VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN AMRO vermeldde het feit dat het OM haar nu ook beschuldigt van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN AMRO deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM haar informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking.

De VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade.

De verdenkingen van het Openbaar Ministerie tegen ABN AMRO als het gaat om witwassen gaan een stuk verder dan eerder gedacht. Het OM beschuldigt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. ABN AMRO wist dus van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar trad hier onvoldoende tegen op.

De VEB verwijt ABN AMRO in deze kwestie twee zaken:

1. ABN AMRO heeft voorwetenschap – te weten de aanvullende, ernstigere beschuldiging door het OM dat sprake was van schuldwitwassen – niet onverwijld naar buiten gebracht. ABN AMRO was niet gerechtigd tot uitstel van deze openbaarmaking.

2.Toen uiteindelijk – te laat – deze informatie wereldkundig is gemaakt, deed ABN AMRO dit op een plek die niet passend is voor dergelijke essentiële informatie; op pagina 282 achterin het jaarverslag. Hierdoor was deze informatie niet snel toegankelijk en kon deze informatie niet op correcte wijze en tijdig worden beoordeeld door het publiek.

Op vragen van de VEB geeft ABN AMRO geen afdoende antwoord waarom zij deze informatie heeft weggestopt achterin het jaarverslag: In onder andere jaarverslagen is ten aanzien van dit onderzoek een vermelding gemaakt, zonder dat die informatie naar haar aard als uitputtend kan worden beschouwd. Deze disclosures staan op de gebruikelijke plaatsen en kunnen, naar zo ver wij begrijpen, goed gevonden worden.”

Koersdaling
Toen het nieuws op maandag 15 maart 2021 in de Telegraaf verscheen en door andere media werd overgenomen, was de onrust onder beleggers aanzienlijk. De koers van het aandeel zakte significant.

Die koersdaling is logisch, gezien de eerdere schikking van honderden miljoenen die ING trof vanwege nalatigheid rond witwassen.

Weinig beleggers hadden kennis genomen van deze informatie. Onvoldoende geïnformeerd kochten zij tegen een te hoge prijs ABN AMRO aandelen.

De vandaag door de VEB aan ABN AMRO verzonden brief is de opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie ten behoeve van gedupeerde beleggers.
Gerelateerde artikelen