VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nadat 2020 al een recordjaar was, is Arcadis ook 2021 goed begonnen. Volgens bestuursvoorzitter Peter Oosterveer zit het bedrijf in een sweet spot nu steeds meer klanten de noodzaak zien om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en bij het ingenieursbedrijf uitkomen.

Arcadis ligt op koers om zowel de doelen voor omzetgroei als voor winstgevendheid te halen. In het eerste halfjaar werd een netto-omzet van 1,3 miljard euro gedraaid, 3 procent meer dan vorig jaar. De winstmarge was 9,2 procent, tegen 7,6 procent in het eerste halfjaar van 2020. Het EBITA-resultaat steeg naar 117 miljoen euro.

Nee zeggen tegen projecten
De winstverbetering is al een tijdje bezig en is voor een belangrijk deel het gevolg van beslissingen die in eerdere jaren zijn genomen, stelde topman Oosterveer. Arcadis kijkt beter naar de winstmarges die het kan maken.

“Als een project niet tot resultaten kan leiden die we zouden willen zien moeten we bereid zijn om er nee tegen te zeggen. Dat begon eind 2019 invloed te hebben maar was toen misschien nog niet zo zichtbaar als nu.”

Daarnaast is een eis van het bedrijf dat een project bij moet dragen aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Een project voor de bouw van een kolencentrale zal Arcadis daarom niet doen, legde Oosterveer uit.

De coronacrisis leidt bovendien tot lagere kosten, bijvoorbeeld doordat er veel minder wordt gereisd. Mede daardoor was 2020 ‘het beste jaar uit de geschiedenis van Arcadis’, aldus Oosterveer. Hij verwacht dat veel van de veranderingen blijvend zijn.

“Onze verwachting is dat we in de toekomst blijvend minder gaan reizen. We verwachten ook dat we anders met kantoren om zullen gaan. We zullen minder kantoorruimte nodig hebben dan in het verleden omdat we een hybride manier van werken gaan introduceren. Een deel van de besparingen die we moesten creëren zullen dus blijvend zijn.”

Noodzaak voor duurzame oplossingen
De marktomstandigheden zien er volgens Oosterveer rooskleurig uit. “Als we kijken naar de capaciteiten die Arcadis heeft dan zitten we eigenlijk in de sweet spot. We hebben vorig jaar toen we de nieuwe strategie lanceerden gezegd dat een van de grote trends die ons zou beïnvloeden klimaatverandering is. Dat begint nu meer en meer vorm te krijgen. Dat er een noodzaak is om voor duurzame oplossingen te kiezen, hoeven we niet meer uit te leggen.”

Hij wees onder meer op de hitte in Noord-Amerika en overstromingen in China en Duitsland, België en Nederland. De wateroverlast van een paar weken geleden heeft al direct geleid tot interesse uit de markt, vertelt Oosterveer.

“Daar merken we nu al wat van, we zijn al benaderd door een aantal bedrijven. We kunnen dat scheiden in wat we doen om de onmiddellijke nood te lenigen en wat we doen op de langere termijn om te zorgen dat bezittingen beter beschermd zijn of op een andere plek staan waar het gevaar op schade minder groot is.”

Waterveiligheid
Oosterveer wees erop dat Arcadis al lang betrokken is bij het Nederlandse waterveiligheidsprogramma. Na flinke wateroverlast midden jaren negentig zijn dijken verlegd en is er ontpolderd om ervoor te zorgen dat de rivier de ruimte heeft als de hoeveelheid water die erdoorheen stroomt sterk toeneemt.

Arcadis doet bij dit soort projecten verschillende vormen van advieswerk. Het stelt bijvoorbeeld projectontwerpen op, maakt milieueffectrapportages en begeleidt aanbestedingen.

Het bedrijf was ook betrokken bij de kustversterking in de Verenigde Staten na orkanen Katrina in 2005 en Sandy in 2012. Het had bijvoorbeeld de leiding over het ontwerp van de kustversterking van Manhattan in New York.

Dit soort werk zou Arcadis nu ook kunnen doen in recent getroffen en risicovolle gebieden. Oosterveer houdt er verder rekening mee dat vanuit de Green Deal van de Europese Unie geld vrijkomt voor het aanpakken van de waterveiligheid.

De goede markt is ook te zien in de orderinstroom. Arcadis kreeg in het eerste halfjaar 1,1 keer de omzet aan nieuwe orders binnen. Daarmee lag de zogenaamde book-to-bill ratio een stuk hoger dan gemiddeld. Van 2013 tot en met 2019 kwam deze nooit boven de 1,02 uit.

Geen opportunisme
Tijdens de webcast over de halfjaarcijfers werd door analisten daarom de vraag opgeworpen of het gezien alle gunstige ontwikkelingen geen tijd is dat Arcadis de doelen voor groei en winst verhoogt. Oosterveer vindt dat echter te vroeg.

“De doelen zijn nu acht maanden oud. Het zou van opportunisme getuigen als we na een paar kwartalen waarin we eraan voldoen zouden zeggen ‘nou gaan we ze onmiddellijk opschroeven’. We gaan eerst zorgen dat we onze doelen duurzaam bereiken, en dan niet alleen omzetgroei maar ook winstgevendheid. We hebben ook nog een aantal niet-financiële doelen, die willen we ook bereiken.”

Het gaat hierbij om doelen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Arcadis streeft er bijvoorbeeld naar om het percentage van het werknemersbestand dat vertrekt onder de 10 procent te houden. Dit lag in 2020 op 9 procent. Het aandeel vrouwen binnen de onderneming moet groeien naar meer dan 40 procent, waar dit vorig jaar nog bleef steken 38 procent.

Wat betreft duurzaamheid wil het bedrijf de CO2-uitstoot terugbrengen, in lijn met de wereldwijde doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Van 2014 tot 2019 is de uitstoot per werknemer met een derde gedaald en die lijn wil Arcadis voortzetten om uiteindelijk CO2-neutraal te opereren.

“Als we die doelen bereiken, gaan we nadenken hoe we ze verder gaan opschroeven”, concludeerde Oosterveer.
Gerelateerde artikelen