VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dankzij kostenbesparingen heeft Signify de winstgevendheid in 2020 op peil weten te houden. Het bedrijf blijft doorgaan met bezuinigingen. Dit is ook nodig door de lage omzetgroei.

Aan de oppervlakte zien de jaarcijfers van Signify er goed uit. Het bedrijf maakte 335 miljoen euro nettowinst, een kwart meer dan in 2019. De vrije kasstroom steeg van een half miljard naar 817 miljoen euro.

Uitkering dividend en reductie schuld
Hierdoor kan Signify aandeelhouders toch nog het eerder geschrapte dividend over 2019 uitkeren. Ook betaalt het alsnog het loon uit voor de werktijdverkorting die werknemers tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis in het voorjaar vrijwillig hadden geaccepteerd.

Daarnaast ligt het bedrijf nog op koers om de door overnames opgelopen schuld terug te brengen. Signify kocht vorig jaar het Amerikaanse Cooper Lighting. Daarbij liep de verhouding tussen netto schuld en operationele winst (net debt/ebitda) op tot boven de twee.

Signify wil 350 miljoen euro schuld aflossen. Hierdoor zakt de nettoschuld weer onder de 1 miljard euro. De schuldratio zal eind 2022 weer zijn gedaald onder de één.

Kostenbesparingen
Toch had Signify onderliggend wel degelijk flinke last van de coronacrisis. Overnames vertekenen het beeld namelijk. Als de opgetelde omzet in 2020 en 2019 worden vergeleken rolt een min van 12,7 procent uit de bus.

Door deze omzetdaling namen de kosten als deel van de omzet met 1,5 procentpunt toe. Dat dit niet veel meer was kwam doordat Signify de kosten ook flink verlaagde. In 2020 bespaarde het bedrijf 166 miljoen euro.

Daar gaat Signify nu mee door. Vooral met het inpassen van de activiteiten van het overgenomen Cooper Lighting valt nog veel te besparen. Tijdens een strategie-update in december werd bekendgemaakt dat dit 100 miljoen euro moet opleveren.

Hierdoor moet Signify in 2023 een stuk winstgevender zijn dan in 2019. De doelstelling is om dan de operationele winstmarge van ruim 10 richting de 13 procent te hebben gebracht.

Kosten besparen en zo de marge vergroten is nodig omdat Signify de komende jaren nog niet echt hard groeit. Tot en met 2023 rekent het op 0 tot 5 procent groei per jaar.

Dat heeft te maken met de voortgaande daling van de verkoop van traditionele lampen. De groei van de andere activiteiten weegt wel op tegen deze krimp, maar het is niet genoeg om ervoor te zorgen dat Signify als geheel in omzet echt groter wordt.

‘Managing the decline’ oftewel het beheersen van de krimp, is een centraal onderdeel van de strategie van Signify. Dat blijft voorlopig zo en betekent ook dat besparen van kosten nog een belangrijk onderdeel van de strategie blijft.

Het aandeel Signify reageerde vrijdag met een koersdaling van ruim 3 procent op de jaarcijfers. Analisten zijn ook niet erg enthousiast over Signify: de houden-adviezen domineren. Toch lijkt het aandeel op 15 keer de voor 2021 verwachte winst en met een dividendrendement van 3,5 procent niet al te duur.

Signify slaagde er sinds de afsplitsing van Philips in 2016 namelijk goed in het rendement op het eigen vermogen en de EBITDA-marge gestaag op te schroeven. De omzetgroei mag dan beperkt zijn, de winst per aandeel en het dividend lopen wel gestaag op.

Signify sinds de afsplitsing van Philips

 

2016

2017

2018

2019

2020

Rendement op eigen vermogen (ROE)

6,08%

11,89%

12,28%

12,41%

14,85%

Bruto winstmarge

37,62%

38,78%

37,46%

36,93%

38,43%

EBITDA-marge

8,81%

10,44%

10,08%

11,03%

11,50%

Winst per aandeel

€ 2,21

€ 2,63

€ 2,71

€ 2,78

€ 3,42

Dividend per aandeel

€ 1,10

€ 1,25

€ 1,30

€ 1,35*

€ 1,40

* = dividend over 2019 werd eerst geannuleerd, wordt dit jaar alsnog betaald.
(bron: Bloomberg)
Gerelateerde artikelen