VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De aandelenbeurzen en berichten over de economische groei: goed nieuws over de groei is lang niet altijd goed nieuws voor de beurs, bleek in het verleden. Door groei aangewakkerde inflatie leidde immers altijd tot hogere rente. Maar misschien is het nu, in de post-corona economie, wel anders.

In een recent rapport vraagt de Amerikaanse beursgenoteerde vermogensbeheerder T. Rowe Price zich af of de economische groei deze zomer zal pieken. En belangrijker: of het hoge groeiniveau daarna kan worden vastgehouden of dat er een recessie op de loer ligt.

Na enkele hobbels op de markten als gevolg van de uitverkoop op de obligatiemarkt, hebben risicovolle beleggingen de afgelopen maand sterk gepresteerd. Aandelen- en bedrijfsobligatie-indices staan over het algemeen hoger, risicovolle valuta's zijn aangetrokken, de olieprijs is gestegen en de impliciete volatiliteit op de optiemarkten is gedaald. Het is voor menig belegger de vraag hoe lang deze rooskleurige situatie nog kan aanhouden.

De belangrijkste bouwsteen van elke beleggingsthese is de conjunctuurcyclus. Nikolaj Schmidt, internationaal econoom bij T. Rowe Price gelooft dat de wereldeconomie zich momenteel aan het begin van de ‘expansiefase’ van de conjunctuurcyclus bevindt. In deze fase houdt het vrijkomen van de inhaalvraag de economische groei boven zijn potentieel en, aangezien de economie niet op volledige capaciteit draait, houden de ongebruikte productiemiddelen de inflatiedruk op. Bij afwezigheid van inflatoire druk blijft het monetaire beleid accommoderend en worden de centrale banken gedegradeerd tot toeschouwers aan de zijlijn. Dit economische klimaat is gunstig voor de prestaties van risicovolle beleggingen, met name voor aandelen.

Slecht weer op komst?
Er pakken zich echter wolken samen. Het tweede kwartaal van 2021 zal waarschijnlijk het kwartaal worden waarin steunmaatregelen en economische groei hun hoogtepunt bereiken, stelt Schmidt. De sluipende kwantitatieve verruiming onder leiding van het Amerikaanse ministerie van Financiën zal waarschijnlijk het hele kwartaal doorgaan, maar halverwege het jaar zal de kasrekening van het ministerie van Financiën bij de Fed volgens Schmidt uitgeput zijn. Evenzo zullen de uitbetalingen van de steunpakketten van Trump en Biden waarschijnlijk ergens in het tweede kwartaal van het jaar hun hoogtepunt bereiken. Vanuit monetair en budgettair oogpunt kan het niet beter worden dan het nu is.

Bovendien zal het daarmee gepaard gaande groeiherstel, samen met de succesvolle vaccinatiecampagne in de VS, waarschijnlijk enkele subtiele veranderingen in de stemming bij de Fed teweegbrengen. Tegen het midden van het jaar zal het waarschijnlijk tijd zijn voor de Fed om haar boodschap aan te passen en aan te geven dat ze is begonnen met de bespreking van de timing en de mechanismen voor het afbouwen van het tempo van de kwantitatieve versoepeling. Schmidt verwacht niet dat de Fed vóór 2022 concrete stappen in die richting zal zetten, maar vanuit het oogpunt van de financiële markten is praten over verkrapping bijna hetzelfde als daadwerkelijke verkrapping.

Groei piekt
Wat de economische groei betreft, verwacht Schmidt dat de wereldwijde groei binnenkort zijn piek zal bereiken, waarschijnlijk ergens halverwege het jaar. De timing van de piek zal afhangen van de heropening van de economieën, en in het midden van het jaar lijkt het punt te liggen waar het groei-effect van de heropening van de VS waarschijnlijk zal overlappen met het groei-effect van de heropening van de Europese economie, die daar achteraan komt.

De groei en de beleidsondersteuning in China hebben al vrij lang geleden hun hoogtepunt bereikt en naarmate het midden van het jaar vordert, verwacht Schmidt dat de beleidsverkrapping in China een steeds grotere tegenwind voor de wereldwijde economische groei zal worden. Het pieken van de groei betekent volgens Schmidt niet dat daarna het doemscenario in gang wordt gezet - hij verwacht dat het wereldwijde groeitempo zich in de tweede helft van 2021 ver boven het potentiële groeitempo zal stabiliseren.

Inflatie
Alles bij elkaar genomen ziet het er dus volgens Schmidt naar uit dat de macro-economische omgeving gunstig is voor het rendement van risicovolle beleggingen tijdens de zomer. Schmidt maakt zich niet veel zorgen over de verwachte versnelling van de inflatie. Hij meent, in overeenstemming met de boodschap van de Fed, dat de inflatiestijging wordt aangedreven door een aantal eenmalige factoren en basiseffecten. Hij ziet geen hardnekkige loon-prijsspiraal die een stevige reactie van de Fed zou uitlokken. Belangrijker vanuit het oogpunt van de markten is dat, aangezien de Fed het hoofd koel houdt en proactief zowel haar verwachtingen als haar geplande reactie op de inflatiestijging heeft gecommuniceerd, Schmidt niet verwacht dat de markt een inflatieangst ontwikkelt die tot een wanordelijke aanpassing van de koersen zal leiden.