VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Coronacrisis heeft een bres geslagen in de reputatie van Adyen om de astronomische verwachtingen van beleggers te overtreffen. Toch geeft de betalingsdienstverlener zich niet meteen gewonnen. Adyen maakt zich klaar voor op de toekomst.

Op het eerste gezicht boekte de onderneming solide resultaten, het verwerkte volume, de omzet en de operationele winst (Ebitda) stegen met dubbele cijfers ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Toch is deze groei fors lager dan het beleggend publiek van Adyen gewend is. Zowel het verwerkte volume als de operationele winst namen af ten opzichte van de tweede helft van 2019, iets wat Adyen niet eerder overkwam.

Corona-effect
De teruggang wordt veroorzaakt door de beperkingen die de ‘Coronasamenleving’ met zich meebrengt. Als betalingsverwerker is Adyen in afhankelijk van consumentenuitgaven, die te lijden hadden onder de lockdownmaatregelen.

Zo verwerkt Adyen veel betalingen voor vliegtuigmaatschappijen. Met het teruglopen van het aantal vluchten droogde het transactievolume van dit segment eind maart zo goed als op. Omdat de take rate – de vergoeding die Adyen ontvangt voor het uitvoeren van de transactie – volume-afhankelijk is, daalden de inkomsten ook. Deze teruggang is kleiner dan de teruggang van het transactievolume, omdat de reisbranche Adyen doorgaans niet alle stappen van de transactie toebedeelt. Het bedrijf fungeert hier eigenlijk als een ‘poort’ (gateway) om de informatie van de winkelier naar de verwerkende bank (acquirer) door te sturen.

Ook zag Adyen een teruggang ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar in het tot voor kort zeer snelgroeiende ‘point of sale’ segment, waarbij verkopen in winkels worden afgewikkeld. De volumes verpieterden eind maart tot ongeveer 10 procent van het normale niveau. Inmiddels is deze transactiestroom weer zo goed als hersteld.

Terugschakelen om harder op te trekken
Ondanks dat de groei stokte, is het groeipotentieel nog grotendeels intact. Het transactievolume van online verkopen blijft stijgen en het bedrijf profiteert ongetwijfeld ook van de trend om cashloos te betalen. De toename van het aantal klanten en herstel van het reissegment maken snelle groei in de toekomst mogelijk.

Het management blijft positief. Waar Booking.com en Uber kostenbesparingen aankondigden en het mes in het personeelsbestand zetten, groeit Adyen op dit punt zelfs sneller dan voorheen. Sinds het begin van het jaar groeide het personeelsbestand (in FTE) van 1182 tot 1448.

Platform versterken
Ook grijpt Adyen de situatie aan om de platformfunctie te versterken door meer en meer transacties volledig af te wikkelen. Naast een hogere take rate, levert deze extra dienstverlening meer informatie op over het betaalgedrag van consumenten, iets wat onmisbaar is om meer inzicht te krijgen in frauduleuze transacties.

Met deze informatie kan de dienstverlening aan de winkeliers worden verbeterd, doordat het aantal ‘valse positieven en negatieven’ vermindert. Adyen bestempelt dan minder transacties onterecht als frauduleus, en laat minder fraudulente betalingen door. Dit scheelt voor winkeliers een kostenpost en reputatieschade en is daarom een extra reden om voor Adyen te kiezen. Dit platformeffect is op de lange termijn onmisbaar om potentiele concurrenten te snel af te zijn en maakt Adyen onmisbaar voor de ondernemer.