VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Niet voor het eerst dit jaar was er een storing bij discountbroker DeGiro. In de ochtend van 13 mei was de app van DeGiro niet benaderbaar en was het ook niet mogelijk om in te loggen via de website. Lees hieronder wat u kunt doen bij een storing bij uw broker.

Nu is de VEB niet verantwoordelijk voor de IT-systemen van de banken en brokers in Nederland. Maar als belangenbehartiger is de VEB uiteraard wel de partij die er bij voortduring op hamert dat er voldoende capaciteit moet zijn, met name op momenten van piekdrukte zoals wanneer de beurzen corrigeren of instorten. En dat er ruimhartige regelingen worden getroffen op momenten dat het, buiten de schuld van de belegger om, toch misgaat.  

Het is altijd erg vervelend voor beleggers als zij, op het moment dat het spannend is op de beurs, niet bij hun effectenportefeuille kunnen komen. Of dat zij daar wel bij kunnen komen, maar dan geen order in kunnen leggen. Dit is zeker het geval als beleggers schade willen (of moeten) beperken, maar ook als zij beleggingskansen willen benutten die er misschien na enkele uren niet meer zijn. Achteraf bewijzen dat je precies op moment X aandeel Y of Z had willen kopen of verkopen is erg moeilijk, maar het kan wel degelijk.  

Wat doet de VEB? 
De VEB kan de situatie meestal niet direct oplossen, maar neemt signalen van beleggers op dit punt wel serieus. Zo kan de VEB dergelijke storingen met de broker of het handelsplatform bespreken of het meenemen in de reguliere besprekingen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook met Euronext Amsterdam heeft de VEB goed contact.  

Vaak gaat het om individuele situaties die zich lenen voor het doorlopen van de Interne Klachtenprocedure, maar de VEB heeft bij bepaalde problemen met financieel dienstverleners in het verleden ook meermaals namens beleggers gericht actie ondernomen.  

Toch handelen tijdens een storing? 
Mocht u toch willen handelen in geval van een storing, dan doet u er goed aan om eerst na te gaan of uw financieel dienstverlener hiervoor een procedure heeft vastgelegd in bijvoorbeeld een handleiding.  

Daarin kan een alternatieve route staan vermeld om een order in te leggen wanneer een storing optreedt. Zo heeft DeGiro op haar website een instructie over wat u kunt ondernemen op het moment dat wegens een technische storing geen order te plaatsen is.

Mocht deze procedure niet vastliggen, is het zinvol om tijdens een storing eerst telefonisch contact (proberen) op te nemen. Lukt dat herhaaldelijk ook niet, dan kunt u een e-mail sturen waarin u uw bank of broker informeert over uw voorgenomen order.   

Indien uw order geen uitvoering krijgt, kunt u een klacht indienen. Het schriftelijke orderverzoek kan daarbij dienen als bewijsmateriaal ter onderbouwing van de klacht. Zo heeft u een bewijs dat u wilde handelen en dat u als gevolg van de storing mogelijk schade heeft geleden. Indien bijvoorbeeld een systeem herhaaldelijk niet functioneert (bijvoorbeeld bij grote drukte), kan mogelijk sprake zijn van een tekortkoming.  

In dat geval kunt u de schade in een klacht aan uw financieel dienstverlener voorleggen. Mocht u er via de Interne Klachtenprocedure niet uitkomen, kunt u nadere juridische stappen overwegen. Een optie is om dat te doen via het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een geschillenbeslechter als alternatief voor de rechter, mits de dienstverlener daar is aangesloten.  

Meer informatie over de Kifid-procedure vindt u op de Kifid-website.

Ook kunt u op hun website zoeken en kijken in het uitsprakenregister. Voorbeelden van uitspraken over dergelijke situaties zijn te vinden door in de zoekfunctie van het uitsprakenregister te zoeken op de term ‘storing’. Uiteraard spelen er bij iedere situatie specifieke omstandigheden van het geval 

VEB-leden kunnen daarnaast per e-mail of telefonisch contact opnemen met de Beleggersservice om hun situatie te bespreken. Hoewel wij bij een storing niet direct iets voor beleggers kunnen doen, informeren wij u wel graag over de mogelijke stappen