VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beursuitbater Euronext zet stappen om bedrijven hun beursnotering af te nemen als ze geen jaarrekening kunnen overleggen. Voor meer dan tien ondernemingen dreigt delisting op termijn.

Ondernemingen die niet aan de verplichtingen van een beursnotering voldoen, krijgen van Euronext een plaats op het strafbankjeDat kan het geval zijn als er sprake is van een dreigend faillissement of als een onderneming niet kan voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het opstellen van een jaarrekening. 

De maatregel is een waarschuwingssignaal voor beleggers dat de handel in effecten van de
ze ondernemingen extra risicovol is. Gevolgen voor de verhandelbaarheid zijn er niet, of beter gezegd: nog niet.

Momenteel zitten 
zes ondernemingen op het strafbankje: DGB Group, AND (nu Geojunxion), New Sources Energy, Bever Holding, Alumexx en Lavide Holding. Reden voor de maatregel is dat de genoemde ondernemingen geen accountant hebben gevonden om de boeken te controleren. 

Zonder accountantscontrole kan een onderneming simpelweg geen jaarrekening publiceren. Dat is voor veel betrokkenen, waaronder beleggers, een onacceptabele en onwenselijke situatie.


Voor 
zes andere ondernemingen dreigt de gang naar het strafbankje als ze voor het einde van de maand geen jaarrekening kunnen voorleggen

Euronext grijpt in

Meer dan een symbolische daad is de verbanning naar het strafbankje tot nu toe niet
. Maar daarin komt verandering nu Euronext bekend maakt dat zij na twee jaar ‘zitten’ de beursnotering  van de onderneming in kwestie wil schrappen. Die procedure zal minimaal zes maanden in beslag nemen. 

Beleggers dreigen na schrappen van de notering achter te blijven met
 slecht (of niet) verhandelbare stukken. Die situatie is onwenselijk, maar het belang van een beurs die regels handhaaft ter bescherming van ordentelijke handel weegt zwaarder. Bovendien hebben beleggers voor het moment van het schrappen van de notering al ruimschoots de kans gekregen om hun belang te verkopen. 

De eerste 
notering die geschrapt dreigt te worden is die van Lavide Holding, een lege beurshuls. In mei zit de vennootschap zonder activiteiten twee jaar op het strafbankje. Dat betekent echter niet dat Lavide vanaf mei al uit notering kan. De tweejaarstermijn begint te lopen vanaf 13 april 2021, het moment waarop Euronext de nieuwe aanpak bekend heeft gemaakt. 

Accountants gezocht

De aankondiging van Euronext 
brengt opnieuw de schaarste aan beschikbare accountantskantoren voor beursgenoteerde ondernemingen over het voetlicht. Slechts zes kantoren hebben de bevoegdheid om beursfondsen te controleren. Veel van de getroffen ondernemingen noemen het gebrek aan capaciteit bij accountantskantoren als reden voor de impasse waarin ze verkeren. Accountantsorganisaties spreken dat tegen. Veel andere kleine beursfondsen hebben wel een accountant kunnen vinden