VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

U heeft 0 gratis premium item(s) over deze maand.

Leden van de VEB kunnen kosteloos contact opnemen met het team van ervaren professionals van de VEB. Vragen gaan onder meer over VEB-acties, ontwikkelingen op de beurs, beleggingsproducten en financieel dienstverleners. Iedere maand selecteert de Beleggersservice enkele veelgestelde vragen om in deze rubriek te beantwoorden.

Het dividendseizoen komt er weer aan. Kunt u meer vertellen over praktische zaken om rekening mee te houden?
Een aantal gegevens is van belang om te onderscheiden. Allereerst de ex-dividenddatum. Beleggers in een beursgenoteerde onderneming die de aandelen de handelsdag voor de ex-dividenddatum bij sluiting van de beurs in portefeuille hebben, komen in aanmerking voor het aankomende dividend. Op de ex-dividenddatum vervalt dat recht namelijk, zodat de koers van het betreffende aandeel, afgezien van andere ontwikkelingen op de beurs op dat moment, vaak zakt met de hoogte van dat dividend.

De betaalbaarstellingsdatum is de datum waarop beleggers het dividend waar zij recht op hebben op hun rekening bijgeschreven krijgen. Dat kan enkele dagen na de ex-dividenddatum liggen, maar dat kan ook een aantal weken later zijn. Dat verschilt per onderneming. 

Op de VEB-website (www.veb.net/dividend) houdt de VEB een overzicht bij van dividendgegevens van een groot aantal beursgenoteerde ondernemingen. Het kan hier nog gaan om verwachte of voorgestelde dividenden. Het voorgestelde dividend wordt namelijk aan aandeelhouders, tijdens de aandeelhoudersvergadering, ter goedkeuring voorgelegd.

Daarnaast wijzen wij graag op een verschil tussen de dividendgegevens achterin Effect (in de rubriek kerncijfers) en de gegevens in de dividendkalender. De dividendkalender gaat over de aankomende dividenden en heeft op moment van schrijven betrekking op het afgelopen boekjaar. Dat is iets anders dan de dividenden die achterin Effect worden vermeld, dat gaat namelijk voor de genoemde ondernemingen over taxaties van analisten over betreffende boekjaren.

In een volgende editie van Effect zullen wij de dividendkalender van Nederlandse beursfondsen (die nu al online te vinden is) plaatsen.

Is er al iets meer duidelijk over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad inzake box 3 en de belastingaangifte die over 2021 moet worden gedaan?
Kort gezegd komt het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 erop neer dat de vermogensrendementsheffing in box 3 over 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en met het discriminatieverbod, zo is te lezen op de website van de Hoge Raad. Daarbij stelde de Hoge Raad dat de getroffen belastingplichtigen recht hebben op rechtsherstel.

De Hoge Raad oordeelde dat met betrekking tot 2017 en 2018 alleen het "werkelijke rendement in de heffing wordt betrokken". Hoe het rechtsherstel er precies uit komt te zien, is momenteel nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend tegen eerdere aanslagen ook in aanmerking komen voor dit rechtsherstel. Een uiteindelijke beslissing over het rechtsherstel wordt uiterlijk 1 mei 2022 door het kabinet genomen bij de Voorjaarsnotabesluitvorming.

Naar aanleiding van het arrest heeft de Belastingdienst begin vorige maand een nieuwsbericht gepubliceerd, waarin staat dat belastingplichtigen gewoon aangifte kunnen doen. "U kunt vanaf 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen zoals gebruikelijk. Ook waar het gaat om het invullen en verdelen van sparen en beleggen in box 3. De definitieve aanslag over 2021 zal in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad worden opgelegd", aldus de website van de Belastingdienst. Op de site staat ook dat de uitspraak geldend recht is vanaf 24 december 2021.

Omdat het arrest nog niet in alle ICT-systemen is verwerkt, worden nog geen definitieve aanslagen verstuurd aan de mensen met box 3-vermogen. Een uitzondering, zo geeft de Belastingdienst aan, is wanneer een aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige. Deze aanslagen worden hersteld zodra er duidelijkheid is over het rechtsherstel.

Wanneer op uitgekeerde dividenden belasting wordt ingehouden, is deze dan - voor particuliere beleggers die in Nederland belastingplichtig zijn - terug te vorderen?
Om deze vraag goed te beantwoorden, is het van belang om te kijken van welke onderneming het dividend (onder inhouding van belasting) is ontvangen. De vervolgstap verschilt namelijk voor Nederlandse en buitenlandse belasting.

Indien u dividend van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming heeft ontvangen, is daarop automatisch 15 procent dividendbelasting ingehouden. Deze kunt u in principe verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting. Dat kunt u bij uw jaarlijkse belastingaangifte doen.

Indien u dividend van een buitenlandse beursgenoteerde onderneming heeft ontvangen en daarop is dividendbelasting in mindering gebracht, is er een aantal zaken om rekening mee te houden. Allereerst is het van belang om na te gaan of er een belastingverdrag is gesloten tussen Nederland en het betreffende andere land. Als dat het geval is, dan kan de heffing mogelijk worden teruggebracht naar het verdragstarief (vaak is dat 15 procent). Deze kan worden verrekend in de belastingaangifte.

Indien meer dan het verdragstarief is ingehouden, mag niet alles worden verrekend met de Nederlandse inkomstenbelasting. Het meerdere is uitsluitend terug te vorderen bij de belastingdienst van het betreffende land. Beleggers die overwegen om op eigen initiatief buitenlandse dividendbelasting terug te vorderen, kunnen formulieren opvragen via: CFD.LC.Apeldoorn@belastingdienst.nl

Daarnaast is voor vragen ook contact op te nemen met de BelastingTelefoon van de Nederlandse Belastingdienst. Voor sommige landen, zoals de VS, kan ‘relief at source’ worden toegepast. Aan de hand van een formulier (W8-BEN) wordt voor kwalificerende beleggers de heffing op dividend uit de VS dan verlaagd naar 15 procent.

De bank of broker moet hier wel aan meewerken en een dergelijk formulier te beschikking stellen. Ook in gevallen waarbij een belegger zelf te veel ingehouden dividendbelasting wil terugvorderen uit het buitenland, omdat geen ‘relief at source’ mogelijk is, kan medewerking van de bank of broker noodzakelijk zijn. Bij sommige landen is het vereist om een zogeheten ‘dividendnota’ aan te leveren. Niet alle banken of brokers werken hieraan mee en de partijen die dat wel doen, kunnen hiervoor kosten in rekening brengen. Ook hebben sommige partijen een eigen ‘tax reclaim’-dienst waar klanten tegen betaling van gebruik kunnen maken.
 

Vragen zijn welkom

Contact met de VEB
De Beleggersservice is schriftelijk (bij voorkeur per e-mail, via vragen@veb.net) en telefonisch (op maandagen en donderdagen tussen 10:00 en 13:00 uur) voor VEB-leden te bereiken.

De Beleggersservice geeft geen concreet beleggings- of juridisch advies, maar kan wel ontwikkelingen op de beurs duiden en achtergrondinformatie geven.

Heeft u een vraag of suggestie?
De redactie is te bereiken via effect@veb.net.