VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) inzake VEB-BP van 12 mei 2021 heeft de VEB besloten de procedures tegen BP en Volkswagen in Nederland niet door te zetten.

In het arrest van 12 mei 2021 gaf het HvJ EU duidelijkheid over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in de procedure tussen de VEB en BP. De Nederlandse rechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de VEB ten behoeve van de gedupeerde BP-beleggers die hun BP-aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening.

In de procedure tegen Volkswagen stond dezelfde bevoegdheidsvraag centraal als in de procedure van de VEB tegen BP. De VEB voerde de collectieve actie tegen Volkswagen ten behoeve van de Volkswagen-beleggers die hun Volkswagen-aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. De Nederlandse rechter is dus ook niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de VEB ten behoeve van de gedupeerde Volkswagen-beleggers die hun Volkswagen-aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening.

De collectieve actie van de VEB tegen BP bij de Hoge Raad is op 4 juni 2021 geroyeerd. De collectieve actie van de VEB tegen Volkswagen bij de rechtbank Amsterdam is op 7 juli 2021 doorgehaald.

De VEB heeft op basis van kansen/risico-afweging besloten geen verdere (collectieve) actie tegen BP en Volkswagen te voeren. De VEB zal dus ten behoeve van deze beleggers geen procedure starten in het Verenigd Koninkrijk of Duitsland (of in een ander land).

Individuele actie vereist
Door de collectieve acties van de VEB is de verjaring van de vorderingen van deze beleggers (die hun BP-, respectievelijk Volkswagen-aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening) gestuit. Echter binnen zes maanden na het einde van de collectieve actie zullen deze beleggers zelf een vordering aanhangig dienen te maken om verjaring te voorkomen.

Individuele beleggers die verdere actie willen ondernemen tegen BP of Volkswagen dienen, voor eigen rekening en risico, juridisch advies in te winnen. Om in het Verenigd Koninkrijk te procederen dient u aldaar een advocaat in te schakelen. Om in Duitsland te procederen dient u een Duitse advocaat te instrueren. De VEB kan u bij dit traject niet behulpzaam zijn.

Uw (Britse of Duitse) advocaat kan desgewenst contact opnemen met de advocaat van de VEB (via: vragen@veb.net) voor een verklaring over de stuitende werking van de Nederlandse collectieve actie en de datum waarop de procedure in Nederland is beëindigd.

Belangrijke mededeling voor deelnemers aan de VEB-acties BP en Volkswagen

Beleggers die op individuele basis willen doorprocederen tegen Volkswagen dienen binnen zes maanden na 7 juli 2021 een eigen vordering aanhangig te maken. Beleggers die op individuele basis willen doorprocederen tegen BP dienen binnen zes maanden na 4 juni 2021 een eigen vordering aanhangig te maken.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap