VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Leden van de VEB kunnen kosteloos contact opnemen met het team van ervaren professionals van de VEB. Vragen gaan onder meer over VEB-acties, ontwikkelingen op de beurs, beleggingsproducten en financieel dienstverleners. Iedere maand selecteert de Beleggersservice enkele veelgestelde vragen om in deze rubriek te beantwoorden.

1. SNS-beleggers die in 2013 zijn onteigend, kunnen nog een administratieve regel met de SNS-effecten aanhouden bij hun broker. Het is niet mogelijk om deze over te boeken. Wat is verstandig om te doen indien een belegger wil overstappen naar een andere broker?
Vanwege de onteigening die plaatsvond op 1 februari 2013 kunnen voormalige SNS-beleggers niet langer de SNS-effecten overboeken. Deze hebben zij immers niet meer. Wel kan er bij de bank of broker nog een administratieve regel in de portefeuille staan, waaruit blijkt dat een belegger SNS-aandeelhouder is geweest.

Indien dit de enige regel is die nog in uw portefeuille staat, is te proberen om bij de ‘oude’ broker na te vragen of de registratie van de onteigende effecten kosteloos is aan te houden. Het kan ook zijn dat de bank verzoekt om de regel te laten schrappen en dat de klant een afstandsverklaring dient te tekenen.

In de schadeloosstellingsprocedure is er nog geen definitief oordeel. De Ondernemingskamer stelde begin 2021 de waarde van de SNS-aandelen vast op 0 euro. Er is wel een vergoeding vastgesteld voor (achtergestelde) obligaties en andere effecten. De Staat is tegen het oordeel van de Ondernemingskamer in cassatie gegaan. Naar verwachting zal de cassatie ongeveer 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen.

Het is nog niet precies duidelijk hoe – indien uit de SNS-schadeloosstellingsprocedure een compensatie vloeit die hoger is dan nul euro – deze wordt afgewikkeld. Mocht de afwikkeling plaatsvinden via de ‘oude’ banken en brokers waar de voormalige SNS-beleggers de effecten hielden, dan dient de rechthebbende mogelijk zelf contact op te nemen om nieuwe bankgegevens door te geven.

Het kan ook zijn dat rechthebbenden op een andere manier hun (eventuele) compensatie kunnen verkrijgen. Beleggers doen er in ieder geval goed aan om hun bankafschriften ten aanzien van onteigende SNS-effecten in hun eigen administratie te bewaren. Het is namelijk mogelijk dat er bijvoorbeeld via het indienen van een claim aanspraak kan worden gemaakt op eventuele vergoeding. Daarvoor kunnen de afschriften van de transacties in – en houderschap van – onteigende effecten van essentieel belang zijn.

De VEB houdt beleggers via de website en dit beleggingsmagazine op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de VEB-actie SNS Reaal.

2. Is het mogelijk om te handelen buiten de reguliere openingstijden van de beurs, en wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
Bij sommige banken of brokers kunnen beleggers inderdaad ook buiten de reguliere beurstijden handelen. Er wordt wel gesproken van ochtend- en avondhandel, of zelfs van weekendhandel. Beleggers kunnen hier onder meer gebruik van maken om snel te reageren op cijfers van beursgenoteerde bedrijven die voorbeurs of nabeurs worden gepubliceerd, of op ander richtinggevend nieuws.

Dat zou namelijk het voordeel zijn van die handel buiten beurstijden: inspelen op de meest actuele ontwikkelingen en resultaten van beursfondsen zonder te hoeven wachten tot de beurs opengaat.

Het kan zijn dat de bank of broker in kwestie bepaalde mogelijkheden aanbiedt om via een ander handelsplatform een order in te leggen, of dat beleggers apart kunnen aangeven dat een order ook buiten reguliere beurstijden mag worden uitgevoerd. Wel kunnen er restricties zijn aan het ordertype en de kosten kunnen afwijken ten opzichte van de tarieven die gelden voor reguliere beurstransacties (vraag dit na bij uw bank of broker).

Hoe praktisch het ook klinkt om nog sneller in te spelen op de allerlaatste ontwikkelingen, de kans is zeer klein dat een particuliere belegger snel genoeg kan handelen om van een kortetermijn-koersontwikkeling te kunnen profiteren voordat deze al in de koers is verwerkt.

Het timen van transacties is al een heikele zaak, en is dat zeker als het gaat om de kleinst mogelijke termijn van een kalenderdag.

Veel handel betekent wel hoge (totale) kosten en die vreten aan het rendement. De mogelijkheid van handel buiten beurstijden (en het aanprijzen daarvan door brokers) geeft nog eens extra impuls om meer transacties te verrichten, wat in bijna alle gevallen niet bevorderlijk is voor de beleggingsresultaten op de lange termijn.

Daarnaast zijn er specifieke nadelen aan handel buiten beurstijden. Er zijn minder beleggers actief dan tijdens de reguliere beurshandel, en dat kan de volgende consequenties hebben:

- Buiten normale beurstijden is er een lagere liquiditeit dan tijdens de reguliere beurshandel. Veel beleggers geven er de voorkeur aan om te handelen tijdens de uren van de reguliere beurshandel, wanneer de prijzen over het algemeen stabieler zijn. Dat zijn immers ook de normale werkuren van de institutionele beleggers en andere professionele marktpartijen.

- Dit betekent dat er buiten de reguliere handelstijden in principe minder beleggers zullen zijn om mee te handelen, zodat er minder kans is op een succesvolle uitvoering van een order. Ook kunnen de koersen hierdoor op een (eventueel) alternatief handelsplatform volatieler zijn dan op de reguliere beurs.

- Buiten de reguliere handelstijden is doorgaans sprake van een grotere spread dan bij handel die plaatsvindt als de beurs is geopend. De spread is het verschil tussen de prijs waarvoor een effect op een bepaald moment gekocht (laatprijs) en verkocht kan worden (biedprijs); het verschil is een impliciete kostenpost.

- Voor (particuliere) beleggers kan het lastig zijn om een inschatting te maken van de bied-laatspread, zeker als er weinig inzicht is in het orderboek van het alternatieve handelsplatform.

Beleggers hebben uiteraard zelf de keuze om transacties te doen als de beurs gesloten is, maar het is zeker belangrijk dat zij zich bewust zijn van de nadelen en de risico’s.

Vragen zijn welkom

Contact met de VEB
De Beleggersservice is schriftelijk (bij voorkeur per e-mail, via vragen@veb.net) en telefonisch (op maandagen en donderdagen tussen 10:00 en 13:00 uur) voor VEB-leden te bereiken.

De Beleggersservice geeft geen concreet beleggings- of juridisch advies, maar kan wel ontwikkelingen op de beurs duiden en achtergrondinformatie geven.

Heeft u een vraag of suggestie?
De redactie is te bereiken via effect@veb.net.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap