VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Met het ingrijpen in de aandeelhoudersvergadering van twee grote oliebedrijven maakte de SEC duidelijk dat er een nieuwe duurzame wind waait bij de Amerikaanse toezichthouder. Het rapporteren van ‘scope 3 emissies’ krijgt zo een extra impuls. Hoewel de focus nu nog ligt op de grote energiebedrijven, zullen uiteindelijk alle beursgenoteerde ondernemingen erover moeten gaan rapporteren.

De SEC instrueerde ConocoPhillips en Occidental om aandeelhoudersresoluties over de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van olieproducten, de scope 3-uitstoot, in stemming te brengen. Scope 3 betreft de uitstoot die niet rechtstreeks door de onderneming zelf wordt veroorzaakt, doch verderop in haar waardeketen.

Ter vergelijking: Scope 1 is wat de onderneming zelf rechtstreeks uitstoot, Scope 2 gaat over de uitstoot die het gevolg is van de toelevering en het gebruik van energie door de onderneming.

Dit is een belangrijk signaal dat het rapporteren over klimaatrisico’s in de Verenigde Staten weer bovenaan de agenda staat, zegt Eszter Vitorino, senior responsible investment advisor bij Kempen.

Onmogelijk te vergelijken
Er is afgelopen jaren veel gebeurd. Er zijn bijvoorbeeld aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Deze helpen bedrijven in te zien hoe ze kunnen rapporteren over klimaatrisico’s. Een andere ontwikkeling is die rond de EU Richtlijn Rapportage Niet-Financiële Informatie. Op grond daarvan moeten grote ondernemingen onder meer rapporteren over de effecten van hun activiteiten op het milieu.

Omdat er geen verplichting is, worden de TCFD-aanbevelingen niet overal op dezelfde manier toegepast. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om bedrijven te vergelijken en te beoordelen hoe ambitieus klimaatplannen echt zijn.

Vitorino: “Bedrijven gebruiken verschillende jaren als startpunt. Of ze geven niet de feitelijke uitstootcijfers maar de prestaties ten opzichte van branchegenoten. Als investeerder zijn wij juist erg geïnteresseerd in de data. Bedrijven stellen nu doelen vast. Als we kunnen vergelijken kunnen we ze erop afrekenen en kijken of ze op koers liggen.”

Scope 3 hetzelfde bij Exxon als bij Heineken
Vitorino verwacht dat er meer standaardisatie kan komen doordat de SEC nu in actie komt. “Als ze dat doen zou dat een grote impact hebben op de controleerbaarheid, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de data. Het zou altijd vergelijkbaar moeten zijn zelfs als het over verschillende sectoren en verschillende regio’s gaat. De methode voor de berekening van scope 3 emissies zou er bij Exxon hetzelfde moeten uitzien als bij Heineken.”

De focus vanuit investeerders ligt nu nog vooral op de grote olieconcerns. Verschillende van deze bedrijven, waaronder Shell, hebben onder druk van investeerders klimaatdoelen aangescherpt.

Uiteindelijk zullen ook ondernemingen in andere sectoren moeten gaan rapporteren over scope 3. Vitorino wijst erop dat een grote groep investeerders achter Climate Action 100+ staat. Dit is een initiatief dat zich richt op de 167 bedrijven die de meeste CO2 uitstoten. Het gaat om bedrijven in allerlei sectoren, van de chemie en mijnbouw tot en met het transport.

“Om een start te maken wil je dat de grote spelers van koers beginnen te veranderen. Dat is de eerste plek waar de aandacht en het geld naartoe gaan, maar het druppelt zeker door”, verwacht ze.

Fugro: in 2021 studeren op scope 3
Veel bedrijven houden er rekening mee dat ze te maken krijgen met striktere regelgeving over klimaatrapportages. “Wij verwachten dat de vereisten en verwachtingen voor disclosures verder toe zullen nemen en we houden dat vanzelfsprekend nauwgezet in de gaten”, vertelt een woordvoerder van Fugro desgevraagd.

De bodemonderzoeker doet tegenwoordig ook veel projecten voor duurzame energiewinning, maar heeft traditioneel veel klanten in de olie- en gassector.

“Voor iedere organisatie is het een onderwerp dat leeft bij veel stakeholders, zeker ook bij aandeelhouders. Wij rapporteren op relevante aspecten van onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld de uitstoot van onze scheepsvloot, en de kansen en risico’s van klimaatverandering op basis van de TCFD richtlijnen.”

Die rapportages zijn nu nog gericht op scope 1 en 2, dat is grofweg de uitstoot als resultaat van de eigen activiteiten, maar het is de bedoeling dat uit te breiden naar scope 3. Dit jaar studeert het bedrijf daar verder op. “Zoals voor alle bedrijven is scope 3 complexe materie. Dat geldt zeker voor een bedrijf als Fugro, opererend in meer dan zestig landen met veel businesspartners”, aldus de woordvoerder.

De complexiteit is naast het ontbreken van regelgeving een reden dat er nog een lange weg te gaan is met het rapporteren over scope 3. Dat gaat bijvoorbeeld om de vraag hoe dubbeltellingen kunnen worden voorkomen. “Er zijn legitieme redenen waarom het nog niet zo ver ontwikkeld is als zou moeten. Maar we moeten het perfecte niet in de weg laten staan van het goede”, concludeert Vitorino van Kempen.