VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandelen vinden van bedrijven die in staat zijn jaar-in-jaar-uit, door de economische cycli heen winst te blijven maken en te groeien, dat is misschien wel de grootste uitdaging voor de belegger die zelf zijn aandelen selecteert. Vertrekkend fondsbeheerder Larry Puglia legt nog één keer uit hoe hij belegt.

In een recente publicatie van de Amerikaanse vermogensbeheerder T. Rowe Price wijst portfoliomanager Larry Puglia erop dat in een markt die gefixeerd is op de laatste kwartaalresultaten en macro-economische gegevens, de bereidheid bij beleggers soms ontbreekt om geduld op te brengen voor de groeivooruitzichten van een bedrijf op de lange termijn. Juist daardoor ontstaan kansen, stelt hij.

Verveling kan dodelijk zijn voor een belegger. Wie steeds reageert op kortetermijnveranderingen in de koers van een aandeel loopt het risico de beloning te missen die voortvloeit uit het langdurig vasthouden van een ‘compounder’, een kwaliteitsbedrijf dat structureel een hoog rendement op het geïnvesteerde vermogen weet te behalen.

Larry Puglia gaat met pensioen en draagt de US Large-Cap Core Growth Equity Strategy van T. Rowe Price binnenkort over aan Paul Greene. De heren stellen dat de aandelen waar hun strategie in belegt ‘blue chips’ zijn, gevestigde leidende bedrijven in hun sectoren of juist bedrijven die het potentieel hebben om leiders te worden. Het gaat om bedrijven die goed gepositioneerd zijn in hun sector en die het potentieel hebben om op langlopende trends aan te haken - zoals de digitalisering van de onderneming en de bredere economie – alsook te profiteren van grote afzetmarkten die een langdurig groeipad kunnen creëren.

Maar er is geen snelle methode of gouden formule, een kwalitatief hoogstaand bedrijfsmodel en een gunstige dynamiek in de bedrijfssector alleen zijn niet voldoende. Het gaat ook om de bekwaamheid van managementteams en het kost tijd om daar een goede inschatting van te maken. Kunnen zij kapitaal zodanig aanwenden dat zij op lange termijn aandeelhouderswaarde creëren? Ondernemingen die hiertoe in staat zijn, streven vaak naar innovatie om de concurrentie voor te blijven en nieuwe kansen te benutten.

Puglia kijkt naar de groeiambities op de lange termijn, maar vanzelfsprekend is hij zich ook bewust van de bedrijfswaardering bij het selecteren van aandelen en het bepalen van de grootte van posities. Volgens T. Rowe Price vertegenwoordigt de waardering van een bedrijf het verschil tussen het tempo waarin het bedrijf waarde kan creëren - bijvoorbeeld door winstgroei of vrije kasstroom - en het overeenkomstige rendementspotentieel dat in het aandeel besloten ligt. Het beleggingsproces is erop gericht de blootstelling aan bedrijven waarvan de hoge waardering al te lang een sterke groei weergeeft, te beperken.

Deze benadering resulteert in een portefeuille van bedrijven die in twee categorieën vallen. Ten eerste zijn dat gevestigde bedrijven die de neiging hebben in een stabieler tempo te groeien en tegen minder veeleisende waarderingen lijken te worden verhandeld, zoals Alphabet en UnitedHealth Group. De tweede categorie omvat snelgroeiende ‘ontwrichtende’ bedrijven, waaronder gevestigde bedrijven en mogelijke toekomstige leiders op het gebied van e-commerce en digitale betalingen, waar de risico/opbrengstverhouding op lange termijn als gunstig wordt beschouwd en de markt nog niet ten volle beseft over welke hefbomen deze bedrijven beschikken om in de loop van de tijd hun winstgevendheid te verbeteren en hun afzetmarkten uit te breiden.

Puglia benadrukt dat het consistent toevoegen van waarde door aandelen te kopen en te verkopen buitengewoon moeilijk is en beleggers met extra kosten opzadelt. Door geduld te oefenen wil hij in plaats daarvan vertrouwen op compounding om het zware werk te doen. Het doel is aandelen van kwalitatief hoogwaardige bedrijven te kopen en aan te houden die het potentieel hebben om op lange termijn waarde te creëren door een sterke winstgroei en vrije kasstroom.

Het is voor particuliere beleggers altijd leuk om te kijken hoe een portefeuille van een professional eruitziet. Dat kan vaak op de website van de onderneming, maar ook bij Morningstar. Let op, dit is doorgaans niet de actuele portefeuille, maar de stand bij afsluiting van het meest recente kwartaal. De portefeuille die Puglia de laatste jaren beheerde is bijvoorbeeld hier te vinden. Aan de sectorwegingen is te zien dat het fonds duidelijk afwijkt van de relevante index.

Het Amerikaanse Amazon was eind juni de grootste post in het fonds, gevolgd door Alphabet, Facebook, Microsoft en Apple. Big Tech overheerst dus, maar met Visa en Mastercard staan er opvallend genoeg ook twee creditcardmaatschappijen in de top 10.

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen