VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De olieprijs staat nog steeds op een erg laag niveau. Dat geldt ook voor de prijzen van de meeste andere grondstoffen. Toch klinken er geluiden over een nieuwe periode van bloei voor grondstoffen dankzij hogere overheidsuitgaven en een tekort aan investeringen.

Grondstoffen, olie voorop, zitten al sinds begin 2014 in een dalende trend. De Bloomberg Commodity Index met een breed pakket aan grondstoffen is sindsdien meer dan gehalveerd en staat op eenzelfde niveau als eind jaren negentig.

Goldman Sachs publiceerde onlangs een lijvig rapport over de vooruitzichten voor grondstoffen. Door de coronacrisis zijn die op de korte termijn nog onzeker, maar de zakenbank verwacht dat dit op de middellange termijn zal veranderen.

Politici zullen fouten uit verleden niet herhalen
De belangrijkste reden hiervoor is dat de bank denkt dat het overheidsbeleid wereldwijd gaat veranderen. Na de financiële crisis gingen veel overheden over op bezuinigingsbeleid toen de acute noodsituatie voorbij was.

Goldman denkt dat dit nu niet gaat gebeuren. In tegendeel, overheden zullen de uitgaven opschroeven om de inkomensongelijkheid tegen te gaan en werkloosheid te bestrijden onder kwetsbare groepen.

“Het probleem voor grondstoffen was dat beleidsmakers risico-avers waren. Na een decennium van toenemend populisme weten politici over de hele wereld nu dat ze de fouten uit het verleden niet kunnen herhalen als de economie uit deze recessie komt”, aldus de Goldman-analisten.

Huishoudens met relatief lage inkomens besteden een groter deel daarvan aan basisbehoeften. Daardoor heeft een inkomensstijging bij deze groepen een groter effect op de vraag naar grondstoffen dan een stijging voor hogere inkomens. Daarnaast zullen de grote investeringen in verduurzaming leiden tot een grotere vraag naar grondstoffen.

Schrikbarend
Aan de aanbodkant is tegelijkertijd krapte ontstaan omdat er de afgelopen jaren weinig is geïnvesteerd in de winning van grondstoffen. Goldman spreekt van een ‘historisch dieptepunt’ in investeringen.

Dit is bijvoorbeeld te zien aan de investeringen door de olie-industrie. Na de implosie van de olieprijs in 2014 zijn de wereldwijde investeringen grofweg gehalveerd naar 450 miljard dollar per jaar. Volgens het Internationaal Energie Agentschap wordt er dit jaar zelfs maar voor 300 miljard dollar geïnvesteerd.

Dit soort geluiden komen ook uit de sector zelf. In een interview met Effect wees Fugro-topman Mark Heine onlangs ook al op het tekort aan investeringen. “De uitputting van olie- en gasputten gaat hard, maar daar hoor ik nooit iemand over praten. Wat er over korte tijd vervangen moet worden is schrikbarend. En als we dat niet doen, hebben we straks grote tekorten.”

Dit speelt niet alleen in de energiesector. Investeringen door mijnbouwbedrijven liggen dit jaar op minder dan de helft van wat ze waren in 2012.

Het leidt er allemaal toe dat bij een beperkte toename van de vraag al snel tekorten zullen ontstaan. Het resultaat laat zich raden: snel oplopende prijzen en een nieuwe periode met dure grondstoffen.