VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het zijn twee categorieën aandelen die elkaar op de beurs vaak afwisselen in populariteit: groei en waarde. De beurzen werden de laatste jaren gedragen door groeiaandelen, met name in de technologiesector. Het is een eeuwige vraag voor beleggers: wanneer draait de markt en neemt de andere categorie weer het voortouw?

Waarde-aandelen kenmerken zich door een lagere groei, maar daar staat ook een lagere waardering en een hoger dividend tegenover. Veel onderzoeken wijzen uit dat de rendementen van de twee groepen elkaar op de lange termijn niet veel ontlopen. Op de korte termijn kunnen de verschillen echter groot zijn.

De coronacrisis dwong veel bedrijven hun dividend te verlagen, wat een wissel trok op een grote groep waarde-aandelen. De verdere daling van de rente en grote vraag naar technologische apparatuur en software deed veel groeiaandelen in de technologiesector juist goed. Tekenen van een wereldwijd economisch herstel voorspellen voor de komende periode veel goeds voor bedrijven die dividend uitkeren, nu de bedrijfswinsten verbeteren.

T. Rowe Price ziet in een recent rapport daarom kansen in banken, nutsbedrijven met blootstelling aan zonne- en windenergie, en eigendoms- en ongevallenverzekeringen. Deze bedrijven kunnen profiteren van het herstel van de economische activiteit. Financiële instellingen kunnen bovendien profiteren van de oplopende rente die verwacht wordt.

Dividendaandelen hadden het bijzonder moeilijk in 2020, dankzij de diepe, zij het kortstondige, wereldwijde recessie die werd veroorzaakt door de pandemie. Naarmate de economieën zich echter beginnen te herstellen, zou de groei moeten doorwerken in de bedrijfswinsten en een basis moeten vormen voor bedrijven om de dividenduitkeringsratio's te herstellen, meent Yoichiro Kai, Portfolio Manager, Global Equity Dividend Strategy bij T. Rowe Price.

De ongekende snelheid en diepte van de ineenstorting van de wereldwijde vraag als gevolg van de lockdowns en het beleid van social distancing dat werd ingevoerd om het coronavirus tegen te gaan, betekende dat veel bedrijven vorig jaar weinig andere keuze hadden dan hun dividend te verlagen. In 2020 kondigde ongeveer 30 procent van de bedrijven in de MSCI World Index aan dat zij hun dividend zouden verlagen, het hoogste percentage dividendverlagingen sinds de wereldwijde financiële crisis. Gezien deze wijdverspreide verlagingen is het niet verrassend dat de stijl dividendbeleggen uit de gratie raakte.

Door de marktrotatie naar waarde-aandelen presteerden dividend uitkerende bedrijven in het eerste kwartaal van 2021 juist beter dan vorig jaar, waardoor ze wat van het verloren terrein terugwonnen.

In het algemeen denkt Kai dat het beleggingsklimaat een stuk gunstiger zou moeten worden voor dividendaandelen. Nu de wereldwijde samengestelde inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie en de dienstensector in maart op het hoogste punt in zes en een half jaar staat, is het duidelijk dat er in 2021 en 2022 waarschijnlijk een krachtig cyclisch herstel in de wereldeconomie op komst is dat zal doorwerken in de bedrijfswinsten.

Veel bedrijven die hun dividend tijdens de pandemie moesten verlagen, zullen hun dividenduitkeringsratio's waarschijnlijk weer opvoeren naarmate de economische omstandigheden verbeteren. Andere bedrijven, zoals banken in Europa, werden door de steunmaatregelen van de overheid verplicht hun dividend te verlagen of niet uit te keren, ook al waren hun fundamentals niet zo sterk verslechterd en konden ze nog steeds uitkeren. Er zullen ook bedrijven in andere sectoren zijn die tijdens de pandemie hun dividend buitensporig hebben verlaagd, uit vrees voor een worst-casescenario dat zich uiteindelijk niet heeft voorgedaan.