VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na een eerdere schikking vanwege de fraude in Polen blijft de VEB inzetten op compensatie voor beleggers die gedupeerd zijn door het faillissement van het beursgenoteerde installatiebedrijf Imtech in 2015. De VEB volgt daarbij een andere route dan de tien aandeelhouders die afgelopen week een uitspraak ontvingen in hun zaak tegen vier voormalige bestuurders en een voormalig commissaris van Imtech.

De tien aandeelhouders werden in het ongelijk gesteld. De rechter oordeelde dat de eisen onvoldoende concreet en deels verjaard waren (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:2960).

De uitspraak heeft geen gevolgen voor bij de VEB aangesloten gedupeerde Imtech-beleggers. De actie van de VEB, gericht op compensatie van verliezen vanaf de zomer van 2013 tot en met het faillissement van Imtech in augustus 2015 blijft onverminderd doorgaan. In die periode haalde Imtech via twee emissies nog 1,1 miljard euro aan extra kapitaal op, wat de ondergang van het concern niet heeft kunnen voorkomen.

Samen optrekken
In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is ook zeer kritisch op accountant KPMG en op de rol van de banken. In het bijzonder gaat het om de rol van de banken bij de twee claimemissies.

Het succes van de actie om compensatie te krijgen voor gedupeerde beleggers begint bij een zo volledig mogelijk overzicht van feiten rond de ondergang bij het miljardenconcern Imtech. De VEB heeft kort na het faillissement de krachten gebundeld met de twee curatoren van Imtech. Zij doen onderzoek naar de gang van zaken bij Imtech die heeft geleid tot het faillissement. Dat is een langdurig traject, waarvan voor gedupeerde VEB-leden vooral de laatst onderzochte periode - vanaf juni 2013 – van belang is.

Over onregelmatigheden voor die tijd heeft de VEB voor beleggers al een schadevergoeding weten te bedingen bij de onderneming, bestuurders, commissarissen en accountant KPMG. Beleggers hebben het overgrote deel van de compensatie uit die schikking inmiddels al ontvangen.

Gedupeerde beleggers die nog niet zijn aangesloten bij de VEB-actie, kunnen dat alsnog doen.