VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In juni vorig jaar schreven wij al over de aanscherping van de marginvereisten waar beleggers die handelen in opties en futures mee te maken kunnen krijgen als gevolg van
de coronacrisis. Recentelijk bereikte ons een Kifid-uitspraak over een belegger die hier hardhandig mee in aanraking is gekomen.

Op 5 januari van dit jaar wees de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een vordering van ruim 3.000 euro af van een zelfbelegger die slechts een uur de tijd kreeg van zijn broker DeGiro om zijn margin­tekort aan te zuiveren. Toen dit tekort niet werd aangezuiverd, werden zijn posities zonder pardon gesloten.

De bewuste belegger kreeg op 17 maart 2020 omstreeks 11 uur een mailtje van de broker, waarin werd verzocht zijn tekort binnen een uur aan te zuiveren. Hij maakte een half uur later een bedrag van 2000 euro over en probeerde vervolgens DeGiro te bereiken voor nader overleg. Vanwege de drukte lukte het hem niet de broker te bereiken, waarop die rond 14.30 uur posities begon te sluiten om het tekort weg te werken.

Lessen
Voor beleggers die ook regelmatig met beleggingskrediet werken, bevat deze casus een aantal belangrijke lessen.

-Ga altijd na wat de regels omtrent marginverplichtingen zijn bij uw broker. Bij de ene beleggingsonderneming is het gebruikelijk dat bij de overschrijding van limieten pas na een periode van vijf beursdagen wordt ingegrepen, bij de andere (DeGiro in dit geval) kan dit al na een uur.

-Grijp liever zelf in voordat de broker dit kan doen. Als er niet snel geld kan worden overgemaakt, sluit de posities dan zelf, of koop posities bij die de margin verlagen. U kunt dan wellicht nog (een deel van) uw eigen beleggingsstrategie overeind houden. De broker kan beduidend minder subtiel te werk gaan.

-Ga niet steeds op het randje van uw limiet zitten. De margin­verplichting is er niet voor niets, die dient ook om u als belegger te beschermen. Wie te scherp aan de wind vaart, kan in een worstcase-scenario vrijwel zijn hele portefeuille wegspelen.

Marginverplichting

In beleggersland wordt met margin de financiële buffer bedoeld die een belegger continu moet aanhouden om aan zijn of haar actuele verplichtingen te voldoen. Beleggers komen bij verschillende financiële producten met margins in aanraking. Een daarvan is het schrijven (verkopen) van opties, waardoor de belegger zich verplicht om tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs een bepaald aantal effecten te leveren (calloptie) of af te nemen (putoptie) zodra de bezitter van die optie deze uitoefent. De schrijver van de optie is dan verplicht om voldoende saldo voor die mogelijke transacties aan te houden. De hoogte van de marginverplichting is afhankelijk van een aantal factoren en kan verschillen per broker. Op het moment dat het saldo op de beleggingsrekening lager is dan de verplicht aan te houden margin, ontstaat een dekkings­tekort.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap