VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wall Street heeft in een eerste reactie positief gereageerd op de verkiezingswinst van Joe Biden. Maar blijft de Democraat voor stijgende aandelenkoersen zorgen? Beleggers hopen op een beter internationaal handelsklimaat en een omvangrijk stimuleringspakket.

Voor aandelenmarkten is het een turbulent jaar geweest als gevolg van de ontregeling door de aanpak van Covid-19. De grote Amerikaanse technologiebedrijven hebben het daarentegen uitstekend gedaan, onder invloed van de sterke groei van onlinediensten en verkopen. De digitalisering van de economie lijkt te zijn versneld door de virusuitbraak.

De meer ‘traditionele’ bedrijven hadden veel meer last van de lockdowns en de economische tegenwind. Die tweedeling is goed te herkennen aan de indexrendementen in de VS. De Nasdaq Composite stond per 13 november 32 procent in de plus. De S&P 500 kwam niet verder dan 11 procent, de Dow Jones 3 procent. De VS hebben zich daarmee goed hersteld van een van de zwaarste maar tegelijk ook kortste recessies ooit. Ter vergelijking: in Europa noteerde de Eurostoxx 50 op dezelfde datum nog 8 procent in de min.

De winst van Biden gaf een verdere stimulans voor aandelen in de VS. Het betekende in ieder geval een einde aan de politieke onzekerheid. Markten hadden al voorgesorteerd op de komst van de Democratische president en beoordeelden dat duidelijk positief.

Beleggers verwachten veel van het stimuleringspakket dat Biden wil inzetten om de economie aan te wakkeren. Wel is Biden voorstander van hogere belastingen voor bedrijven, maar het is de vraag of hij dat voor elkaar kan krijgen gezien de sterke positie van de Republikeinen in de Senaat. Beleggers hoeven daarmee niet te vrezen voor al te ingrijpende belastingmaatregelen en regulering.

Hoogtevrees en risico’s
De koersen in de VS staan hoger dan mag worden verwacht tijdens een crisis zo groot als die rond Covid-19. Dat kan sommige beleggers hoogtevrees geven. Aan de andere kant zijn de economische indicatoren in de VS gunstig en de bedrijfswinsten opmerkelijk goed. De Amerikaanse Fed blijft, zo is de algemene verwachting, voorlopig geld in de financiële markten pompen en dat zal de kapitaalmarktrente laag houden.

Het stelsel van centrale banken zet inmiddels meer in op stimulering van de groei dan op het traditionele doel, het beperken van de inflatie.

De risico’s voor aandelen zijn echter nog steeds hoog. Veel analisten verwachten dat de invloed van Covid-19 nog tot ver in 2021 voor marktturbulentie zal zorgen. De recente bekendmaking van een eerste vaccin door Pfizer zorgde voor positieve reacties, maar experts waarschuwden al snel voor al te hoge verwachtingen, waarna de beurzen weer wat gas terugnamen. Het blijft onzeker hoeveel verdere economische schade het virus nog zal aanrichten.

Positief voor de Amerikaanse exportindustrie is de prognose dat de Amerikaanse dollar verder zal verzwakken. Voor beleggers buiten de VS is dat echter een extra risico. Een dalende dollar tegenover bijvoorbeeld de euro betekent dat de waarde van hun Amerikaanse beleggingen zal dalen. Beleggers die dat valutarisico niet willen lopen, kunnen kiezen voor een (index-)fonds dat dit risico hedget. Zo’n risicoafdekking leidt echter wel tot hogere kosten.

ETF's
Exchange traded funds (etf’s) zijn bij uitstek een geschikt beleggingsinstrument voor liquide en efficiënte markten zoals de Amerikaanse. Het behoud van liquiditeit in volatiele markten was even een zorg bij beleggers in etf’s, maar ook tijdens de enorme volatiliteit in maart en april van dit jaar bleven deze beursvehikels goed te verhandelen.

Lage kosten en transparantie hebben in de VS voor een enorme groei gezorgd in het vermogen in indexfondsen. Met name de kosten speelden een grote rol. Uit het overzicht op pagina 39, met de tien beste etf’s naar vijfjaarsrendement, blijken de kosten nog best uit elkaar te lopen. Opmerkelijk is dat zelfs etf’s die dezelfde index volgen in kosten verschillen. Toch verschillen de rendementen (vrijwel) niet. Een verklaring hiervoor is dat er onder meer verschillen zijn in replicatie van de index en in de mate waarin aandelen worden uitgeleend om extra rendement te behalen. De hoogte van de opgegeven kosten zegt daarmee niet alles.

In Amerika hebben indexbeleggers veel keuze, met indexvolgers op verschillende indices en varianten van die indices; van small caps tot grote groeiaandelen. In de Fonds­selector van de VEB treffen we voor Amerikaanse aandelen 45 verschillende etf’s aan, verdeeld over een aantal belangrijke indices zoals de technologiezware Nasdaq Compo­site, de S&P 500, maar ook de MSCI USA. Er zijn zelfs drie etf’s die beleggen op basis van duurzame maatstaven. Vier etf’s zijn gehedged zodat Nederlandse beleggers geen valutarisico richting de dollar lopen.

Duurzaam beleggen in de VS
De beleggingsindustrie en de meeste bedrijven in de VS lopen achter bij Europa wat betreft het belang en de toepassing van duurzame criteria. Toch zijn er wel degelijk Amerikaanse bedrijven te vinden die duurzaam opereren en daarbij ook een aardig rendement bieden. In de top-10 aandelen-etf’s Amerika staat een duurzame etf op nummer drie. Het duurzame aandelenmandje van de UBS MSCI USA Socially Responsible heeft beleggers een rendement van gemiddeld 12,4 procent per jaar opgeleverd.

Onder president Biden zou duurzaam beleggen nieuwe impulsen kunnen krijgen. Verwacht wordt dat de aanstaande president weer aansluiting zal zoeken bij het akkoord van Parijs, maar wellicht belangrijker dan die symbolische stap is dat nieuwe regelgeving en (groene) stimuleringsmaatregelen voor duurzame impulsen kunnen zorgen. Kenners verwachten zelfs dat de VS zogeheten green bonds zullen gaan uitgeven ter financiering van duurzame activiteiten. Onder Trump zou dat niet zijn gebeurd.

 

Tip voor de thuisbelegger

Etf’s in de VS kennen zeer lage kosten. Europese etf’s die in deze markt beleggen, zijn echter doorgaans wat duurder. Het is daarom zaak om nog steeds naar die kosten te kijken.


Over de auteur
Manno van den Berg schrijft als financieel journalist 20 jaar over geldzaken en is coauteur van het boek ‘Beleggen is niet eng’.

De in dit artikel besproken etf’s zijn te vinden in de VEB Fondsselector. Zie www.veb.net/etf-portal

 

 

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Ik wil inloggen
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net