VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hij vertrok vorig jaar tijdens de aandeelhoudersvergadering, maar opnieuw was voormalig topman Jean-François van Boxmeer de centrale figuur tijdens de jaarvergadering van Heineken. De vertrekvergoeding van 5,5 miljoen euro is bij een aanzienlijk deel van de aandeelhouders in het verkeerde keelgat geschoten.

Aan de stemuitslag is niet meteen af te lezen dat er onder aandeelhouders oppositie was tegen de excessieve vertrekvergoeding van Jean-François van BoxmeerZo’n acht procent van het aanwezige kapitaal stemde uit onvrede tegen het beloningsverslag.    

Een deel van de vertekening is gelegen bij Heineken Holding, het vehikel dat iets meer dan de helft van alle stemmen in de Heineken NV vertegenwoordigt en gecontroleerd wordt door de familie Heineken. Bovendien stemt ook de Mexicaanse brouwer Femsa, met twee leden vertegenwoordigd in de raad van commissarissen, mee met de Heineken-familie. Femsa bezit 8,6 procent van de aandelen in de Heineken NV. 

Zonder de steun van de Heineken-familie en Femsa mee te rekenen blijkt een kwart van aandeelhouders tegen het beloningsverslag van Heineken te hebben gestemd.  

Los van de geleverde prestaties 
De weerstand van aandeelhouders heeft weinig te maken met de geleverde prestaties onder leiding van Van Boxmeer. Zo steeg de omzet van Heineken van nog geen 11 miljard euro in 2015, naar 28,5 miljard euro in 2019. Daarbij nam de operationele winst over dezelfde periode toe van 1,2 miljard naar 3,6 miljard euro. Ook het koersrendement (inclusief dividend) geeft beleggers geen reden tot klagen.  

Aandeelhoudersrendement Heineken onder Van Boxmeer (1 okt. 2005 =100) 

Bron: Bloomberg (periode 1 oktober 2005 t/m 12 februari 2020) 

Het aandeel Heineken steeg tijdens de periode Van Boxmeer van zo'n 27 euro in oktober 2005 tot meer dan 100 euro bij de aankondiging van zijn aftreden op 12 februari 2020.  Hiermee bedroeg het totale aandeelhoudersrendement 395 procent of 11,8 procent per jaar. Voor de geleverde prestaties is Van Boxmeer dan ook al vorstelijk beloond. Uit de jaarverslagen van Heineken over 2005 tot en met 2019 valt op te maken dat Van Boxmeer tijdens zijn bestuursperiode al 83 miljoen euro ontving voor bewezen diensten. Dat bedrag bestaat uit zijn vaste salaris, jaarbonussen en lange termijn bonusplannen.  

Totale beloning (inclusief pensioen) Jean-François van Boxmeer bij Heineken 

Bron: jaarverslagen Heineken 

Mede door de vertrekbonus van 5,5 miljoen euro stijgt het totaalbedrag over de zittingsperiode van Van Boxmeer naar ruim 91 miljoen euro. Hierbij wordt nog voorbijgegaan aan het feit dat de uitgekeerde beloning voor een (groot) deel bestond uit aandelen, waardoor van Boxmeer ook meeprofiteerde van de gerealiseerde koersstijging in het aandeel Heineken.  

Maarten Das 
Aandeelhouders hebben de onvrede over de uitbetaalde vertrekvergoeding van Van Boxmeer niet alleen geuit bij de stemming over het remuneratieverslag. Ook de herbenoeming van Maarten Das, een van de commissarissen speciaal belast met beloningsaangelegenheden en vertrouweling van de Heineken-nazaten, riep relatief veel weerstand op.  

Maarten Das is al sinds 1994 toezichthouder van Heineken en zit daarmee ver over de als maximaal wenselijke termijn van twaalf jaar. Heineken hanteert hier echter haar eigen spelregels. Bovenal is Das als voorzitter van de beloningscommissie medeverantwoordelijk voor de excessieve vertrekvergoeding van Van Boxmeer. 

Het was ook niet voor het eerst dat Van Boxmeer van Heineken een speciaal bonusarrangement ontving. Zo kreeg Van Boxmeer in 2013, onder verantwoordelijkheid van Das, zowel een retentiebonus (1,5 miljoen euro) om langer bij de onderneming te blijven als een overnamebonus voor het inlijven van Asia Pacific Breweries (2,5 miljoen euro).  

De herbenoeming van Das kon dan ook rekenen op flink wat tegenstemmen: bijna 30 procent van de minderheidsaandeelhouders wilde hem geen nieuwe termijn geven. Benauwd zal Das het geen moment gehad hebben tijdens de stemming over zijn herbenoeming. Daarvoor is de band met de allesbepalende Heineken-familie te hecht en duurzaam. 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen