VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De aandelen in de op één na grootste zorgverzekeraar in de Verenigde Staten zijn momenteel zeer aantrekkelijk, stelt Hendrik Oude Nijhuis.

Netwerkeffecten & schaalvoordelen helpen zorgverzekeraar Anthem

De aandelen in de op één na grootste zorgverzekeraar in de Verenigde Staten zijn momenteel zeer aantrekkelijk, stelt Hendrik Oude Nijhuis.

Anthem is met circa 42 miljoen verzekerden op UnitedHealth Group na de grootste Amerikaanse zorgverzekeraar. Maar anders dan UnitedHealth is Anthem niet door het hele land actief maar in slechts veertien Amerikaanse staten. Dit maakt dat het bedrijf er een aantrekkelijk hoog marktaandeel geniet van circa 35 procent.

Het hoge marktaandeel in de staten waar Anthem actief is, vormt een belangrijk gegeven. De daadwerkelijke aanbieders van zorg zijn namelijk veelal ook actief in bepaalde staten en niet nationaal. Het hoge marktaandeel maakt het daardoor voor Anthem mogelijk gunstige voorwaarden te onderhandelen met de zorgaanbieders die in de betreffende gebieden actief zijn.

Sterke marktpositie
De gunstige voorwaarden die Anthem weet uit te onderhandelen met de zorgaanbieders kunnen vervolgens aan de verzekerden worden doorgespeeld in de vorm van lagere premies en/of een uitgebreider zorgaanbod. Voorgaande verklaart waarom de tendens is dat juist de grootste zorgverzekeraars in een bepaalde regio marktaandeel winnen. En dat hogere marktaandeel maakt vervolgens weer dat zorgaanbieders extra graag met Anthem optrekken en bereid zijn extra gunstige voorwaarden aan te bieden…

Naast de hierboven genoemde netwerkeffecten is er sprake van lock-in effecten: verzekerden zijn over het algemeen niet snel geneigd van zorgverzekeraar te veranderen. En daarnaast is er sprake van schaalvoordelen: niet alleen is Anthem hierdoor in staat gunstige prijsafspraken te maken, maar ook kunnen de eigen organisatiekosten over grote aantallen verzekerden verdeeld worden. Ook dit kan in de verzekeringstarieven worden doorberekend, wat Anthem voor verzekerden – én potentiële verzekerden – tot een heel aantrekkelijke zorgverzekeraar maakt.

Demografische ontwikkeling
Gunstig voor bedrijven als Anthem is de demografische ontwikkeling in de Verenigde Staten. In 2034 bijvoorbeeld zal het aantal personen ouder dan 65 jaar er groter zijn dan het aantal kinderen. De zorgkosten van ouderen liggen gemiddeld hoger dan die van kinderen. Voor zorgverzekeraars is dat gunstig omdat geldt dat deze bedrijven in de Verenigde Staten ten minste 80 procent van de ontvangen zorgpremies aan daadwerkelijke zorg moeten besteden. Met het oplopen van de zorgkosten kunnen de zorgpremies verhoogd worden zonder met de 80 procentregel in het gedrang te komen.

Een punt van onzekerheid vormen de komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Voor wat betreft hun visie op de zorgsector verschillen president Donald Trump en zijn democratische uitdager Joe Biden echter niet wezenlijk van elkaar.Impact corona
Ook de corona-uitbraak vormt geen reden voor grote zorgen wat Anthem betreft. Waar analisten aanvankelijk vreesden voor heel hoge zorgclaims en een lage winst voor Anthem ten tijde van de eerste coronagolf, bleek het tegendeel juist het geval. Doordat mensen zorg uitstelden vielen de winsten bij zorgverzekeraars in het tweede kwartaal juist fors hoger uit dan verwacht.

Op de wat langere termijn zal Anthem eventueel hogere zorgkosten simpelweg kunnen doorberekenen in de premies. Een uitdaging voor het vaststellen van de premies is overigens wel om juist in te schatten wanneer de uitgestelde zorg zal worden ingehaald.

Afgezien van het voorgaande bestaat het risico dat Anthem toekomstige zorgclaims van bepaalde cohorten verzekerden verkeerd inschat en als gevolg daarvan onrendabele verzekeringen aanbiedt. Ook over dit laatste punt maak ik mij geen al te grote zorgen, want Anthem heeft een prima trackrecord voor wat betreft het vaststellen van de premies.

Zeer aantrekkelijk
Het management van Anthem is zeer aandeelhoudersvriendelijk, waarbij heel nadrukkelijk wordt ingezet op de inkoop van eigen aandelen, wat de winst per aandeel stuwt. De prognose van het management van Anthem is dat de winst per aandeel de komende jaren met 12 tot 15 procent per jaar zal toenemen.

Bestuursvoorzitter is sinds eind 2017 Gail Boudreaux, die in de sector van zorgverzekeraars de nodige ervaring heeft. Zij is onder meer werkzaam geweest voor twee andere Amerikaanse zorgverzekeraars: Aetna en UnitedHealth. Na wat onstuimige jaren – vanwege het afketsen van de beoogde overname van concurrent Cigna en vanwege een contractgeschil met medicijnendistributeur Express Scripts – is de rust bij Anthem inmiddels teruggekeerd.

Een businessmodel zoals dat van Anthem is weinig kapitaalintensief en dat verklaart de hoge winstgevendheid: de return on invested capital ligt op maar liefst 58 procent. De earnings yield bedraagt 13 procent en gezien de goede vooruitzichten is die waardering zeer aantrekkelijk.

Over de auteur: Hendrik Oude Nijhuis is een expert op het gebied van waardebeleggen en auteur van de bestseller: 'Leer beleggen als Warren Buffett - zijn beleggingsstrategie in theorie & praktijk' (www.beterinbeleggen.nl) De auteur bezit aandelen Anthem.

Hendrik Oude Nijhuis kijkt net als Warren Buffett graag naar de volgende waarderingsmaatstaven:

Return On Invested Capital (ROIC)
Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door het geïnvesteerde kapitaal. De ROIC geeft aan in welke mate een bedrijf uitblinkt in het verdienen van geld. Bedrijven met een hoge ROIC hebben vaak een duurzaam concurrentievoordeel.

Earnings Yield (EY)
Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door de beurswaarde, waarbij een correctie is aangebracht voor eventuele schulden en cash. Omdat gerekend wordt met het bedrijfsresultaat en gecorrigeerd wordt voor de balanspositie is de Earnings Yield een betere maatstaf om de waardering van verschillende aandelen met elkaar te vergelijken dan de meer bekende koers-winstverhouding.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Ik wil inloggen
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net