VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bij het kiezen van een broker hebben beleggers goed voor ogen hoe belangrijk kosten zijn. Alertheid is geboden, want om lage tarieven te kunnen bieden, kleden verscheidene aanbieders de dienstverlening wel heel erg uit, zo blijkt uit ons jaarlijkse brokeronderzoek.

Het afhandelen van orders van particuliere beleggers is nog altijd een lucratieve zaak. Dat valt in ieder geval op te maken uit de grote groep aanbieders die actief is in Nederland. Naast de grootbanken dingen zo’n vijftien brokers naar de gunst van de steeds groter wordende groep beleggers.

Een aantal van deze aanbieders beperkt zich tot risicovolle producten als contracts for difference (CFD's) of valuta's. Ze kunnen daarom beter gemeden worden door serieuze beleggers. De andere partijen hebben een ruimer aanbod van bijvoorbeeld aandelen, opties, etf’s en beleggingsfondsen. Ze beconcurreren elkaar op prijs of proberen klanten te trekken met hippe tools.

Er zijn behoorlijke verschillen tussen de diverse aanbieders, maar een ding is bij allemaal hetzelfde: ze moeten maatregelen nemen om uw orders tegen het best mogelijke resultaat af te handelen. Daartoe zijn ze vanwege wet- en regelgeving verplicht. Het beste resultaat gaat niet alleen om de prijs, ook de kosten en snelheid van uitvoering en de waarschijnlijkheid dat een order wordt uitgevoerd zijn van belang. Welke maatregelen brokers nemen om hieraan te voldoen, beschrijven zij in het verplichte orderuitvoeringsbeleid.

Om zo goedkoop mogelijk te kunnen beleggen, medebepalend voor een optimaal beleggingsresultaat, moet gekeken worden naar de tarieven die aanbieders hanteren om transacties voor hun klanten te doen. En goedkoop beleggen, dat willen Nederlanders wel. Uit een enquête die wij hielden onder lezers van onze nieuwsbrief (circa 40.000 ontvangers) blijkt twee derde van de beleggers ‘kosten’ de belangrijkste factor te vinden bij de keuze voor een broker.

Veel brokers moeten dat al eerder geconcludeerd hebben, want ze beconcurreren elkaar fel op prijs. Wij vergeleken de kosten bij verschillende brokers voor een aantal transacties en twee ‘voorbeeld’-beleggers. Een exacte vergelijking van brokers in uw specifieke situatie is snel gemaakt via: https://www.veb.net/finner


Transactiekosten
De nadruk op kosten gaat hier en daar ten koste van de dienstverlening. Het aanbod aan beleggingen is gelimiteerd, de keuzes bij corporate actions (zoals dividendbetalingen) zijn beperkt of de hulp bij fiscale zaken is matig. Ook kunnen verschillende partijen de effecten van klanten uitlenen, wat enig risico met zich meebrengt. De vergoedingen die ze hiervoor krijgen, steken ze (deels) in eigen zak.

We hebben enkele opvallende voor- en nadelen per broker voor u op een rij gezet en enkele klantervaringen per broker toegevoegd, zoals die zijn aangegeven in onze enquête. Dat moet helpen om efficiënt de best passende broker te vinden. Bezint eer ge begint, want eenmaal voor een broker gekozen, is het omslachtig en duur om over te stappen.

Brokeronderzoek-enquête:

Onder de lezers van de nieuwsbrief van de VEB en bezoekers van de VEB-website is een enquête gehouden met vragen over het beleggingsgedrag en de ervaringen die zij hebben bij hun broker. Zes partijen zijn vaak genoeg beoordeeld om mee te nemen in de resultaten.

De enquête-deelnemers konden hun broker beoordelen op onder meer functionaliteiten van het platform, informatievoorziening en de kosten. Daarnaast is gevraagd om een cijfer te geven voor de mobiele app en om de broker als geheel te beoordelen met een totaalcijfer.
Beleggen zonder transactiekosten heeft soms haken en ogen

Een aantal brokers biedt de mogelijkheid om zonder transactiekosten te beleggen. Aan deze ‘gratis’ handel zitten soms specifieke voorwaarden en kunnen risico’s kleven. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden bij vier partijen.

DeGiro
DeGiro heeft een kernselectie etf's en beleggingsfondsen samengesteld. In deze kernselectiefondsen kan een belegger iedere kalendermaand één transactie (een aan- of verkoop), per product, zonder transactiekosten uitvoeren. Opvolgende transacties zijn alleen gratis als ze groter zijn dan 1000 euro of dollar en er geen tegengestelde transactie is uitgevoerd in dezelfde maand.

ING Zelf op de Beurs
Bij ING is het mogelijk om kosteloos en onbeperkt te handelen in het volledige assortiment aan etf's en beleggingsfondsen.

ABN Amro Zelf Beleggen Plus
ABN Amro heeft een beperkt basisassortiment beleggingsfondsen waarin beleggers gratis en onbeperkt kunnen handelen.

BUX Zero
Transacties in aandelen op de Amerikaanse beurs zijn vrij van transactiekosten, maar de belegger betaalt wel valutakosten van 0,25 procent.

Een tweede vorm van gratis beleggen bij BUX Zero is de commissievrije Zero Order, die beschikbaar is voor Europese aandelen en etf’s. BUX bundelt hierbij de orders die voor een bepaalde tijd zijn aangeleverd en voert deze in een grote groep in één keer uit gedurende een tijdvak aan het einde van de dag.

Door de tijd tussen het opgeven van de order en de uitvoering hiervan, is de prijs wel onzeker. BUX Zero hanteert hiervoor een limiet van 5 procent koersafwijking bij aankoop en 4 procent bij verkoop. Alleen als de afwijking groter is, wordt de order niet uitgevoerd.Binck

+
*Uitlenen effecten is optioneel
*Nederlandse bankvergunning
*Relief at source is mogelijk voor bronbelasting in Frankrijk, waardoor automatisch het lage tarief wordt ingehouden

-
*Onzekerheid door overname Saxo Bank
*Hoge servicekosten (vooral bij Blue en Black-pakket)

Een echte prijsvechter is BinckBank al lang niet meer. De uitdager van weleer profileert zich niet meer als een pure broker, maar als een bank voor beleggers met een veelheid aan producten en informatievoorziening via webinars en artikelen. BinckBank (Binck) is inderdaad een van de beter gewaardeerde partijen in onze enquête.

Bij Binck is te kiezen uit drie pakketten: Binck Green, Blue en Black. Deze hebben een verschillende tariefstructuur, waarbij Green geschikt is voor de minder actieve langetermijnbelegger en Black voor de daghandelaar. Blue zit daar tussenin. Van Green naar Black worden de transactiekosten lager, maar lopen de servicekosten juist op.

Een onzekerheid voor beleggers zijn de gevolgen van de overname van Binck door het Deense Saxo Bank (Saxo). Na het overzetten van de rekeningen naar het uitgebreide Saxo-platform zal moeten blijken of Binck, behalve zijn naam, ook zijn imago verliest. Saxo is een speler die in andere markten vooral beleggen in CFD’s, turbo’s en valuta's propageert. Dat is lucratief voor de broker, maar zeker niet voor beleggers met oog voor de lange termijn. Binck geeft zelf aan dat de overgang geen gevolgen heeft voor de tarieven.

Ervaring: ‘Binck was onder andere aantrekkelijk vanwege haar lage kosten. Dat is voorbij en ik maak me zorgen wat er gaat gebeuren nu Saxo het voor het zeggen krijgt.’


BUX Zero
+
*Lage transactietarieven, handel in Amerikaanse aandelen zelfs 'gratis'
*Geen service- of platformkosten

-
*Effecten worden uitgeleend, de vergoeding voor het uitlenen van effecten steekt BUX in eigen zak
*Geen eigen keuze bij corporate actions
*Beperkt assortiment
*Geen medewerking bij het terugvorderen van buitenlandse bronbelasting

In september 2019 is BUX Zero gelanceerd, waar uitsluitend kan worden belegd via een app op mobiel en tablet. Daarmee kunnen beleggers goedkoop handelen in een beperkt assortiment aandelen (op de Nederlandse, Belgische, Duitse, Franse, Oostenrijkse en Amerikaanse beurs) en 29 verschillende etf’s. BUX denkt eind dit jaar 150 tot 200 etf’s beschikbaar te hebben. Orders worden uitgevoerd door ABN Amro Clearing Bank, waar ook het cashgeld gestald wordt.

De onderscheidende factor van BUX Zero zijn de lage transactiekosten, met een speciaal ordertype waar helemaal geen commissie voor wordt gerekend: de Zero Order (zie kader Beleggen zonder transactiekosten heeft soms haken en ogen).

BUX zoekt alternatieve inkomsten om deze manier van beleggen aan te bieden. Zo leent het de effecten van klanten uit aan shortsellers en is het bijwonen van aandeelhoudersvergaderingen (AVA's) en het doorgeven van steminstructies niet mogelijk.

Bovendien doen beleggers onherroepelijk afstand van het uitoefenen van rechten bij corporate actions. Bij keuzedividend en openbare biedingen is de belegger dus afhankelijk van de beslissingen van BUX.


Degiro
+

*Lage tarieven, voor veel soorten beleggers die op zoek zijn naar een breed assortiment de goedkoopste partij
*Mobiele app scoort goed bij beleggers in onze enquête

-
*Onzekerheden rond bedrijfsvoering na fusie tot flatexDEGIRO Bank
*Geen ondersteuning bij het terugvorderen van buitenlandse bronbelasting, alleen relief at source bij zo'n 2000 Amerikaanse effecten
*Extra kosten voor bijvoorbeeld het aanmelden voor AVA's en aansluiting op beurzen

Bij DeGiro is zowel de actieve als de passieve buy and hold-voorbeeldbelegger (zie verderop in het onderzoek) het voordeligst uit.

Per 30 april 2021 is DeGiro gefuseerd met het Duitse flatex, waardoor de belegger nu formeel te maken heeft met een Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG. Door de Duitse bankvergunning valt het gestalde cashgeld onder het Duitse depositogarantiestelsel. DeGiro staat nu onder primair toezicht van de Duitse toezichthouder BAFIN, niet meer van de AFM zoals de andere partijen in dit onderzoek. Wel is de broker nog bindend aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De fusie heeft volgens DeGiro zelf geen praktische gevolgen voor de dienstverlening.

Dit onderzoek richt zich op het DeGiro Basic-, Active- of Trader-account, waarbij sprake is van securities lending. Beleggers kunnen ook kiezen voor een Custody-account, waar dit niet gebeurt. Dit heeft wel nadelen; optiehandel is niet mogelijk en dividenduitkeringen zijn bijvoorbeeld niet langer gratis.

Ervaring: ‘Ze zijn goedkoop, geven goede informatie op hun platform en ze zijn snel. Nadeel is betutteling. Ik kan geen opties schrijven in volgens DeGiro te risicovolle aandelen, die ik niet te risicovol vind.’


Easybroker
+

*Biedt hulp bij ingehouden dividendbelasting terugvragen in het buitenland, standaard zonder kosten vanuit Easybroker
*Multivalutarekening, waar beleggers zelf vreemde valuta's kunnen aankopen voor transacties
*Geen service- of platformkosten
*Standaard worden geen effecten uitgeleend

-
*Geen bankvergunning; cash valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel
*Marginprocedure Interactive Brokers, waarbij over het algemeen geen margincalls worden gegeven

Easybroker werkt via het platform van Interactive Brokers (IB). Hierdoor gelden – op de tarieven na – de voorwaarden van IB, ook ten aanzien van de marginverplichting. Dat kan een bittere pil zijn, omdat IB bij een tekort zonder kennisgeving posities kan liquideren om aan de marginverplichting te voldoen. Dat staat in schril contrast met de tekortenprocedures bij concurrenten, waar meestal eerst vijf dagen respijt wordt gegeven om het tekort aan te vullen. Het is dus verstandig om ook de voorwaarden van IB door te nemen.

Een ander kenmerk van het IB-platform is de zogenaamde multivalutarekening. Op die rekening kunnen naast eurobedragen ook bedragen in andere valuta's worden gestort of gekocht. Om roodstaan te voorkomen, zal de belegger zelf handmatig geld om moeten wisselen. De minimumkosten hierbij zijn hoog, maar het levert wel inzicht op in de koers en de omwisseling kan op een door de belegger gewenst moment worden gedaan.


Rabobank
+
*Nederlandse bankvergunning
*Effecten worden niet uitgeleend

-
*Kosten bij extra diensten als cash-dividenduitkeringen
*Scoort matig in de beoordeling van beleggers in de enquête
*Kosten bij overboeken naar Rabobank worden niet vergoed, bovendien betaal je voor overboeking van effecten naar de Rabobank nog eens kosten per portefeuilleregel

De beleggingsrekening Rabo Zelf Beleggen is snel te openen, mits de belegger wel al een betaalrekening heeft bij de Rabobank. Door de bankvergunning zijn cashgelden bij Rabobank tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Rabobank is een duurdere partij; het is bijvoorbeeld de enige broker die standaard kosten in rekening brengt voor cash-dividenduitkeringen: 0,25 euro + 0,5 procent over de waarde van het brutodividend. Ook de servicekosten en transactiekosten zijn stevig.

