VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zijn de gevolgen van het wetsvoorstel Exitheffing en de implicaties van de Brexit wel goed gewogen door de Unilever-bestuurders?

Beleggersvereniging European Investors-VEB vraagt Unilever opheldering te geven over het besluit de eenwording van het voorheen Brits-Nederlandse concern te voltooien op 30 november 2020. 

In eerdere berichten had Unilever juist aangegeven
 dat het wetsvoorstel Exitheffing van Groenlinks-Tweedekamerlid Bart Snels de eenwording op losse schroeven zette. In het prospectus werd de mogelijke naheffing van 11 miljard euro nog beoordeeld als would not be in the best interests of Unilever, its shareholders and other stakeholders as a whole.

Als gevolg hiervan werden de aandeelhouders van Unilever ertoe gebracht te geloven dat 
de eenwording niet door zou gaan of voltooid zou worden als invoering van de Exitheffing nog opportuun zou zijn. Het wetsvoorstel is tot op heden niet ingetrokken of zodanig aangepast dat de gevolgen voor aandeelhouders mogelijk anders uitpakken dan met een naheffing van 11 miljard euro aan dividendbelasting. Een dergelijke naheffing zal ten laste komen van de houders van de voormalige Nederlandse aandelen in de overgebleven Engelse entiteit. Vooruitlopend op een dergelijke negatief scenario voor beleggers zijn die aandelen geoormerkt bij de listing afgelopen maandag. 

Toelichting en uitleg noodzakelijk

Naar mening van European Investors-VEB is
 de toelichting en uitleg richting beleggers onvoldoende geweest. Unilever heeft in de weken voor 30 november 2020 nagelaten beleggers inzicht te geven in haar afwegingen de eenwording toch door te zetten. Waarom beschouwen de bestuurders het wel in het beste belang van Unilever, haar aandeelhouders en andere belanghebbenden om de eenwording op dit moment te voltooien? Tegen de achtergrond van de verklaring in het prospectus lijkt dit voorbarig en contra-intuïtief, aangezien het mogelijk niet in het beste belang van Unilever, haar aandeelhouders en andere belanghebbenden zal blijken te zijn.

Impact 
Brexit
Daarnaast rijst de vraag of de implicaties van een voorzienbare Brexit goed zijn afgewogen. De eenwording is na een Brexit hoogstwaarschijnlijk onomkeerbaar vanwege de veranderende wettelijke regels voor grensoverschrijdende bedrijfsherstructurering in het Verenigd Koninkrijk. In dat licht zou het opschorten of het terugdraaien van de eenwording wellicht beter zijn geweest dan te volharden in het afronden van die eenwording.

Hoorzitting Tweede Kamer

Tijdens de hoorzitting over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, toevalligerwijs op dezelfde dag als de 
listing van Unilever Plc aan Euronext Amsterdam, stelde Jeroen Smit dat terugkeer van Unilever naar Nederland ook na een Brexit wel mogelijk zou zijn. Verschillende juristen hebben echter aangegeven dat een zetelverplaatsing niet eenvoudig meer zal zijn na een Brexit en zeer zeker fiscale implicaties zal hebben. European Investors-VEB verwacht dat de Unilever-bestuurders ook deze route hebben overwogen en vragen nadere toelichting welke afweging zij daaromtrent gemaakt hebben.  

Update: reactie Unilever

-In reactie op de vragen van de VEB laat Unilever weten nog steeds ervan overtuigd te zijn dat de eenwording het belang van Unilever, zijn aandeelhouders en andere stakeholders het beste dient.

-De onderneming gaat helaas niet in op vragen over de implicaties van de Brexit voor de eenwording en over een mogelijke verplaatsing van het hoofdkantoor naar Nederland als de naheffing uit het wetsvoorstel van Groenlinks wordt aangenomen.

-VEB zal deze kwesties nogmaals onder de aandacht brengen bij een ontmoeting met Unilever ter voorbereiding op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.


-Unilever benadrukt verder dat de eenwording het resultaat is van ‘vele jaren werk’ en dat speculaties over andermaal een verplaatsing van het hoofdkantoor geen doel dienen.

-Mocht het parlement de exitheffing van Groenlinks steunen dan zal dit volgens Unilever-topman Jope geen stand houden bij de rechter.
Gerelateerde artikelen