VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Binnen enkele maanden moeten ondernemingen hun jaarrekening presenteren over het afgelopen boekjaar. Tien in Amsterdam genoteerde vennootschappen hebben op dit moment nog geen accountant gevonden. Geen controle betekent geen jaarrekening en dat betekent extra risico voor beleggers. De VEB vraagt om opheldering.

De blik van een onafhankelijke buitenstaander is beleggers veel waard. Bij ondernemingen is het de accountant die – na zorgvuldige controle – moet aangeven of de gepresenteerde cijfers en feiten een getrouw beeld van de werkelijkheid geven.

Het belang van die onafhankelijke controle is ook wettelijk erkend. Zonder accountantscontrole kan een onderneming simpelweg geen jaarrekening publiceren. Dat is voor veel betrokkenen, waaronder beleggers, een onacceptabele en onwenselijke situatie.

Tien ondernemingen met een beursnotering in Amsterdam hebben op dit moment geen accountant. Daarmee is de kans groot dat een controle over het afgelopen boekjaar niet tijdig zal zijn afgerond. Accountants beginnen hun controle doorgaans al in de laatste maanden van het lopende boekjaar en vaak nog iets eerder als ze voor de eerste keer de boeken van een onderneming controleren.

Een aantal van de ondernemingen heeft in het recente verleden al laten weten moeite te hebben met het vinden van een accountant, mede vanwege capaciteitsproblemen bij de accountantskantoren.

Beursgenoteerd, maar zonder accountant
Alumexx
GeoJunxion (voorheen AND International Publishers)
Bever Holding
DGB Group
IEX Group
Lavide Holding
MKB Nedsense
Morefield Group
New Sources Energy
Value8


- Update: ondernemingen zonder accountant per 1-11-2022
- Bij verder uitblijven hiervan kunnen genoemde bedrijven geen jaarrekening opmaken over het voorbije boekjaar

De VEB wil nu duidelijkheid van de ondernemingen in kwestie over hun pogingen tot nu toe om een accountant te vinden. De vereniging wil van hen de zekerheid dat alle wettelijke mogelijkheden daarbij benut zijn en uitleg over de achtergronden van het falen in die pogingen.

Omdat de accountantscontrole en daarmee de jaarrekening voor beleggers van fundamenteel belang zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen, houdt de VEB voortaan een overzicht bij van ondernemingen zonder accountant.

Naar het overzicht

Tegelijk roept de vereniging betrokken partijen op om een oplossing te vinden voor het gesignaleerde probleem. Het gaat dan onder meer om de ondernemingen zelf, accountants en beroepsvereniging NBA, toezichthouders AFM en de beurs.