VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vorig jaar zorgden de lockdowns voor problemen in de levering van fysiek goud dat door verschillende webwinkels wordt aangeboden. Het gevolg was een slechtere prijsvorming en in bepaalde gevallen was tijdelijk zelfs geen nieuw goud te verkrijgen. Hoewel de rust op de goudmarkt is hersteld, betalen beleggers nu hogere premies op de goudwaarde dan voorheen.

Het rumoer op de financiële markten en de ongekende stimuleringsmaatregelen vanuit overheden en centrale bankiers zorgden in 2020 voor een rendement op goud van ruim 14 procent in euro’s. Ook de goudmarkt zelf was gespannen. De wereldwijde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, hebben eerder grote impact gehad op de goudmarkt. De lockdowns zorgden ervoor dat verschillende leveranciers nauwelijks tot geen nieuw goud meer leverden.  

In uitzonderlijke gevallen werden nieuwe orders niet meer verwerkt. En daar waar dat wel gebeurde, moesten klanten rekening houden met de mogelijkheid dat zij langer op hun goud moesten wachten en vooral dat zij een (fors) hogere premie op de ‘spotprijs’ (actuele goudprijs) betaalden. Als de koersbeweging van goud en de wisselkoers buiten beschouwing blijven, ontving een belegger zo voor iedere euro minder goud dan voorheen.  

Hogere premies 
Dit jaar is tot nu toe een stuk rustiger en per saldo zijwaarts verlopen. Een kilogram goud kost nu ongeveer 49 duizend euro, vergelijkbaar met begin van het jaar. De voorraden en levertijden zijn over het algemeen weer hersteld, zo blijkt uit een rondvraag onder zes (online) aanbieders van fysiek goud in Nederland. 

Ook de premies die de aanbieders hanteren op de actuele goudprijs zijn gedaald, maar liggen veelal nog wel boven het niveau van begin vorig jaar. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aankoopprijs van verschillende baren goud en de bekende gouden munt, Canadian Maple Leaf, bij verschillende aanbieders van fysiek goud. Daaronder staat steeds de premie op de actuele goudprijs vermeld.  

Aankoopkosten goud bij zes online aanbieders (peilmoment 19 augustus)
Hoeveelheid
Aanbieder  1 gram 5 gram 31,1 gram Canadian Maple Leaf* 100 gram 1000 gram
AmsterdamGold x 292.00 1,596.00 1,618.00 5,080.00 49,860.00
Premie x 18.6% 4.2% 5.7% 3.2% 1.3%
 
Holland Gold 75.20 296.50 1,602.00 1,619.00 5,080.00 49,880.00
Premie 52.7% 20.5% 4.6% 5.7% 3.2% 1.3%
 
The Silver Mountain 75.40 293.50 1,596.00 1,619.00 5,065.00 49,910.00
Premie 53.2% 19.2% 4.2% 5.7% 2.9% 1.4%
 
101munten 68.02 285.60 x 1,615.54 5,079.82 x
Premie 38.2% 16.0% x 5.5% 3.2% x
 
Doijer & Kalff  x x x x 4,971.00 49,710.00
Premie x x x x 1.0% 1.0%
 
Gold Republic 50.29 251.46 1,564.07 x 5,029.18 50,291.76
Premie 2.1% 2.1% 2.1% x 2.1% 2.1%

* munt 2021 (31,1 gram)
Baren bij AmsterdamGold, Holland Gold, The Silver Mountain en 101munten zijn van Umicore, de baar van 1 gram bij 101munten is van smelter C. Hafner) In bepaalde situaties, zoals bij grotere afname, is een korting mogelijk.

Bij AmsterdamGold, Holland Gold, The Silver Mountain en 101munten is goed te zien dat kleinere baren een grotere premie hebben op de goudwaarde. Hoe kleiner de baar, des te minder waar een belegger voor iedere euro krijgt. GoldRepublic hanteert een percentage dat onafhankelijk is van de orderomvang. Deze partij richt zich vooral op de online aankoop en bijpassende opslag in een kluis. Juist transacties in kleinere bedragen zijn zo relatief voordelig. Doijer & Kalff verkoopt goud vanaf 10 gram en veelvouden ervan en rekent op dit moment een vast bedrag van 490 euro per kilogram aan premie bovenop de actuele goudprijs.  

Bij alle onderzochte partijen liggen de meeste premies op de actuele goudprijs voor de vergeleken producten hoger dan op 6 maart 2020, het peilmoment van de vorige kostenvergelijking. Dit onderzoek is hier te lezen.

Er zijn verschillende redenen voor de hogere premie. Het kan zijn dat de aanbieder van gouden baren en munten zelf een grotere marge hanteert, dat de kostprijs is gestegen voor onder meer logistiek en verzekering of dat een leverancier een hogere marge hanteert. De specifieke reden verschilt per partij, feit is wel dat premies door de tijd heen dus kunnen fluctueren.  

Daarnaast zorgt een verschil in premie die aanbieders hanteren op de goudwaarde voor een verschil in de prijs die een belegger betaalt voor een baar of munt. Ook verschilt het moment waarop bedrijven de koersinformatie op de site verversen. Deze factoren zorgen ervoor dat op een en hetzelfde moment de prijs van een baar die van dezelfde smelter komt of een munt van hetzelfde munthuis per aanbieder een andere prijs kan hebben. Het loont dus om goed te vergelijken.  

Verkopen 
Wie goud wil verkopen, kan bij verschillende partijen terecht. De prijs die zij bieden, is in de regel de actuele goudprijs minus een afslag. In de onderstaande tabel staan de prijzen vermeld die de zes online partijen uit dit onderzoek bieden.  

Terugkoop van baren levert minimaal 98 procent van de actuele goudwaarde op
Aanbieder Percentage van de goudprijs
The Silver Mountain 98 procent
AmsterdamGold 98 procent
GoldRepublic 98,2 procent
Holland Gold 98,5 procent
Doijer & Kalff 99 procent
101munten minimaal 99 procent


De prijs en de mogelijkheden 
hangen ervan af of een belegger baren zelf heeft opgeslagen en wil verkopen of dat de baren bij een (gelieerde) opslag liggen en de belegger deze wil terugleverenAfhankelijk van de opslagvorm kunnen er extra kosten bijkomen, voor zaken als opslag, levering en verzekering. 
 

Bij munten kunnen in bepaalde gevallen hogere prijzen dan bij baren worden geboden. Maar houd er rekening mee dat een belegger een flinke premie kan hebben betaald bovenop de goudwaarde van de munt en dat verzamelwaarde kan zijn ontstaan. Als daar bij de inkoop weinig tot geen rekening mee wordt gehouden, verliest een belegger dus aan verzamelwaarde. De verzamelwaarde hangt erg af van het type munt, en verschilt door de tijd heen. 

Andere zaken om op te letten 
Naast de kosten zijn er nog andere zaken om op te letten. Neem bijvoorbeeld de fiscale aspecten. Zo is beleggingsgoud vrijgesteld van btw, ander goud niet. Wat beleggingsgoud precies is, staat beschreven op de website van de belastingdienst. Beleggingsgoud valt wel onder vermogen in box 3 van de Nederlandse inkomstenbelasting.   

Ook de betrouwbaarheid van de aanbieder is essentieel. Denk aan toezicht vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat is in bepaalde situaties van toepassing, maar bijvoorbeeld niet wanneer een belegger goud zelf ophaalt bij de verkoper of het thuis laat afleveren. In het geval van thuis opslaan is het een gewone koop die niet onder toezicht valt. 

Een belegger die beleggingsgoud niet zelf beheert maar extern op wil laten slaan bij een gespecialiseerde partij doet er goed aan om, naast de controle of de AFM toezicht houdt, nog een aantal andere zaken na te gaan. Denk aan de voorwaarden en kosten voor levering, of een externe accountant periodieke controles uitvoert, of verzekeringen zijn afgesloten in geval van beschadigingen of diefstal, of de bewaarde baren op eigen naam met bijhorend serienummer liggen opgeslagen en eventueel of de kluis is te bezichtigen 

Wat betreft de baren en munten zelf, doet een belegger er verstandig aan om na te gaan of het van gecertificeerde smelterijen of munthuizen komt. Er zijn verschillende baren en munten die over de hele wereld erkend zijn en die voldoen aan algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen, mogelijk met een certificaat van echtheid erbij.  

Hoewel geïnteresseerden in fysiek goud allerlei baren en munten vaak binnen een paar muisklikken kunnen bestellen, zijn er de nodige zaken om vooraf uit te zoeken. Goed onderzoek loont en verkleint de kans op onaangename verrassingen.  


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Ik wil inloggen
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net