VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voor beleggers wordt de bredere context wat speelt in de omgeving van een onderneming steeds belangrijker. Bedrijven moeten meer rapporteren over niet-financiële informatie en accountants moeten daar een goedkeuring op geven. VEB-directeur Paul Koster gaf in een interview op het Dashboard Accountancy zijn visie op de ontwikkelingen.

Waar in het verleden een accountant bij een bedrijf nog de tastbare zaken als voorraden, het aantal machines en gebouwen kon bekijken om een goed beeld te krijgen van de onderneming, wordt het juist nu steeds belangrijker om naar niet-financiële zaken te kijken.

Neem bijvoorbeeld een softwareplatform als Google of Facebook, waar immateriële activa, zoals de merknaam, niet op de balans staan of in ieder geval niet op een manier die in verhouding staat tot de winstpotentie. Het is dan ook voor beleggers steeds belangrijker om een toelichting te krijgen van het management, omdat immateriële activa bepalend zijn voor toekomstige kasstromen.

In een interview op het Dashboard Accountancy (opgezet door de NBA en de oob-accountantskantoren) hamert Koster er dan ook op dat de accountant ook naar de niet-financiële informatie moet kijken: “Als hij zich daarover niet buigt kan hij eigenlijk ook geen oordeel vormen over de waardering van de balans. Dat moet verder gaan dan alleen assurance op duurzaamheidsdoelen. Ik wil een goedkeuring waarbij de accountant de consistentie van alle maatregelen beoordeelt.”

“Ken de onderneming en haar omgeving. Dat klinkt heel eenvoudig, maar in de praktijk steken accountantskantoren daar niet genoeg tijd in. Terwijl het geen onmogelijke opgave voor een accountant is. Hij heeft een brede klantenportefeuille met soortgelijke bedrijven. Dan ben je in staat op geaggregeerd niveau een overzicht te geven van een industrie. Waar zitten de zwakheden? Wat zijn de grote thema's? Hoe stelt de politiek zich op? Als ik nu jong was zou ik daar als accountant mee beginnen."

Het volledige interview met VEB-directeur Paul Koster leest u hier

Angélique Laskewitz, directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en tevens lid van de Raad van Commissarissen van de VEB ziet een geleidelijke groei bij de vastlegging en verantwoording van de accountant. “Zodra de toetsing van het niet-financiële verslag door een externe autoriteit verplicht wordt volgt de accountant vanzelf. Het is een kwestie van tijd.”, zo stelt Laskewitz in een ander interview op het Dashboard Accountancy.

Het volledige interview met Angélique Laskewitz leest u hier.