VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De aandelenselecties in de Stijlbeleggen-tool zijn bijgewerkt. Deze applicatie kan de particuliere belegger helpen in de zoektocht naar de beste aandelen uit een sector.

VEB Stijlbeleggen is bedoeld als hulpmiddel voor beleggers in individuele aandelen.

Het bestaat uit zogeheten stockscreens, verzamelingen van aandelen die geselecteerd worden op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria.

Stockscreens zijn een efficiënt instrument voor beleggers in de zoektocht naar mogelijk interessante beleggingen en wordt daarom veel toegepast door professionele beleggers. Deze stockscreens kunnen als startpunt dienen voor beleggers in de zoektocht naar beleggingen van voorkeur.

VEB Stijlbeleggen toont een selectie van aandelen uit de brede Europese Stoxx 600-index op basis van een tiental beleggingsstijlen. De Stoxx 600 bestaat uit de belangrijkste grote, middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Gezamenlijk representeren ze circa 90 procent van de vrij verhandelbare stukken binnen de Europese kapitaalmarkt. 

In totaal zijn er tien van dergelijke screens beschikbaar voor beleggers. Het gaat om vier beleggingsstijlen (waarde, dividend, groei en kwaliteit) plus een aantal mengvormen van stijlen. 

Direct naar stijlbeleggen


Vier beleggingsstijlen

Waarde Groei Kwaliteit Dividend

 

Zes combinaties van stijlen

Waarde-groei Waarde-Kwaliteit Waarde-dividend Groei-Kwaliteit Groei- Dividend Dividend-Kwaliteit

 

Een korte uitleg over de vier stijlen: 


Kwaliteit
Binnen deze beleggingsstijl gaat de aandacht uit naar aandelen van ondernemingen die over langere periodes in staat zijn gebleken om waarde te creëren voor aandeelhouders en daarom mogelijk profiteren van duurzame concurrentievoordelen.

Deze bedrijven zijn over het algemeen in staat om gezonde vrije kasstromen te genereren en beschikken over een stevige balans. Bekende beleggers die vaak geassocieerd worden met het beleggen in kwaliteitsbedrijven zijn Warren Buffett, Pat Dorsey en Joel Greenblatt.

Dividend
Dividendbeleggen is investeren in aandelen van ondernemingen die naar verwachting een dividend uitkeren dat relatief hoog is ten opzichte van de beurskoers. Belangrijk daarbij is dat het dividend houdbaar is.

Hiervoor moeten de gerealiseerde winsten en kasstromen hoger liggen dan het uit te betalen dividend, waarbij moet worden gewaarborgd dat uitkeren van dividend geen kwestie is van extra schulden maken. Een bekende belegger die vaak geassocieerd wordt met het beleggen in dividendbedrijven is Geraldine Weiss.

In totaal worden tien stockscreens gebruikt, gebaseerd op de vier beleggingsstijlen en zes combinaties van vier stijlen: waarde, groei, kwaliteit en dividend.

Waarde
Bij waardebeleggen draait het om de aandelen van ondernemingen die op de beurs laag gewaardeerd worden. Omdat de verwachtingen van beleggers bij deze ondernemingen laag zijn, kunnen ze mogelijk in de toekomst verrassen.

Indien de financiële resultaten van deze bedrijven uiteindelijk meevallen, kan de waarderingsmultiple (bijvoorbeeld koers/winstverhouding) in de toekomst gaan stijgen, waardoor het aandeel meer waard wordt. Bekende beleggers die vaak geassocieerd worden met het beleggen in waardebedrijven zijn Benjamin Graham, Seth Klarman en Walter Schloss.

Groei
Beleggen in groeiaandelen betekent vooral aandacht voor aandelen van ondernemingen waarvan de omzet en winst naar verwachting hard gaan toenemen. Vaak hebben de aandelen van deze bedrijven een relatief hoge waarderingsmultiple (bijvoorbeeld koers-winstverhouding).

Bedrijven met veel omzet- en winstgroei zijn echter (vaak) in staat om in hun waardering nog verder te groeien, waardoor ze op het eerste gezicht alleen maar ‘duur’ lijken. Bekende beleggers die vaak geassocieerd worden met beleggen in groeibedrijven zijn Thomas Rowe Price, Phil Fisher en Ron Baron.

Hoe selecteren we de aandelen?
Alle aandelen in een sector worden per maatstaf ingedeeld in 100 gelijke delen. Hoe beter het aandeel van een bedrijf ten opzichte van sectorgenoten scoort, hoe hoger het percentiel. De percentielen van de diverse maatstaven worden opgeteld tot een totaalscore.

Op basis van de totaalscore wordt uit iedere supersector een best in class-aandeel geïdentificeerd. De 19 getoonde aandelen per beleggingsstijl vertegenwoordigen de kwantitatief best scorende aandelen in iedere supersector binnen de betreffende stijl.

Welke maatstaven per beleggingsstijl zijn gebruikt, is na te lezen in de whitepaper

Direct naar stijlbeleggen