VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De gemiddelde leeftijd van de bevolking in de meeste westerse landen, maar ook in landen als China, Japan en Rusland, wordt steeds hoger. Bedrijven die inspelen op de veranderende behoeften van een vergrijzende samenleving kunnen interessante belegging zijn. De juiste selectie maken is echter geen sinecure. Indexfondsen of etf’s kunnen dan een uitkomst bieden.

Dat ouderen steeds ouder worden en jongeren - gemiddeld genomen - minder kinderen krijgen, impliceert op termijn een demografische kanteling met grote gevolgen voor de bestedingen, die logischerwijs meer van ouderen zullen komen.

Sectoren die mogelijk van deze kanteling profiteren zijn de gezondheidszorg (met een groeiende zorgbehoefte), de financiële sector (financiële planning) maar ook de vrije-tijds-economie, zoals het toerisme en horeca. 

Beleggers zijn vooralsnog wat afwachtend als het gaat om beleggen in vergrijzing. De instroom loopt nog geen storm, terwijl de rendementen over de afgelopen jaren al niet slecht waren en de echte vergrijzing nog moet toeslaan.

Beleggen in dit thema betekent vooral beleggen in zorg. Veelal gaat het om nieuwe bedrijven, die baanbrekend onderzoek verrichten op het gebied ouderdomsziekten of levensverlenging. Zaken dus, waar een groeiende groep ouderen in de toekomst veel geld aan wil besteden.

Voorbeelden van bedrijven waar men zo al in belegt zijn Denali (neurologie), CRISPR Therapeutics (gentherapie), Sage (Parkinson) en Regeneron (levensverlenging).

De gemene deler hierbij: winst is schaars. Veel bedrijven zijn verlieslatend omdat hun producten nog niet op de markt zijn. Veel hangt af van toekomstverwachtingen. Slecht nieuws kan daardoor resulteren in forse koersschommelingen. Beleggen in vergrijzing vergt daarmee een hoge risicobereidheid, een lange adem, maar bovenal discipline om lange termijn succes te boeken.

Hieronder enkele etf’s die een specifiek op vergrijzing geënte index volgen.  

iShares Ageing Population (index: STOXX Global Ageing Population Index)
Het vergrijzingsfonds van Blackrock (oprichting 2016) baseert zich op de Zwitserse STOXX-index, die in een samenwerkingsconstructie tegelijk werd opgericht. Het fonds neemt bedrijven op die meer dan 50 procent van hun omzet behalen uit verkopen aan ouderen, hetgeen moet blijken uit de statistieken hierover van databedrijf Factset.

De aanpak beweegt het fonds vooral naar midcap-bedrijven, hoofdzakelijk gezeteld in de VS (50 procent), Europa (15 procent) en Japan (8 procent). Naast in zorg (47 procent) wordt ook belegd in financiële dienstverleners (40 procent) en in toerisme, met daarbij bekende namen als Marriott en Expedia.

Beleggingen in zorgbedrijven (Denali, Mirati, Sage, Fate en CRISPR) brachten de afgelopen jaren aanzienlijke volatiliteit in rendementen. De financiële bedrijven (vooral levensverzekeraars) vormden een stabiel tegenwicht. Het kostenniveau ligt op 0,4 procent per jaar.

Global X Longevity Thematic ETF (index: Indxx Global Longevity Thematic Index)
Mirae Asset is een wat kleiner fondshuis dat zich vooral richt op nichemarkten. Onder de merknaam GlobalX, biedt het thematische etf’s aan die inspelen op trends, waaronder dit fonds dat zich richt op levensverlenging, een zaak die ouderen nauw aan het hart zal gaan.

Het fonds belegt hiervoor vrijwel exclusief in zorgbedrijven (95 procent), grotendeels gevestigd in de Verenigde Staten (65 procent), Europa (12 procent) en Japan (6 procent), het land waar de vergrijzing al eerder toesloeg. Typische bedrijven waarin het investeert zijn: Stryker (medische technologie), Abbvie (farmaceut), Regeneron en Edwards Life (beide gericht op levensverlenging). De meeste bedrijven wisten reeds een behoorlijke marktkapitalisatie op te bouwen en maken bovendien winst. Dit kenmerk maakt de rendementen wat voorspelbaarder dan bij de vorige tracker. De fondskosten zijn met 0,68 procent per jaar aan de hoge kant.

Janus Henderson Long-Term Care ETF (index: Solactive Long-Term Care Index)
Deze etf richt zich vooral op vastgoed (60 procent) waar ouderen ongestoord het ‘Zwitserleven-gevoel’ kunnen ervaren. Totaal anders dus dan bij de vorige twee fondsen, maar ook een manier om te beleggen in vergrijzing.

De beleggingen concentreren zich (uiteraard) op aantrekkelijke locaties, binnen de VS (73 procent), Nieuw-Zeeland (7 procent) en een kleiner stukje in Frankrijk (6 procent). De beleggingen zijn voornamelijk REITS (Real Estate Investment Trusts) die huisvesting en zorgdiensten combineren. Geconcentreerde posities heeft het fonds in bedrijven als Welltower, Ventas en Healthpeak, samen goed voor bijna veertig procent van het belegd vermogen. De fondskosten bedragen 0,3 procent per jaar, het rendement over de afgelopen jaren bleef wel achter bij de index die de aanbieder zelf liet opstellen.

Analyse loont de moeite
Het is wel duidelijk dat fondsaanbieders heel verschillend beleggen. Voor beleggers is het daarom van groot belang om zorgvuldig na te gaan of de onderliggende bedrijven waarin belegd wordt, passen bij het eigen risicoprofiel.

Het is ook goed om te bedenken dat trends of specifieke thema’s vaak tot uitwaaierende resultaten kunnen leiden: ver omhoog en diep naar beneden. Ook voor deze trend zijn de hooggespannen toekomstverwachtingen zeker ten dele al ingeprijsd. Instappen op een hoger niveau brengt dan risico’s met zich mee.

Een selectie van ruim 300 etf’s die uiteenlopende indexen volgen vindt u hier op deze website. Het hierboven genoemde fonds van iShares vindt u daar ook. 


Om verder te kunnen lezen, moet u 'inloggen'
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen met uw VEB-account.
Ik wil inloggen
Ik ben lid en wil een account aanmaken