands ebitda-cijfer van 82 miljoen euro kwam het verhoudingsgetal uit op 2,5.
Voor het testmoment aan het einde van dit boekjaar zal de maximaal toegestane schuldratio waarschijnlijk weer drie bedragen, al zegt het bestuursduo dat nu niet expliciet.

Voorzichtig
Zij houden voor de komende maanden rekening met een “geleidelijk herstel dat naar verwachting tot de tweede helft van 2021 zal duren”. Dat lijkt een iets voorzichtigere outlook dan Sligro tijdens de op 9 juni gehouden aandeelhoudersvergadering gaf. Destijds hield Slippens een omzetherstel tot pre-coronaniveau “medio 2021” voor mogelijk. 

Bij Sligro is de tweede jaarhelft onder normale omstandigheden wel altijd beter dan de eerste zes maanden. Als we een schuldratio van drie veronderstellen en - conservatief - uitgaan van een onveranderde nettoschuld aan het einde van dit jaar, dan moet het bedrijfsresultaat in de tweede jaarhelft op minimaal 40 miljoen euro uitkomen om moeilijke discussies met financiers te voorkomen. Dat is iets meer dan de helft van de ebitda van de laatste zes maanden van 2019, toen het bedrijfsresultaat eindigde op 71 miljoen euro.

Update - Uit de analistenbijeenkomst

Sligro organiseerde op de dag van de halfjaarcijfers een analistenbijeenkomst waarin de VEB participeerde. Enkele punten die daar nog aan de orde kwamen.

  • ● Volgens cfo Rob van der Sluijs gaat het herstel in de maanden juni en juli sneller dan waar Sligro in maart en april nog rekening mee hield. Toen zakte de omzet in een mum van tijd in met 55 procent. “Zodra de overheid de maatregelen versoepelde, had dat een positieve uitwerking voor onze klanten in juni en juli, dus dat is een veelbelovende outlook.”

  • ●De horecasector veert momenteel flink op. Ten tijde van de lockdownmaatregelen halverwege maart daalde de omzet hier abrupt met 90 procent. “Inmiddels zitten we op ongeveer tien procent lagere verkopen, wat ons betreft veelbelovend”, aldus de cfo.
    Sligro gaat de komende 12 tot 18 maanden nog wel last blijven houden van een “shake-out” onder horecagelegenheden en een mogelijke recessie.

  • ● “Een voor ons cruciaal afzetkanaal is de bedrijfscatering”, aldus Van der Sluijs. Hier ziet Sligro door het vele thuiswerken nog geen verbetering optreden. “We kunnen gewoon niet inschatten hoe dit de komende tijd zal gaan en dus zit hier nog wat onzekerheid voor ons”.

  • ●De financiers hebben Sligro alleen voor de convenanttoets per 30 juni 2020 een ruimere schuldratio van maximaal vier keer het bedrijfsresultaat (ebitda) toegestaan. “Dat had er vooral mee te maken dat de horizon voor veel van onze USPP noteholders niet verder reikt dan eind dit jaar, als wij een deel van de lening moeten aflossen.”

  • ●Voor de resterende USPP-financiers geldt dat Sligro de oorspronkelijke limiet van drie moet aanhouden. Op basis van de huidige outlook voor dit jaar verwacht Van der Sluijs aan die eis te kunnen voldoen.

  • ●De schuldratio met de huisbanken is al wel wat opgerekt. Volgens Van der Sluijs is met hen inmiddels een drempelwaarde van 3,5 keer de ebitda uitonderhandeld. “Omdat deze maximale toegestane ratio hoger ligt dan wij met de USPP noteholders hebben afgesproken, moeten we de komende periode met die noteholders nog in discussie.”

  • ●Sligro wil nog dit jaar met alle financiers tot een akkoord komen over tot nieuwe financieringsstructuur, een die past “bij de komende herstelfase en bij het realiseren van onze ambities”. Met ambities lijkt Van der Sluijs te hinten op mogelijke overnames. Sligro ziet niet alleen een “shake-out” onder klanten, maar ook onder concurrenten, bijvoorbeeld op de Belgische markt. “Dat is voor ons een kans om onze positie in België te versterken.”