VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De veroordeling van drie KPMG-accountants door de tuchtrechter voor hun rol in het Imtech-debacle brengt de curatoren van het failliet gegane beursfonds Imtech een stap verder in hun pogingen schade te verhalen. Hun complete onderzoek moet ook gedupeerde aandeelhouders ten goede komen.

Maandenlang werken de accountants van KPMG in het voorjaar van 2013 om de buitenwereld enige duidelijkheid te bieden over de situatie waarin het beursgenoteerde installatiebedrijf zich bevond. Die is penibel na de bekendmaking van grootschalige fraude bij de door Imtech geleide bouw van een Pools pretpark.

Al gauw blijkt het de top van de ijsberg. Bij veel projecten van Imtech blijkt de boekhouding gaten te vertonen. Het bedrijf moest honderden miljoenen afschrijven.

Publicatie van de jaarrekening wordt uitgesteld, terwijl adviseurs, advocaten en consultants van alle kanten worden ingevlogen om de puinhoop bij Imtech glad te strijken of in ieder geval in cijfers te duiden. De toekomst van Imtech staat nadrukkelijk op het spel.

KPMG heeft een centrale rol in de hele operatie, de accountant die al jaren de boeken van Imtech controleert, maar de langlopende, grootschalige malversaties over het hoofd heeft gezien.

Halverwege juni 2013 worden de jaarcijfers over 2012 gepubliceerd, met vier maanden vertraging. Ook de jaarrekening, gecontroleerd door KPMG, verschijnt op dat moment.

Toch onvoldoende
Naar nu blijkt was de extra hulp, de urgentie en de grote belangstelling van de beleggingswereld niet genoeg voor KPMG om een deugdelijke controle uit te voeren. Dat moet in ieder geval de conclusie zijn na het oordeel dat de Accountantskamer recent publiek heeft gemaakt.

De Accountantskamer (AK) oordeelt, op basis van ingediende klachten, of een accountant heeft voldaan aan de verplichtingen die verbonden zijn aan de wettelijke taak. Mocht dat niet zo zijn, dan kan de AK sancties opleggen, tot schorsing of een beroepsverbod aan toe.

Na diepgravend onderzoek hebben de curatoren van Imtech al diverse klachten ingediend over de controle van Imtech-accountants. Zij handelen namens schuldeisers van Imtech en, door samenwerking met de VEB, indirect ook namens gedupeerde aandeelhouders.

Ruim een jaar geleden werd al een hard oordeel geveld over het werk van KPMG voor de Imtech-jaarrekening over 2011, dus nog voor bekend worden van de Poolse fraude. Twee KPMG-accountants werden tijdelijk uit het beroep gezet, een derde kreeg een berisping.

Vorige week oordeelde de Accountantskamer over het doen en laten van KPMG in 2012. Lang niet alle klachten van de curatoren werden door de rechters gehonoreerd. Toch bleek de controle van de boeken van Imtech dusdanig te rammelen dat de AK het gepast vonden vier betrokken KPMG-accountants te veroordelen.

Cruciaal
Het onderzoek naar schuld en schade bij Imtech gaat nu een cruciale fase in. Zo valt te verwachten dat curatoren ook een rechterlijk oordeel willen over de boekencontrole van Imtechs jaarrekening over 2014.  Die keurde KPMG zonder voorbehoud goed, een paar maanden voordat Imtech failliet ging in augustus 2015. In de twee jaar daarvoor hadden aandeelhouders nog 1,1 miljard euro aan vers kapitaal in de onderneming gestoken, mede na de zegen van KPMG op de gepresenteerde stand van zaken bij de onderneming.

De VEB blijft in nauw contact met de curatoren om de rechten van aandeelhouders te blijven borgen. Niet alleen ten opzichte van KPMG, maar ook ten opzichte van betrokken bestuurders, commissarissen en banken.

VEB-actie imtech

-In oktober 2014 bereikte de VEB een schikking met (het toen nog actieve beursfonds) Imtech en accountant KPMG over de schade door de onregelmatigheden over de periode tot aan de publicatie van de jaarrekening 2012 en de publicatie van het report to shareholders in juni 2013.

-Aangesloten actiedeelnemers hebben inmiddels het grootste deel van de compensatie ontvangen.

-Een nabetaling van beperkte omvang volgt nog https://www.veb.net/artikel/07952/update-veb-acties.

-Naar aanleiding van de gebeurtenissen vanaf juni 2013 tot aan het faillissement van Imtech in augustus 2015 heeft de VEB een nieuwe actie opgestart. Gedupeerde beleggers kunnen zich nog aanmelden.

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/imtechII