Voor extra service dient ook te worden afgerekend. Het abonnement ‘Stemmen op afstand’ voor AVA’s kost 1,50 euro per kwartaal, en voor telefonische orders geldt 10 euro opslag. Het inhouden van een verlaagd bronbelastingtarief in Frankrijk faciliteert Rabobank niet, wel kan via een derde partij dividendbelasting worden teruggevraagd in het buitenland (kosten: 80 euro per uitkering + evt. custodiankosten).

Ervaring: ‘Feitelijke informatie juist en snel beschikbaar. Ontwikkelingen rond aandelen in het pakket worden niet spontaan gemeld. Hoge vaste kosten. Kostenopbouw niet transparant in die zin dat onduidelijk is waarom bepaalde kosten worden berekend. Er komt vaak geen menskracht meer aan te pas!’


LYNX
+
*Zeer ruim assortiment met verschillende geavanceerde ordermogelijkheden
*Hoogste algemene waardering in onze enquête
*Uitlenen effecten is optioneel

-
*Geen bankvergunning; cash valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel
*Marginprocedure IB, waarbij over het algemeen geen margincalls worden gegeven
*Minimale eerste storting van € 10.000
*Verlaagde bronbelasting in Frankrijk niet mogelijk, wel dienst voor terugvordering uit Frankrijk, Duitsland en Zwitserland

LYNX is een broker met uitgebreide handelsmogelijkheden die ook wekelijkse webinars, nieuwsbrieven, marktupdates en achtergrondartikelen biedt. De broker fungeert als voorportaal van IB. Het handelsplatform van IB geeft toegang tot meer dan 100 beurzen in 31 landen. De opties zijn legio; handel kan zelfs automatisch via zelfgeschreven scripts en buiten beurstijden. De belegger houdt via IB (net als bij Easybroker) een multivalutarekening.

Voor de passieve belegger met een belegd vermogen tot 100.000 euro is sprake van een platform fee van 5 euro per maand. Indien de klant handelt, wordt dit bedrag verrekend met de transactiekosten. Nieuwe klanten zijn de eerste drie maanden na de storting vrijgesteld van de platform fee.

Ervaring: ‘Het platform is goed in te delen en overzichtelijk. De achtergrondinformatie is duidelijk. De morningcall is een indicatie wat er komen gaat. Hun nieuwsbrief geeft veel nuttige informatie. De cursusjes en workshops die interactief worden gegeven, zijn duidelijk. De helpdesk is goed bereikbaar en ze helpen je om een en ander uit te zoeken. Kortom, prima.’


ABN Amro
+
*Effecten worden niet uitgeleend
*Laag tarief dividendbelasting in Frankrijk mogelijk, en documenten om te veel ingehouden belasting in andere landen terug te vorderen
*Nederlandse bankvergunning

-
*Relatief hoge valutakosten
*Matige beoordeling door beleggers

ABN Amro biedt klanten die ook een betaalrekening hebben Zelf Beleggen Basis en Zelf Beleggen Plus. Voor aanbod buiten de Nederlandse markt, de Eurostoxx 50 en S&P 100 zijn beleggers aangewezen op het pluspakket, daarop richten wij ons daarom in dit onderzoek. Bij ABN vallen vooral de fikse valutakosten op. Wel is het interessant dat ABN een basisassortiment beleggingsfondsen heeft zonder transactiekosten.

ABN onderscheidt zich verder door de mogelijkheden om dubbele belasting te voorkomen. Stemmen op of het bijwonen van een AVA is bij ABN kosteloos. Diensten als het uitoefenen van opties of telefonisch orders opgeven kosten wel geld.

Ervaring: ‘De app heeft altijd prima gewerkt m.b.t. orders ingeven en uitvoeren. Heel handig, ik kon overal waar ik was handelen, wat erg hielp in de roerige coronatijd. De regelmatige e-mails met mening van ABN ten aanzien van de economie en beleggen in de coronatijd waren ook een goede hulp en steun.’


ING
+
*Nederlandse bankvergunning
*Effecten worden niet uitgeleend
*Handelen in etf's en beleggingsfondsen zonder transactiekosten

-
*Hoge kosten voor diensten als het uitoefenen van opties, overboeken van regels naar een andere partij
*Het platform op mobiele app scoort slecht

ING Zelf op de beurs is een redelijk compleet pakket. Zo zijn koersdata gratis, net als het bijwonen van een AVA of het geven van een steminstructie. Ook leent ING geen effecten van klanten uit. Een groot pluspunt is de gratis handel in etf’s en beleggingsfondsen.

ING kan deze diensten aanbieden door het rekenen van servicekosten. Ook vallen de hoge tarieven voor het wisselen van broker en het uitoefenen van opties op. Een verder verbeterpunt ligt in de behandeling van dividendbelasting. Weliswaar kan de belegger dit rendementslek dichten voor Amerikaanse aandelen, maar voor de Franse beurs is dat nog niet het geval.

Tot slot valt het lage cijfer voor de app van de grootbank op; deze scoort het laagst van alle beoordeelde brokers.

Ervaring: ‘Op gestelde vragen verwijst de ING-medewerker vaak naar de website, mijns inziens is dit een klantonvriendelijke benadering, vooral bij ouderen die het internet vaak maar in beperkte mate kunnen gebruiken.

De beleggingskosten zijn redelijk en de webinars van ING zijn interessant. Het Investment Office van ING wekt vertrouwen.’


Today's Broker
+
*Ruim assortiment
*Uitoefenen aandelenopties is kosteloos
*Standaard worden effecten niet uitgeleend

-
*Geen bankvergunning; cash valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel
*Strikte marginprocedure met korte termijn voor opheffen tekorten

Today’s Broker (Today’s) is, net als Easybroker, een voorportaal van IB. Het valt op dat een aandelentransactie bij Today’s aanzienlijk duurder is dan bij zijn tegenhanger; een reguliere aandelentransactie in euro's kost minimaal 6 euro, vergeleken met 3 euro bij Easybroker. Voor optiehandelaren is de situatie omgekeerd; daar is Easybroker bijna twee maal duurder. Relief at source is bij Today's niet mogelijk, wel kan de broker helpen bij het zelf terugvorderen van bronbelasting.

Het valt verder op dat de informatievoorziening van Today’s beperkt is, ook als er per e-mail aanvullende vragen worden gesteld. Via de website is ook niet direct een rekening te openen, daarvoor moeten documenten worden ondertekend die niet online beschikbaar zijn.


Conclusie
Met een negental onderzochte brokers valt er voor de belegger echt wat te kiezen.

Onder de motorkap is er veel variatie in hoe de kosten tot stand komen. Beleggers moeten vooral goed letten op servicekosten en hoe het bij handel in effecten in vreemde valuta's zit met de valutakosten. Met name deze twee onderdelen hebben een grote invloed op het uiteindelijke kostenplaatje. Ook de instrumenten waarin een belegger handelt, zijn bepalend. De goedkoopste broker is snel gevonden, die met de beste voorwaarden vinden, vergt meer speurwerk. Het hangt ook af van de zaken waarop een belegger de accenten legt. Er is niet een beste broker, maar er is wel degelijk een best passende broker te vinden.

Voorbeeldbeleggers

Voor dit onderzoek is een tweetal voorbeeldprofielen samengesteld om jaarlijkse kosten te vergelijken. Het gaat om de kosten (voor een Nederlandse particuliere belegger) die de broker in rekening brengt, dus bijvoorbeeld niet de spreadkosten of transactiebelasting.

De eerste belegger is passief (buy and hold), met een portefeuille van gemiddeld 60.000 euro en producten op een vijftal beurzen. Voor dit profiel wordt uitgegaan van 12 transacties van 1000 euro per jaar, allemaal in etf’s (Vanguard S&P 500 UCITS ETF, ISIN: IE00B3XXRP09). Deze belegger ontvangt 4 maal 200 euro cashdividend.

De tweede belegger is met 100.000 euro vermogender, maar bovenal actiever. De posities beslaan 12 beurzen en er wordt gehandeld in vijf landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en de VS. In elk van deze landen worden 10 transacties van 2500 euro verricht. De belegger ontvangt 20 dividenduitkeringen van 100 euro per stuk.

Het valt hier op dat DeGiro verreweg het voordeligst is. Hierna volgen LYNX, Today's en Easybroker. De grootbanken en Binck zijn aanmerkelijk duurder, wat voor het grootste deel op het conto van de service fee komt. Houd er ook rekening mee dat kosten van het terugvorderen van bronbelasting ook per broker kunnen verschillen. Bovendien ondersteunen niet alle partijen dit.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap