VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Centrale bankiers bezweren dat de hard oplopende prijzen een tijdelijk fenomeen zullen blijken. Maar er is een scenario denkbaar dat inflatie hardnekkiger is dan nu wordt gehoopt. Beleggers die zich hiertegen willen indekken, hebben meerdere opties. De VEB onderzocht er verschillende, waarvan in dit eerste deel een onorthodoxe belegging: Chinees staatspapier.

Serie: bescherming tegen inflatie

Beleggers die zich 
tegen inflatie willen indekken, kijken van oudsher naar bedrijven met 
'pricing power', inflation linked bonds of grondstofbedrijven.   

Toch kan het geen kwaad om - naast deze traditionele vluchthavens - verder te kijken naar andere instrumenten om de beleggingsportefeuille tegen Inflatie te beschermen.  

Chinese staatsobligaties komen hiervoor in aanmerking.  

Voordelen 
Er zijn verschillende redenen om te beleggen in Chinese staatsobligaties.  

Ten eerste ligt de rentevergoeding van circa 3 procent een stuk hoger dan in de rest van de wereld, met name Europa. Voor deze hogere yield zijn meerdere verklaringen.  

Zo voert de Chinese centrale bank een aanzienlijk minder accommoderend beleid dan de centrale banken in het westen en ligt de Chinese economische groei structureel op een hoger plan (voorspelling 2021: 8,1 procent). Het verschil in groei zal voorlopig wel even zo blijven.  

Ten tweede verkeert de Chinese economie in een wezenlijk andere staat dan die in veel westerse landen, wat ertoe leidt dat ook de risico's anders liggen. De correlatie van een Chinese staatsobligatie met de gemiddelde beleggingsportefeuille zal betrekkelijk laag zijn, waardoor het toevoegen ervan een spreidingsvoordeel oplevert.  

Ten derde kampt China momenteel met aanzienlijke kapitaalrestricties en een munt die is gekoppeld aan de dollar. Maar de Chinese overheid spreekt voorzichtig over het versoepelen van restricties.  Hierdoor ontstaat de kans op extra rendement.  

In een dergelijk scenario is het namelijk aannemelijk dat de Chinese munt zal stijgen ten opzichte van de dollar en de euro.  

Beleggen via Exchange Traded Funds (etf’s) 
Beleggen in China wordt steeds meer gemeengoed. In oktober worden Chinese staatsobligaties onderdeel van de World Government Bond Index (FTSE). 

Maar beleggen in Chinese staatsschuld kan nu ook al aan de hand van indextrackers. Hiervoor heeft de Nederlandse belegger verschillende mogelijkheden, die onderling sterk vergelijkbaar zijn. 

Selectie van 
Etf’s die in Chinese staatsobligaties beleggen 
 

Het voordeel van indextrackers is dat de belegger eenvoudig een spreiding verkrijgt naar verschillende looptijden en er veel keuzevrijheid bestaat over welke valutarisicorisico's de belegger wil aangaan. Vrijwel elke etf biedt per hoofdfonds meerdere varianten aan met elk een afwijkend valutaprofiel. 

To hedge or not to hedge 
Weliswaar wordt in alle gevallen nog steeds belegd in Chinese obligaties die noteren in de lokale munt, de binnenlandse versie van de renminbi (CNY). Toch kunnen beleggers er bij deze Chinese etf’s voor kiezen om een fondsvariant te kopen die luidt in bijvoorbeeld de euro, de dollar of Britse pond en besluiten om deze wel of niet te hedgen tegen de renminbi. 

In het geval van een niet-gehedged dollarfonds maakt de belegger verlies zodra de Chinese renminbi ten opzichte van de dollar in waarde daalt. Bij een fonds dat wel gehedged is zijn die effecten beperkt, en bestaat het rendement dus vooral uit obligatierendement. 

Overigens moet nou ook weer niet al te veel van die hedging verwacht worden. Veel etf’s, waaronder die van Blackrock, gebruiken valutatermijncontracten om wisselkoersrisico af te dekken. Echter, die contracten kennen doorgaans een looptijd van een tot drie maanden. 

Dat betekent dat eigenlijk geen sprake is van een echte lange termijn hedge en dat structurele veranderingen in de wisselkoers uiteindelijk toch wel deel zullen worden van het etf-rendement. Voor schommelingen op de korte termijn helpt de hedging wel.  

Lage kosten, goed rendement 
Ondanks dit scala aan keuzemogelijkheden blijven de beheerkosten - in relatief opzicht - beperkt.

Ook stegen de drie etf’s in waarde, met name gedurende de laatste achttien maanden.

Een verklaring hiervoor is dat de hoge yields aantrekkelijk ogen, zeker in het licht van het krachtige post-corona herstel in China.  

Rendementsverloop Chinese staatsobligaties trackers 


Beleggers met een lange termijn blik die op zoek zijn naar bescherming tegen inflatie kunnen een positie in Chinese staatsobligaties overwegen. Etf’s kunnen daarbij een belangrijke rol spelen vanwege de eenvoudige verhandelbaarheid en relatief lage kosten.  

Beleggers die op zoek zijn naar andere etf’s kunnen gebruik maken van de VEB ETF-portal die een voorselectie van goedkope fondsen bevat.

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen