VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Communicatiebedrijf CM.com heeft een converteerbare obligatie uitgegeven met een opmerkelijk arrangement. De oprichters van het bedrijf stellen eigen aandelen beschikbaar om short te gaan. Wat is hier aan de hand?

Donderdag gaf CM.com, dat onder meer zakelijke sms’jes verzorgt voor klanten als maaltijdbezorger Thuisbezorgdvoor 100 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit.  

De voorwaarden - een rentevergoeding van 2 procent en vastgestelde mogelijkheid tot omzetting in aandelen - waren wellicht niet aantrekkelijk genoeg om voldoende belangstelling te wekken van investeerders 

Een woordvoerder laat weten dat investeerders ook de wens hadden dat het makkelijker zou worden om short te gaan in CM.com, waardoor geprofiteerd kan worden van koersdalingen. 

In het persbericht is te lezen dat de twee oprichters van CM.com – Gilbert Gooijers (coo) en Jeroen van Glabbeek (ceo) – beleggers hierbij willen helpen. De grootaandeelhouders zijn bereid 500 duizend van hun eigen aandelen hiervoor in te zetten (circa 3 procent van hun totale pakket). 

Shortsellers profiteren van koersendalingen en zijn wellicht de meest gevreesde soort belegger in de boardrooms van beursfondsen 

Afdekken 
De wens om short te kunnen van de convertible-beleggers is ingegeven om risico’s af te dekken.   

Onder de motorkap is CM’s convertible niets meer dan een normale obligatie en een call optie waarmee het recht wordt verkregen om aandelen te verkrijgen tegen 53,30 euro per aandeel (de conversieprijs) 

Beleggers die niet zitten te wachten op het aandelenrisico – het risico dat aandelen worden verkregen – kunnen met short gaan dit risico mitigeren. In feite wordt hierdoor de call optie van de convertible afgesneden en blijft de normale obligatie over.   

Dat de twee bestuurders hun eigen aandelen beschikbaar stellen om short gaan te faciliteren is – bij weten van de VEB – niet eerder voorgekomen in Nederland 

De vraag die blijft hangen is in wiens belang deze eigenaardige en complexe operatie is en waarom niet gewoon een normale obligatie is uitgegeven zonder conversieoptie en zonder het uitlenen van de aandelen van oprichters om shortsellers te faciliteren.  

Een woordvoerder liet weten dat CM.com met de convertible haar financieringsstructuur wil diversifiëren.  

In het persbericht dat beleggers die de aandelen van Gooijers en Glabbeek willen lenen een fee moeten betalen van 0,5 procent per jaar. 

Vastgoed 
In het persbericht is ook te lezen dat Gooijers en Glabbeek gezamenlijk 250 duizend aandelen hebben verkocht voor bij elkaar ruim 10 miljoen euro.  

De aandelen werden verkocht tegen 41 euro per stuk, wat een korting is van bijna 5 procent op de gemiddelde beurskoers van de laatste maand.  

De twee geven aan dat de opbrengst voornamelijk zal worden gebruikt voor de aankoop en ontwikkeling van onroerend goed in de buurt van het CM.com-hoofdkantoor in Breda. Het is een mogelijkheid dat de twee het na aankoop mogelijk te renoveren vastgoed in de toekomst gaan verhuren aan CM.com.  

Voor wat betreft het belangenconflict laat een woordvoerder weten dat bij het eventuele tekenen van huurcontracten cfo Jorg de Graaf en president-commissaris Martin van Pernis hun goedkeuring moeten geven. Ook zullen de voorwaarden marktconform zijn, zo is te lezen in het persbericht.  

In het laatste jaarverslag waarin het bedrijf aangeeft welke transacties er met verbonden partijen (related party) zijn geweest is te lezen dat de twee oprichters al vastgoed verhuren aan CM.com, via het vehikel CM Campus B.V.. Zij ontvingen vorig jaar 0,8 miljoen euro aan huurpenningen van CM.com 

Short gaan: Hoe werkt dat?

- Door short te gaan kan een belegger speculeren op koersdalingen. Dat gaat in drie stappen ongeveer zo:   

1. Een shortseller leent een aandeel van een andere belegger en verkoopt dit aandeel onmiddellijk tegen de koers van dat moment (veronderstel 100 euro) 

2. Als de koers vervolgens daalt koopt de shortseller het aandeel terug voor bijvoorbeeld 80 euro.  

3. Het teruggekochte aandeel wordt vervolgens weer teruggeven aan de uitlener. Het verschil tussen de verkoopprijs (100 euro) en de aankoopprijs (80 euro) is de winst van de shortseller.

- Shortsellers profiteren dus van koersdalingen en zijn daarom de meest gevreesde soort belegger in de boardrooms van beursgenoteerde bedrijven.  

- CM.com geeft aan dat het short-gaan-arrangement in het leven is geroepen om risico’s af te dekken voor convertible-beleggers. Maar er lijkt andere beleggers weinig in de weg te staan om ook aan te kloppen bij het loket en te gokken op koersdalingen van CM.com.