VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De aandeelhoudersvergadering bij Intertrust stond voor een belangrijk deel in het teken van de informatietechnologie. Het is een speerpunt voor de controlerend accountant, maar de techniek liet het bedrijf tijdens de vergadering ook letterlijk in de steek. Nadat de haperingen verholpen waren kon de vergadering gelukkig toch aanvangen.

Accountant KPMG heeft ‘Information technology’ in 2020 (net als in 2019) als key audit matter geïdentificeerd. KPMG concludeert in tegenstelling tot voorgaande jaren dat de resultaten van haar controlewerkzaamheden ten aanzien van de IT ‘not satisfactory’ zijn geweest.

Ook op andere punten zat het op gebied van IT tegen. De digitaal georganiseerde algemene vergadering van Intertrust kwam door IT-problemen moeizaam op gang. De digitale verbinding met de nieuwe CEO Shankar Iyer haperde. Pas na twee keer schorsen wist hij zich verstaanbaar te maken. De voorzitter van de vergadering liet zich er niet door afleiden en ging in de tussentijd door naar het volgende agendapunt; het remuneratierapport. Daar ondervond commissaris Lambkin dezelfde problemen.

Kritiek van de accountant
Accountant KPMG was wel in de zaal present. Volgend jaar zal EY de boeken van het trustkantoor controleren. Deze wisseling van de wacht, naar zeggen van Intertrust anticiperend op de verplichte accountantsroulatie, had “niets te maken” met de ongebruikelijk harde kritiek van de accountant in de key audit matters op de IT-infrastructuur.

Er bleek in 2020 zelfs sprake te zijn geweest van een verslechtering. “The IT general controls that we deem relevant for the audit did not all operate effectively during 2020. In 2019, they did.”, aldus de accountant.

Intertrust is als trustkantoor sterk afhankelijk van een goede IT-infrastructuur. KPMG had twijfels over de kwaliteit en integriteit van de IT-systemen. Daaronder kunnen bijvoorbeeld vallen de werking van het netwerk, het onderhoud van software en toegangsbeveiliging. Tijdens de vergadering bleef de accountant in algemene bewoordingen over wat er precies aan de IT-systemen schortte.

Bij een accountantsroulatie is het wettelijk verplicht om de aandeelhouders de keuze te geven uit twee aanbevelingen. Dit gebeurde niet bij Intertrust. Commissaris Van Laack bleek pas laat in het proces op de hoogte te zijn gesteld van dit wettelijk voorschrift.

SPACS
Intertrust zet in op het verlenen van financiële diensten aan SPACS. De Amsterdamse beurs is aantrekkelijk voor deze special purpose acquisition companies. In de Verenigde Staten is deze trend al op zijn retour, door aangekondigde regelgeving van de SEC, de Amerikaanse toezichthouder. CFO Van Wijk zag geen negatieve signalen op Amsterdamse beurs.

Strategische alternatieven?
Het venijn zat in de staart. Aandeelhouder Harbor Spring toonde zich in een ingezonden statement zeer kritisch op het beleid en de gang van zaken. “Intertrust heeft een onderprestatie geleverd. Slechts 2 procent shareholder return sinds de IPO. Haar concurrenten doen het veel beter. De vele managementwisselingen en inadequaat toezicht op het management leiden niet tot vertrouwen van de markt. Kan Intertrust niet beter gedijen in de handen van private equity? De raad van commissarissen ging niet concreet in op de kritiek. De voorzitter liet weten haar fiduciaire taken serieus op te vatten en regelmatig alle strategische alternatieven te overwegen.