VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Afgelopen weekend werd bekend dat medewerkers van de Duitse toezichthouder BaFin transacties deden in aandelen Wirecard terwijl er al een onderzoek vanuit de toezichthouder gaande was naar dit bedrijf.

Europese Investors-VEB heeft daarom vandaag een brief verzonden aan de Duitse vice-kanselier en minister van Financiën Olaf Schulz met het verzoek om een onderzoek en stringentere compliance regels voor BaFin.

Het handelen door medewerkers van toezichthouders wekt grote verbazing omdat in andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland, het voor medewerkers van toezichthouders verboden is om te handelen in effecten van onder toezicht staande instellingen. In Duitsland is een dergelijk handelsverbod ook van toepassing voor medewerkers van de Bundesbank en de ECB.

European Investors-VEB is van mening dat hier doortastende en drastische actie door de Duitse Minister van Financiën nodig is.

Onderzoek naar Wirecard-transacties door Bafin-medewerkers
Om te beginnen zouden Duitse overheidsinstanties een onderzoek moeten verrichten naar alle transacties in Wirecard-effecten van welke aard dan ook, gedaan door BaFin-medewerkers. Aangezien Wirecard al vanaf januari 2019 onderwerp van onderzoek was in het kader van marktmanipulatie, dient het onderzoek de hele periode te beslaan van januari 2019 tot 25 juni 2020.

Het is daarnaast van groot belang om vast te stellen of BaFin-medewerkers die betrokken waren bij het toezicht op Wirecard geen persoonlijk, financieel of zakelijk belang hadden bij het inmiddels failliete Duitse FinTech-bedrijf.

Handelsverbod voor BaFin-medewerkers
Aangezien BaFin de toezichthouder op de Duitse aandelenmarkt is, zouden er bepaalde handelsbeperkingen moeten gelden voor BaFin-werknemers. Dit is in het belang van eerlijke en ordelijke markten en moet voorkomen dat er enige schijn van handel met voorwetenschap ontstaat.

European Investors-VEB wil daarom dat in de Duitse regelgeving voor BaFin-werknemers een categorisch verbod wordt opgenomen op de handel in effecten die genoteerd zijn op een Duitse beurs of handelsplatform of worden uitgegeven door een Duits bedrijf dat onder toezicht staat van BaFin. Dergelijke regelgeving moet spoedig worden afgekondigd en onmiddellijk van kracht worden zodat er ook op dit thema een Europees level playing field ontstaat.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen